MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

BADATELNA

Návštěva badatelny je možná v níže uvedených úředních hodinách nebo dle dohody. Badatelům majícím zájem bádat archiválie či sbírkové předměty doporučujeme předběžné objednání, které umožní rychlejší předložení požadovaných materiálů.

V badatelně jsou nyní nově k dispozici elektronicky zpracované databáze článků těchto regionálních vlastivědných perodik, jež jsou uloženy v knihovně
Muzea vysočiny Pelhřimov, přísp. org.:

Český jih
Vlastivědný sborník českého jihovýchodu
Vlastivědný sborník Pelhřimovska
Zpravodaj (vydávaný Kulturním střediskem Pelhřimov)


Těšíme se na Vaši návštěvu!

tel.: 565 323 184

e-mail:
m.kvasova@muzeumpe.cz
m.skorepova@muzeumpe.cz

Úřední hodiny badatelny:

Středa: 7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Pátek: 7:30 – 12:00 13:00 – 15:00


Badatelský řád
Seznam archivních fondů