MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

CO SE DĚJE V MUZEU

Animovaná prohlídka pro děti

Ve středu 1. července navštívili muzeum dětští návštěvníci, které expozicí provedli Fabián z Marcipánu a Pelhřim. Děti se zábavnou formou dozvěděly, proč se nachází ve znaku města poutník, v čem spočívá práce muzejníka, jaké předměty muzeum shromažďuje a proč. Bystrým okem prozkoumaly zákoutí expozice a staly se na okamžik detektivy. Vyzkoušely si stolování v 19. století a dozvěděly se o tehdejších novinkách ze života v této době. Ve freskovém sále na ně čekalo osm ctností, které poztrácely své atributy a kterým je děti pomohly najít. Po splnění průzkumnických úkolů a muzejních prací si děti odnesly domů certifikát potvrzený Fabiánem a Pelhřimem.Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. rozšířilo od roku 2015 nabídku svých přednášek o přírodovědná témata a podílelo se na Dnu země v děkanské zahradě.

Poklady Děkanské zahrady
V pondělí 20. 4. 2015 se pro Hodinu H konala procházka s výkladem v Děkanské zahradě v Pelhřimově. Přednášející Ing. Zlata Vobinušková zájemcům vylíčila osudy této zahrady, které jsou spjaty zejména s významnou pelhřimovskou osobností děkanem Vaňkem. Posluchačům také prozradila jaké přírodní a umělecké zajímavosti můžeme v tomto prostředí vidět.

Park hradu Kámen - vývoj a současnost
Ing. Zlata Vobinušková připravila v rámci muzejních úterků přednášku s názvem Park hradu Kámen - vývoj a současnost, která proběhla v úterý 21. 4. 2015 ve freskovém sále Muzea Vysočiny Pelhřimov. Návštěvníci se seznámili s historií parku, s jeho běžnou údržbou a především s právě probíhající rozsáhlou revitalizací parku.

Vodní bohatství
V úterý 3. 2. 2015 se ve freskovém sále Muzea Vysočiny Pelhřimov uskutečnila přednáška na téma Vodní bohatství. Ing. Zlata Vobinušková touto přednáškou přítomným přiblížila jedinečnost a nepostradatelnost vody a objasnila význam vody v krajině. Zároveň představila vodní zajímavosti v přírodě kolem nás a nejvýznamnější vodní díla v ČR.Slavnostní zahájení výstavy Šperky z korálků.

V pátek 13. 3. ve freskovém sále Muzea Vysočiny Pelhřimov proběhlo mezinárodní setkání účastníků evropského projektu Beaded Jewelry. Zde se můžete podívat na fotografie ze zahájení výstavy tradičních šperků ze skleněných korálků partnerských zemí a vytvořených šperků během projektu včetně redesignových šperků. Program doplnila módní přehlídka studentek oděvní technologie díky spolupráci se SPŠ a SOU Pelhřimov.Zahájení výstavy „Studenti, nebuďte lehkomyslní!“

Přednášející Mgr. Monika Kotenová na zahájení představila posluchače s historií středního školství v českých zemích a vývojem středních škol v Pelhřimově. Zároveň tato přednáška započala stejnojmennou výstavu, která bude v Muzeu Vysočiny Pelhřimov, p. o. k vidění do 10. května 2015.


Vánoce v muzeu

Již tradičně na zlatou neděli výstavní síň Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o. zaplnili regionální řemeslníci a zruční výrobci milých maličkostí. Návštěvníci si mohli odnést domů keramické hrnečky či ozdůbky, pravé štípané holubičky, šperky, polštářky, domáčí perníčky nebo krásnou vánoční dekoraci, svícny, či ozdoby z korálků. Vánoční atmosféru z této akce vám přiblíží následující fotografie.

KřížemkrážemEvropouanebEvropskémetropolevkostce

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o. ve spolupráci s Domem dětí a mládeže připravilo na začátku listopadu 2014 akci pro děti z třetích a čtvrtých tříd s názvem Křížem krážem Evropou aneb Evropské metropole v kostce.

V muzeu byl připraven interaktivní program, který děti seznámil s nejdůležitějšími a zároveň nejzajímavějšími fakty o evropských hlavních městech. Děti si tak procestovaly Evropu od západu až k východu – od Londýna po Moskvu a od jihu až k severu – od Říma po Varšavu, nevynechaly ani Paříž, Berlín, Vídeň a Bratislavu. Zde se můžete podívat na několik fotografií.
Instalace čtyř vitrín s doklady, fotografiemi a vyznamenáními vypráví příběh jednoho muže uprostřed Velké války. Vzácné památky zapůjčil muzeu pan Mgr. Vít Hrbek.

Stěhování sbírkových předmětů
do nového depozitáře

Po dvou letech dokončil Kraj Vysočina jednu z největších stavebních akcí pro regionální školství za poslední čtyři roky. Nedaleko od Jihlavy vznikl v původním vojenském skladišti a staré textilní továrny areál Střední uměleckoprů-myslové školy Helenín.

„Původně pětipatrové vojenské skladiště a ještě dříve areál textilní továrny koupil Kraj Vysočina od státu za 22 miliónů korun v roce 2009. Už v té době byly velice konkrétní představy o budoucím využití rozsáhlých prostor. Plány na vybudování středoškolského centra řemesel se podařilo projektantům skloubit s potřebou krajského Muzea Vysočiny Jihlava zřídit skutečně velký a především dobře dostupný depozitář. Celá akce včetně přístavby šestého patra vyšla kraj na více než 176 miliónů korun,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek s tím, že kraj vše zaplatil z vlastních zdrojů. Stavbu pro Kraj Vysočina realizovala společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. ve spolupráci se společností PKS stavby a.s.

Muzeum Vysočiny Jihlava a Muzeum Vysočiny Pelhřimov v rekonstruovaném objektu bývalých vojenských skladů získá nové prostory pro depozitáře a odborné badatelny.

zdroj:
http://www.kr-vysocina.cz/kraj-vybudoval-z-vojenskych-skladu-centrum-technicke-vyuky-a-depozitare/d-4053428


stěhování
Muzejní noc 2014

Třetí květnový pátek se již tradičně koná v rámci Festivalu muzejních nocí také pelhřimovská muzejní noc, do níž se zapojují i všechny ostatní kulturní instituce ve městě. Vzhledem k tomu, že si letos připomínáme sté výročí vypuknutí první světové války, využili pracovníci muzea příležitost přiblížit tuto tragickou událost poněkud méně tradičním způsobem. Zaměřili se na okolnosti předcházející vypuknutí války a snažili se je veřejnosti představit spíše z pohledu prostého člověka v zázemí. Proto se celý večer střídaly každou půlhodinu vystoupení ochotnického souboru Rieger se scénkou z Haškova Dobrého vojáka Švejka se vzpomínkami pamětníků, které přednášel c.k. veterán Hanz Thomasek, a četbou z knihy děkana Vaňka „Pelhřimov za války“. Připravena byla také kvízová soutěž o habsburskou stuhu, před muzeem vyhrával flašinetář, pivovar Poutník čepoval pivo a kofolu a celý večer zakončilo ohnivé vystoupení skupiny Spiritus Dracus. Muzejní noc posloužila také jako vernisáž dlouhodobé výstavy mapující události před a během 1. světové války. Výstava potrvá čtyři roky, tedy tak dlouho jako sama válka a v reálném čase bude návštěvníky seznamovat s průběhem bojů na všech frontách, vývojem nových zbraní a jejich využití a také s dopady, které válka měla na obyvatele celého světa. Instalována bude v expozici zámku pánů z Říčan a pozvánky na ni budou pravidelně aktualizovány. V minulých letech se muzejní noc těšila přízni počasí, letos však panovaly velmi nepříjemné povětrnostní podmínky, které se podepsaly na její návštěvnosti. Oproti jiným rokům přišlo méně diváků, přesto je návštěva 389 zájemců za dané situace velmi potěšující.

Miroslava KvášováVýstava kočárků

Muzeum Vysočiny Pelhřimov přichystalo na turistickou sezónu atraktivní výstavu historických dětských kočárků ze sbírky paní Miloslavy Šormové. Kolekce zahrnuje kočárky z let 1880 – 1980 v nejrůznějším provedení a z nejrůznějších materiálů – látkové, prošívané, proutěné, koženkové nebo pletené z bužírky. Součástí sbírky jsou i kočárky loutkové, určené pro panenky, kterévěrně kopírují své předlohy. Paní Miloslava Šormováse sběratelství věnuje již několikdesetiletí, kromě kočárků sbírá také kolébky a dětské oděvy. Impulsem, který jí k této vášni dovedl, byl nález odloženého kočárku, kterého se majitel zbavil v rámci tzv. železné neděle. Připomněl jí její vlastní kočárek, se kterým si jako dítě hrávala, proto ho z hromady železného šrotu zachránila. Spomocí rodiny, přátel a známých a také díky pomoci manžela, se kterým poškozené kočárkysama restaurovala, se sbírka utěšeně rozrůstala. Díky burzám objevila i mnohé unikáty ajejí sbírka se svým rozsahem stala unikátní. Poprvé ji veřejnosti představila v roce 2004 vmuzeu v Roztokách u Prahy. Výstava je instalována ve výstavní síni Muzea Vysočiny Pelhřimov v zámku pánů z Říčan a potrvá až do 5. října roku 2014

Miroslava Kvášová

Foto převzato z: http://decinsky.denik.cz