MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

Domeček F. B. Vaňka

V roce 1907 se stal pelhřimovským děkanem František B. Vaněk, velký příznivec umění, který se znal s řadou uměleckých osobností. Vaněk začal systematicky obnovovat a zkrášlovat dosud zanedbávanou zahradu, ze které postupně vytvořil zelenou oázu uprostřed města a která se stala jeho velkou chloubou.

K obnovení zahradního domku došlo až v roce 1932. Vaněk nechtěl stavbou zatěžovat obec, a protože mu tato povinnost byla stále připomínána z českobudějovického biskupství, rozhodl se prodat děkanské pole za městským špýcharem a z výtěžku prodeje financovat stavbu.

Stavba nového domku byla zadána architektu Karlu Pecánkovi z památkového úřadu. Úřední kolaudace nové stavby v děkanské zahradě proběhla 27. února 1934 za účasti zástupců města i přifařených obcí. Děkan Vaněk přítomným oznámil, že náklady na stavbu převzal sám, jakož i náklady s další údržbou stavby. Pelhřimovský starosta Josef Hrubant poděkoval děkanu Vaňkovi za velkorysost, se kterou ušetřil městu náklady. Monsignor František Bernard Vaněk z domku a překrásně pěstěné zahrady vybudoval klidné zázemí pro svou duchovní i publicistickou činnost. Zde vznikal jeho slavný román Na krásné samotě, zde připravoval jednotlivá čísla časopisu pro duchovenstvo Kazatelna. V horním patře domku, které je opatřeno dřevěným ochozem, zařídil světničku s lidovým nábytkem a předměty lidového výtvarného umění (Vaněk byl známý jako sběratel lidového umění). 1. dubna 1943 zemřel vlastenecký kněz F. B. Vaněk v německém koncentračním táboře Dachau a po skončení 2. světové války přešla Děkanská zahrada i s domkem do majetku státu a později města Pelhřimova.


Za účasti zástupců města Pelhřimova a Kraje Vysočina byl 15. 10. 2008 slavnostně otevřen zrekonstruovaný „domeček“ F. B. Vaňka v děkanské zahradě.

Domeček je přístupný veřejnosti v otvírací době muzea po předchozí domluvě na tel. čísle 565 323 184 nebo na e-mailu: d.kurkova@muzeumpe.cz