MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

ÚVODNÍ STRÁNKA

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY AKCÍ – protiepidemická opatření


 AKTUALITY 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Pelhřimovští výtečníci

18. 1. 2022 v 17:00
vstup zdarma
výstavní síň zámku pánů z Říčan

kurátorka: Miroslava Kvášová

Výstava Pelhřimovští výtečníci je svým způsobem unikátní příležitostí uvidět dosud neviděné a nikdy nevystavené fotografie pelhřimovských osobností. Z bohaté nabídky portrétních fotografií ze sbírky muzea mohla být vybrána jen část, kritériem přitom nebylo povolání, společenské postavení nebo místo narození. Sešla se tak pestrá společnost osob nejrůznějšího zaměření a zájmů a bylo zjištěno i mnoho zajímavých skutečností, které dosud nejsou v obecném povědomí, ačkoliv mnoho z prezentovaných osobností je dodnes uchováno v paměti obyvatel Pelhřimova, a nejen Pelhřimova.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová; m.kvasova@muzeumpe.cz

Změna vyhrazena. Návštěvníci jsou povinni se řídit protiepidemiologickými opatřeními.

Těšíme se na setkání.


PŘEDNÁŠKA

Svatá Ludmila
1. 2. 2022 v 17:00
vstup zdarma
zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: Bc. Gabriela Bláhová


Dne 15. září loňského roku uplynulo 1100 let od vraždy svaté Ludmily na hradišti Tetín. Byla to plánovaná vražda nebo náhlé rozhodnutí poslů? O celém Ludmilině příběhu nás informují pouze legendy, které vznikly o staletí později. Můžeme jim vůbec věřit? Na přednášce se zaměříme na prameny, na její původ, svatbu s českým knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. Důležitým mezníkem v životě jich obou bylo přijetí křtu a šíření křesťanství. Přiblížíme si Ludmilin složitý vztah se snachou Drahomírou, vraždu, i vývoj kultu této světice.

kontaktní osoba: Bc. Gabriela Bláhová; g.blahova@muzeumpe.cz

Změna vyhrazena. Návštěvníci jsou povinni se řídit protiepidemiologickými opatřeními.

Těšíme se na setkání.


Vlastivědný sborník Pelhřimovska
27/2021

PRÁVĚ v prodeji!


Vlastivědný sborník Pelhřimovska se ve svém 27. ročníku rozhodl přispět k oslavám 150. výročí založení pelhřimovského gymnázia. Jednotlivé články se věnují historii středních škol v širším regionu, dějinám nejstarší latinské školy fungující v Pelhřimově v 18. století i místním osobnostem, které byly s vzděláváním v minulosti spjaty.
Netradiční pohledy nabízí článek věnovaný náměstí mezi gymnáziem a obchodní akademii, nechybí ani aktuální vize do budoucna.

Sborník doplňuje tradiční rubrika zpráv o literatuře. Sborník si můžete zakoupit na pokladně našeho muzea (Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov) nebo si jej objednat na d.kurkova@muzeumpe.cz, tel.: 565 323 184. Cena 80 Kč + poštovné.


 VÝSTAVY 

VÝSTAVA

Pelhřimovští výtečníci
Fotografie ze sbírek
Muzea Vysočiny Pelhřimov


7. 12. 2021 – 27. 2. 2022

vernisáž 7. 12. 2021 od 17:00
zámek pánů z Říčan, výstavní síň


kurátorka PhDr. Miroslava Kvášová

Výstava Pelhřimovští výtečníci je svým způsobem unikátní příležitostí uvidět dosud neviděné a nikdy nevystavené fotografie pelhřimovských osobností. Architektonické památky Pelhřimova jsou dobře známé a hojně prezentované, ať už v publikacích, na pohlednicích nebo výstavách. Ale jací byli lidé, kteří v těch krásných starých domech žili, kdo v nich podnikali, studovali nebo prostě jen bydleli, kdo byli ti, kteří ke kráse Pelhřimova přispěli vybudováním nových, architektonicky hodnotných staveb? Z bohaté nabídky portrétních fotografií ze sbírky muzea mohla být vybrána jen část, kritériem přitom nebylo povolání, společenské postavení nebo místo narození. Sešla se tak pestrá společnost osob nejrůznějšího zaměření a zájmů a bylo zjištěno i mnoho zajímavých skutečností, které dosud nejsou v obecném povědomí, ačkoliv mnoho z prezentovaných osobností je dodnes uchováno v paměti obyvatel Pelhřimova, a nejen Pelhřimova.

Součástí výstavy je tištěný katalog s medailonky osobností na vystavených fotografiích, který bude zájemcům zdarma k dispozici. Tisk a realizaci výstavy podpořil Rozvojový fond Města Pelhřimova.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m.kvasova@muzeumpe.cz

Změna vyhrazena. Návštěvníci jsou povinni se řídit protiepidemiologickými opatřeními.


 ONLINE AKTIVITY 

PŘÍBĚHY PELHŘIMOVA

MÍSTA JAROSLAVA ZIEGLERA
Prostřednictvím mapy si můžete projít místy, jejichž historickou podobu zachytil na svých obrazech Jaroslav Ziegler.Vstup do mapy ZDE.

DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY
Projděte si místa, kde naleznete sochy svatých, boží muka nebo křížky, které jsou rozeseté po Pelhřimovu.
Vstup do mapy ZDE.

  YouTube kanál  

Jaroslav Ziegler
– proměna Pelhřimova


Nahlédněte do tajů minulosti a objevte proměny Pelhřimova v čase, tak jak jej ztvárnil ve svém díle Jaroslav Ziegler.

YOUTUBE kanál
Muzea Vysočiny Pelhřimov ZDE


Nejstarší fotografie Pelhřimova

Fotografie byla pořízena 21. září 1862 u příležitosti svěcení praporu zpěváckého spolku Záboj. Proč je fotografie důležitá, co na ni můžete vidět se dozvíte v tomto videu.

YOUTUBE kanál
Muzea Vysočiny Pelhřimov ZDE

Jiří Kraus a Pelhřimov

Dokument o architektu Jiřím Krausovi, který projektoval centrální část sídliště Pražská a také ZŠ Na Pražské v Pelhřimově.

YOUTUBE kanál
Muzea Vysočiny Pelhřimov ZDE PUBLIKACE V PRODEJI 

Objednávky zasílejte na mail d.kurkova@muzeumpe.cz - knihy vám zašleme poštou!Jaroslav Ziegler
Zuzana Trnková

Jaroslav Ziegler se narodil v roce 1886 v Černovicích, zemřel v roce 1974 v Čejkově u Nového Rychnova. Více než půl století spolupracoval s pelhřimovským muzeem na obrazových rekonstrukcích historické zástavby Pelhřimova. Jeho životní osudy však zdaleka nejsou spojeny jen s Pelhřimovskem. Textová část knihy je věnována jak životu Jaroslava Zieglera, tak rozboru jeho díla. Odborný komentář se opírá o množství pramenných citací i obrazovou dokumentaci. Následuje obsáhlý obrazový katalog se soupisem všech v současnosti známých Zieglerových děl. Knihu uzavírá resumé v německém a anglickém jazyce s odkazy na obrazový katalog.V upomínku padlému synu:
Historie hřbitova v Nové Cerekvi
Gabriela Krejčová Zavadilová, Zuzana Trnková

Římskokatolický hřbitov v Nové Cerekvi se již mnoho let nevyužívá a v dohledné budoucnosti se bude jednat o jeho definitivním zrušení. Publikace „V upomínku padlému synu“ přibližuje historii a vývoj tohoto místa společně s konkrétními příběhy významných rodin a osobností, vzpomínaných vojáků z první světové války a nejasných rodinných vztahů. Hřbitov také zachycuje vývoj funerálního umění od počátku 19. století do současnosti. Cílem práce je dokumentace současného stavu tohoto hřbitova, evidence a popis dochovaných hrobů.


Kramářské písně z Pelhřimovska
Markéta Skořepová

Nábožné i světské písničky se po staletí vydávaly v malých sešitcích, které byly za pár krejcarů k dostání na poutích a trzích. Některé přinášely zprávy o dějinných událostech, zločinech a kuriozitách, jiné obsahovaly ro-mantické příběhy, další měly duchovní obsah a sloužily jako suvenýr z návštěvy poutního místa. Výběr kramář-ských písní z Pelhřimovska, Humpolecka, Kamenicka, Pacovska a Počátecka přináší 69 textů, které doplňují noty, obrázky a vysvětlující komentáře. Před-nostně byly do výběru zařazeny písně, které se svým obsahem vztahují k regionu.

Pelhřimovsko v lidové písni
Lubomír Tyllner

Pelhřimovsko v lidové písni představuje svým obsahem i rozsahem unikátní zpěvník lidových písní z našeho regionu. Jeho autorem je doc. Lubomír Tyllner, přední odborník na problematiku (jiho)české lidové hudby. Poslední, mnohem skromnější výbor byl vydán v 80. letech, aktuální zpěvník obsahuje i řadu dosud nepubli-kovaných písní. Všechny písně doplňují notové záznamy a odkazy na zdroje, které je zachytily. Publikaci zdobí fotografií míst, kde byly jednotlivé písničky zaznamenány. Knížka vyšla péčí Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o.

Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny
Markéta Skořepová

Publikace Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov přináší katalog 300 jarmarečních písní uchovávaných v pelhřimovském muzeu. Mezi těmito tisky převážně z konce 18. a první poloviny 19. století lze najít senzačních vyprávění o mordech a zázracích, modlitby, písně zbožných poutníků životopisy svatých, lyrické verše o lásce i obhroublou satiru. Každá píseň je v katalogu představena pomocí reprodukce a krátkého popisu, jež zahrnuje i obsah tisku. Publikace i stejnojmenná výstava, jež probíhá v zámku pánů z Říčan, byly realizovány díky programu Podpora tradiční lidové kultury v roce 2016 Ministerstva kultury České republiky.

Msgre František Bernard Vaněk a Dr. Jan Fried
DVA PELHŘIMOVSKÉ OSUDY

Vydání knihy Dva pelhřimovské osudy navazuje na dva přednáškové večery uspořádané v Pelhřimově u příležitosti životních výročí osobností, které ve své době výrazně ovlivňovaly kulturní tvář města.
Více informací o obsahu jednotlivých Vlastivědných sborníků Pelhřimovska naleznete ZDE


 VIZE MVP 


 PROJEKTY 

Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg (KPF-02-101)
Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!

NOVÝ PROJEKT

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ STLUŽBA European Voluntary Service - EVS


Museum in volunteer's viewfinder

Muzeum v hledáčku dobrovolníka


 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.