MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

HRAD KÁMEN

Přesný název organizace:
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o, pobočka hrad Kámen

Zřizovatel organizace:
Kraj Vysočina

Adresa zřizovatele:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava


Původně středověký hrad připomínaný na počátku 14. století nabyl barokní přestavbou charakter zámecké stavby. Nejstarší částí hradu je gotický palác (vlastně obytná věž – donjon), dále se hrad východním směrem rozvinul v blokové dispozici budov z druhé poloviny 14. století. V sedmdesátých letech 20. století byl učiněn pokus navrátit hradu podobu před romantickými úpravami v druhé polovině 19. století. Poté byla na hradě otevřena expozice historických jednostopých motorových vozidel jako připomínka počátků motocyklového sportu na Pacovsku (Pacovský okruh 1906). Od poloviny devadesátých let 20. století je vedle této expozice systematicky budována expozice zámeckého života druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Byly do ní zapracovány jednak exponáty pocházející přímo z hradu, jako je např. empírová ložnice, dva obrazy stromy života rodu Štampachů, restaurované plastiky „Kalvárie“ a sv. Prokopa z kaple P. Marie Bolestné v Kámeně, a zápůjček z jiných kulturních organizací a zámeckých knihoven.

Raritním exponátem umístěným v rytířském sále je tzv. svatební korouhev vyhotovená k příležitosti svatby korunního prince Rudolfa a Štěpánky Belgické z roku 1881.
Základem sbírky jednostopých motorových vozidel jsou zápůjčky s Národního technického muzea v Praze, závodu Jawa a dalších soukromých sběratelů. Historické sbírky, pokud nejsou zapůjčeny z jiných organizací, jsou součástí sbírkového fondu Muzea Vysočiny v Pelhřimově.


Telefon:  565 426 609,  721 846 931

www.hradkamen.cz

hrad.kamen@muzeumpe.cz

Adresa organizace: Kámen č. 1, 394 13  Kámen