MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV

MUZEA A PAMÁTKOVÁ PÉČE


Muzeum Vysočiny Pelhřimov ve spolupráci s projektem Porta culturae připravilo setkání muzejníků, památkářů, architektů, historiků z ČR a Rakouska nad odbornými tématy z oblasti muzejnictví a památkové péče.

Program konference (24. – 26. dubna 2012) se bude týkat vývoje a srovnání přístupů k památkové péči
v ČR a Rakousku a využití památkových objektů pro účely muzejních expozic.

Důležitou částí diskuse budou informace o přístupech k ochraně, prezentaci a propagaci památek.

Konference se podstatnou část bude konat v zasedacím sále Městského úřadu v Pelhřimově, Pražská 127, budova č. 1, přízemí, a v dalších prostorách Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o. (Masarykovo nám. 12) a Městského úřadu v Pelhřimově.

SOUBORY KE STAŽENÍ:

Zpráva z MUZEA A PAMÁTKOVÉ PÉČE /doc - 30 KB/