MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

MUZEJNÍ ÚTERKY - archív


PŘEDNÁŠKA

SKLO: Chladná krása,
která povstala z plamene


21. listopadu 2017 od 17:00
zámek pánů z Říčan, freskový sál


přednášející: Mgr. Hana Zrno Vondrů
host: Mgr. Hana Kašparová


V současnosti je sklo materiálem, který nás běžně obklopuje, jeho přítomnost v hmatatelném světě je pro nás samozřejmou a však výjimečnost této suroviny je specifická. Přednáška představí historii a základní technologické principy při jeho zpracovávání.

Jedním z témat přednášky bude otázka – jakou funkci má sklo pro umění a uměleckořemeslnou výrobu napříč staletími. Přestože na nás sklo působí chladným dojmem, jeho živoucí tvárnost a pestrost je nekonečná a to například při výrobě šperků. Hostem na přednášce bude Hana Kašparová, která mimo své jiné umělecké aktivity, tvoří krásné skleněné perly.

Skleněné perly se vyráběly již ve starověkém Egyptě, Sýrii a Mezopotámii. Jsou považovány za jedny z nejstarších sklářských výrobků a ceněny byly hlavně pro svou podobnost s drahými kameny. Technika vinutí perel ze skleněné tyčinky, kterou tavíme a navíjíme na nerezový drát je tedy tradiční a stále živá. Díky ní stále vznikají originální korálky - perly, v nekonečně krásné škále barev a tvarů. Přednáška bude doplněna o ukázku šperků z vinutých perel s vysvětlením technologie jejich vzniku a videoukázkou tvorby.

kontaktní osoba:
Mgr. Hana Zrno Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz


PŘEDNÁŠKA

Fenomén Věstonická Venuše

7. listopadu od 17:00
zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: Mgr. Martina Galetová, Ph.D.
vědecká pracovnice Moravského zemského muzea a Hrdličkova muzea člověka

Věstonická Venuše je dílem prehistorického člověka, které po objevení došlo nebývalé slávy. Ze souboru paleolitického umění nalezeného na Moravě má Věstonická Venuše aktuálně největší vážnost, atraktivitu i popularitu. Přestože celý soubor je bohatý na artefakty z různých materiálů, různorodého uměleckého zpracování, různé estetické úrovně. Proč zrovna Věstonická Venuše má takto populární? Jak k tomu došlo a jaké bylo a je její postavení? Proč a jak se paleolitické Venuše staly ikonami a jak je jejich ikoničnost v současnosti používána či zneužívána? Všechny tyto otázky budou zodpovězeny.

kontaktní údaje: muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz


PŘEDNÁŠKA

Plukovník Švec a československé legie

24. 10. 2017 od 17:00
freskový sál zámku pánů z Říčan

přednášející: Jan Tomášek


V příštím roce oslavíme 100. výročí konce 1. světové války a vzniku samostatné Československé republiky. K tomuto vítězství však vedla velmi dlouhá a trnitá cesta, která si vyžádala mnoho hrdinských činů a obětí. Jedním z těch, kdo neváhali obětovat vše pro úkol, který si předsevzali, byl plukovník Josef Jiří Švec, velitel legií na Sibiři, rodák z Čenkova a absolvent pelhřimovského gymnázia. Jeho příběh je inspirací a závazkem, který čas nepřekryl a nepřekryje.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m.kvasova@muzeumpe.cz


Martin Luther:
svět před ním a po něm


5. 9. 2017 v 17:00
Zámek pánů z Říčan, freskový sál


přednášející:
Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová

Na letošní rok připadá významné výročí evropské reformace, které navždy změnilo náboženské složení Evropy. Přesně před 500 lety v německém Wittenbergu kněz Martin Luther přibil na vrata kostela svých 95 tezí, jež změnily náboženské smýšlení značné části obyvatelstva. Kdo to byl Martin Luther, co požadoval a jak se změnil svět po jeho vystoupení, to budou hlavní témata přednášky. A proč si tuto událost připomínat u nás? Protože předchozí události v Českých zemích byly jakýmsi předobrazem následujícího vývoje v Evropě a ne náhodou Martin Luther hledal podporu svých myšlenek právě v naší minulosti.

kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová, g.krejcova@muzeumpe.cz


Pelhřimov na historických mapách

2. 5. 2017 od 17:00
Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: Mgr. Lubomír Anděl

Přednáška je postavena na dvou stěžejních tématech. První je krátké seznámení s historií mapové tvorby a kartografií a druhá část je věnována mapové sbírce muzea. Hlavním podskupinou představovaných kartografických materiálů bude město Pelhřimov.

Na mapách a plánech od 16. do 20. století se posluchači seznámí s vývojem a účelem mapové tvorby a urbanistickým rozvojem města a jeho částí.

PŘEDNÁŠKA a WORKSHOP

Velikonoce

11. 4. 2017 15:00 workshop, 17:00 přednáška
Zámek pánů z Říčan, tvůrčí dílna, freskový sál

lektor, přednášející: Mgr. Zuzana Trnková, PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.


Workshop pro děti i dospělé na téma Velikonoční origami nabídne kultivovanou zábavu pro ruce i hlavu. Vytvoříme několik jednodušších skládaček s velikonoční tematikou. Přicházet je možné průběžně, vstupné 20 Kč zahrnuje materiál a odborné vedení.

Naváže přednáška o křesťanských i nekřesťanských zdrojích velikonočních tradic a zvyků. Součástí přednášky bude drobná výstavka velikonočních kraslic ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o.

workshop: 20,- Kč
přednáška VSTUP ZDARMAKOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Pomalu začalo být zase dobře

21. 3. 2017 od 17:00
zámek pánů z Říčan, freskový sál


přednášející: Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová; g.krejcova@muzeumpe.czDehonestace rudého karafiátu
aneb
Proč slavíme MDŽ?


7. 3. 2017 od 17:00
zámek pánů z Říčan, freskový sál
přednášející: PhDr. Miroslava Kvášová


V rozporu s všeobecným míněním Mezinárodní den žen není svátek vymyšlený komunistickým režimem. Jeho historie je spojena s bojem žen o volební právo a rovnoprávné postavení ve společnosti. Odkdy se svátek slaví, proč byl vlastně ustanoven, oč původně šlo a kam jsme se dostali nyní, jsou otázky, na které se přednáška pokusí odpovědět.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m.kvasova@muzeumpe.cz
VSTUP ZDARMA


Simonetta Buonaccini - Na chůdách snu

21. 2. 2017 v 17:00
zámek pánů z Říčan, freskový sál
přednášející: Mgr. Zuzana Gabrišová


Pelhřimovská rodačka Ludmila Šebestová-Bučanová se svou tvorbou řadí mezi výrazné básníky počátku 20. století. Literatura ji přivábila už v dětství, později se všestranně věnovala kulturní činnosti - psala články o výtvarném umění, je autorkou cestopisu, několika dramat i filmového scénáře. Její největší vášní však byla poezie a básník František Halas o ní kdysi napsal: „Básnila zkrátka, jako jiný dýchá.“ Nejnovější výbor poezie básnířky píšící pod pseudonymem Simonetta Buonaccini představí jeho editorka Zuzana Gabrišová.

kontaktní osoba: PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.; m.skorepova@muzeumpe.cz
VSTUP ZDARMA


Hrad Kámen včera a dnes

7. 2. 2017 od 17:00
zámek pánů z Říčan, freskový sál
přednášející: Mgr. Monika Kotenová


Hrad Kámen je jednou z nejvýznamnějších památek na Pelhřimovsku. Byl založen v polovině 13. století a své jméno dostal po pozoruhodném skalisku, na kterém byl vystavěn. V dnešní době je hrad znám především jako muzeum jednostopých vozidel, které bylo otevřeno již roku 1974. Kromě motocyklů hrad Kámen nabízí také expozici bydlení 19. a 20. století. Přednáška přiblíží historický vývoj hradu Kámen až po současnost. Zároveň představí nejzajímavější exponáty, které lze na hradě vidět.kontaktní osoba: Mgr. Monika Kotenová, m.kotenova@muzeumpe.cz
VSTUP ZDARMA


Člověk a les v proměnách staletí
17. 1. 2017, 17:00
Zámek pánů z Říčan, freskový sál


Přednáší Ing. Ondřej Zhorný,
Lesní správa Pelhřimov

Lesy obklopující města a vesnice hrály důležitou roli v životech a představách jejich obyvatel. Přednáška přiblíží podobu a význam lesa ve středověku a jeho další proměny v průběhu staletí. Objasní, co v minulosti v lesích rostlo, jak se lidé o les starali, kdy, jak a proč se měnila dřevinná skladba. Povídání o lese a lesnictví bude dovedeno až do současnosti a vysvětlí, jaké dřeviny se dnes v lesích vysazují, jak je to dnes s vlastnictvím lesů a těžbou dřeva.

VSTUP ZDARMA


„Denárový poklad století“

24. 1. 2017, 17:00

Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: PhDr. Ladislav Nekvapil (Východočeské muzeum v Pardubicích)


U obce Chyšť v Pardubickém kraji byl na přelomu let 2015 a 2016 učiněn jedinečný nález mincovního depotu. Denáry spadající do 10. století představují významný pramen k počátku české státnosti. Obdobný nález byl naposledy učiněn v 30. letech minulého století, proto je tento poklad nazýván „pokladem století“. Mediálně ;známý poklad se dočkal rekordně rychlého odborného zpracování a zpřístupnění veřejnosti. PhDr. Ladislav Nekvapil z Východočeského muzea v Pardubicích nám představí obsah, zajímavosti, dobové souvislosti a okolnosti nalezení tohoto výjimečného pokladu.


2016


Velký smog londýnský – od Donory po Peking

22. 3. 2016 od 17:00


přednáší: PhDr. Miroslava Kvášová

Znečištění ovzduší v důsledku průmyslové činnosti je nejdůležitějším tématem ekologických diskusí a aktivit. Jaké byly v minulosti následky lidského chování, jaké poučení z nich vyplynulo a jak vypadá situace dnes, o tom se dozvíte na přednášce „Velký smog londýnský – od Donory po Peking“.
Počátky emancipace v Čechách

8. 3. 2016 od 17:00, freskový sál zámku pánů z Říčan

přednášející: PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

U příležitosti Mezinárodního dne žen budou připomenuty první krůčky ženské emancipace ve světě a v českých zemích. Zmíněni budou bojovníci a bojovnice za práva žen i jejich odpůrci, první vědkyně i organizátorky ženského hnutí. Připomeneme i obyčejné ženy a jejich touhu získat obyčejné výsady jako vzdělání, vlastní příjem a právo na výběr životního partnera. Přijďte si popovídat o tom, jak vypadala „emancipace“ v dobách, kdy jsme nemohly maturovat, volit, jezdit na kole ani kouřit doutníky.


Restaurování knih

2. 2. 2016 - 17:00 h
Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová

Každý ví, že z knih se dají vyčíst mnohé zajímavosti. A co moudra ze starých knih… Je možné se k nim dostat? A jak je uchovat případně zachránit před blížící se zkázou? Bude představena sbírka starých tisku Muzea Vysočiny Pelhřimov a připomeneme její informační možnosti. Následně představíme zrestaurované knihy a hlavní restaurátorské techniky, jež na nich byly použity. Veřejnosti se tak nabízí jedinečná možnost nahlédnout do tajemství restaurování papíru a vidět jeho výsledky na konkrétní „zachráněné moudrosti“.


Ideál krásy v proměnách staletí

19. 1. 2016 od 17:00 h
Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: Mgr. Hana Vondrů


Zdá se, že krása je relativním pojmem, přesto se v dějinách lidstva vytvořilo mnoho ideálů krásy, které byly v dané historické epoše přijímány a proklamovány někdy s pompou a potleskem, jindy s úctou a tichým obdivem. Přednáška představí, jakým způsobem byla vnímána krása a to především krása lidského těla v historických epochách, zdůvodní, proč právě tento typ krásy dominoval a zaměří se na ta umělecká díla, která dokládají podobu ideálu krásy dané doby.


Nemanželské děti, „sirotci“ a nalezenci.
O dětech bez rodičů v minulosti


PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

16. 6. 2015 od 18:00 hodin
ve freskovém sále zámku pánů z ŘíčanPřednáška připomene osudy a životní podmínky dětí minulých staletí, které se musely vypořádat se ztrátou jednoho nebo obou rodičů. Nemanželský původ znamenal mnohem vážnější překážku než dnes, odložení dítěte do nalezince nebylo nijak výjimečné a osiření v mladém reálně hrozilo dětem ze všech společenských vrstev. Přesto nelze tvrdit, že by jejich vyhlídky byly nenávratně ztracené.


Muzeum Vysočiny Pelhřimov Vás srdečně zve na setkání kronikářů a přednášku
Praktické kroky
aneb
jak na vlastní rodokmen?


přednášející: Mgr. Josef David

17. června od 15:00
freskový sál zámků pánů z Říčan


MUZEJNÍ NOC 2015
Řemeslnický jarmark

15. 5. 2015 od 17:00 h

Muzeum Vysočiny Pelhřimov večerním návštěvníkům Muzejní noci nabídne bohatý program, který je v tomto roce zaměřen na lidová řemesla (dráteníci, provazníci, košíkáři). Návštěvníci si mohou zdarma prohlédnout stálou expozici a nově otevřenou výstavu Dráteníkův rok.

Program:
• ukázka lidových řemesel - dráteníci, provazníci a košíkáři
• celovečerní produkce dobového flašinetu
• rukodělné dílny pro děti i dospělé
• prodej drobných řemeslných výrobků

• 17:00 - zahájení Muzejní noci
• 17:15 - otevření výstavy Dráteníkův rok s odborným výkladem
• 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 - divadelní vystoupení - Rieger - Naši Furianti
• 22:00 - ohnivá show - Spiritus Dracus


Od pečeti k fotografii

19. května 2015 od 18:00

freskový sále zámku pánů z Říčan

přednášející: PhDr. Miroslava Kvášová

Prvotní podoba stylizovaného obrazu města na pečetích se díky technickému rozvoji proměnila v realistické až dokumentární zobrazení, které se sice vzdálilo uměleckému ztvárnění, zato se stalo historickým pramenem. Přednáška přináší porovnání nejstarších vyobrazení města na pečetích a plánech, přes kresby a grafiky až k médiu nejmodernějšímu - fotografii.


DEBATA U KULATÉHO STOLU
k 70. výročí ukončení 2. světové války

Události května 1945 na Pelhřimovsku

6. května 2015 od 18:00 h • Městské divadlo Pelhřimov
vstup zdarma

Společná akce pelhřimovských kulturních institucí a Města Pelhřimov má široké veřejnosti připomenout nejen radostné události spojené s osvobozením a koncem bojů, ale také oběti posledních hodin války – vypálené Leskovice a 13 zastřelených na pelhřimovském nádraží. Vzpomínková akce proběhne na důstojném místě, v městském divadle v Pelhřimově, a bude rozdělena do několika částí. Stěžejní bude debata u kulatého stolu zorganizovaná pracovníky Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o., budou připomenuty zmiňované tragédie v úvodní přednášce Jana Tomáška a poté rozvedeny v diskusi s odborníky - ředitelem Státního okresního archivu PhDr. Zdeňkem Martínkem, PhD a p. Václavem Kameníkem, regionálním badatelem a znalcem historie partyzánských skupin na Pelhřimovsku. Promítnut bude film zachycující osvobození Pelhřimova a celý večer bude ukončen koncertem pěveckého spolku Záboj.

Jan Fried (1881-1965)
Nevšední životní příběh
pelhřimovského historika

29. dubna 2015 od 17:00 h
freskový sál zámku pánů z Říčan
Muzeum Vysočiny Pelhřimov a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

přednášející: PhDr. Hana Kábová, PhD., PhDr, Miroslava Kvášová, PhDr. Zdeněk Martínek, Ph.D.


Pelhřimovský rodák Jan Fried (* 3. června 1881 - † 6. dubna 1965) patřil k svérázným gymnaziálním profesorům dějepisu a zeměpisu. Stál u počátků místního muzea, byl památkářem, archivářem, historikem a výtečným amatérským fotografem, který zachytil mizející památky. Jeho životní osudy byly ovlivněny silným zájmem o minulost vlastního národa a prožitky velkých dějinných událostí: celou první světovou válkou sloužil v rakousko-uherské armádě, zažil druhou světovou válku a po roce 1948 omezování odborných i popularizačních aktivit. Jan Fried pronikl také do krásné literatury: stal se předlohou pro postavu profesora zeměpisu v románu Kamarádka (1942) od katolického kněze Dominika Pecky nebo předobrazem statečného profesora Mírného v románu Nebyl čas na smutek (1963) od prozaika Zdeňka Koňáka. Jako na zasvěceného průvodce na něj vzpomíná v poetické Zemi zamyšlené (1966) básník, prozaik a ilustrátor Ladislav Stehlík. V letošním jubilejním roce, kdy uplyne 50 let od Friedova úmrtí, si v několika přednáškách a doprovodné výstavě připomeneme jeho život a rozmanité aktivity.

Park hradu Kámen
vývoj a současnost

21. dubna od 17:00 h
freskový sál zámku pánů z Říčan


přednášející: Ing. Zlata Vobinušková

Historické parky a zahrady zlepšují životní prostředí, zvyšují estetickou hodnotu místa a zatraktivňují danou lokalitu o to více, je-li v blízkosti hrad, zámek nebo jiná historická budova. Tvorbu i obnovu zahrad a parků je nutno vždy chápat jako dlouhodobý a stále se vyvíjející proces, během kterého se pracuje s velmi proměnlivou živou složkou a výsledkem je souborné umělecké dílo.
„Rekreovat se uprostřed uměleckého díla znamená více, než jen vdechovat dobrý vzduch, znamená to zpravidla i podvědomé vstřebávání kusu kultury.“ Karl Hauszer.
Přednáška posluchači přiblíží historický vývoj parku hradu Kámen až po současnost. Zároveň se přítomní seznámí s právě probíhající rozsáhlou revitalizací parku, která má odpovídat požadavkům současného návštěvnického provozu.

Zamlklí průvodci našich cest
drobné sakrální památky ve městě i okolní krajině

7. dubna od 17:00
freskový sál zámku pánů z Říčan
přednášející: Mgr. Zuzana Trnková

Kříže, boží muka, výklenkové kapličky se dnes stále nacházejí kolem nás, jak ve městě, tak v okolní krajině. Co způsobuje, že si jejich přítomnost mnohdy téměř neuvědomujeme? Přestávají pro nás být čitelné, nerozumíme jejich náboženskému významu, ani jejich roli v krajině nebo v městském prostoru. Pochopení nám často komplikuje jejich poškození, neúplnost, proměny okolí – lucerně božích muk schází obrázky na plechu, výklenkové kapličce soška, cesta, u které tyto památky stály, zanikla, nebo byly ony samy přesunuty ze svého původního místa na jiné. Přednáška se pokusí na několika příkladech z Pelhřimova a blízkého okolí oživit příběhy těchto zapomenutých svědků našich cest a nabídnout klíč k jejich pochopení.

„Revoluce v tanci
– nové směry“

17. března 2015 od 17:00 hodin
přednášející: Mgr. Lubomír Anděl

Přednáška navazuje na vývoj tance před 1. světovou válkou a zavede posluchače do období mezi světovými válkami, které přineslo řadu ustálených tanečních stylů v jazzu, swingu a tanců v latinskoamerických rytmech.


Studenti, nebuďte lehkomyslní!

3. března 2015 od 17:00 h
freskový sál zámku pánů z Říčan

přednášející: Mgr. Monika Kotenová

Přednášející Mgr. Monika Kotenová seznámí posluchače s historií středního školství v českých zemích a vývojem středních škol v Pelhřimově. Zároveň tato přednáška zahájí stejnojmennou výstavu, která bude v Muzeu Vysočiny Pelhřimov, p. o. k vidění do 10. května 2015.


„Kde se vzali moravečtí berani?“
aneb
počátek jedné nekatolické komunity…

17. 2. 2015 - 17:00 h
freskový sál zámku pánů z Říčan

přednášející: Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová

Náboženství? Otázka, kterou se dnes většina společnosti příliš nezabývá. Ale pro naše předky to byla nejdůležitější otázka vůbec. S příchodem myšlenek Mistra Jana Husa se dosud jednotná katolická církev začala názorově rozcházet. Odpadávaly od ní skupiny věřících, jež souhlasily s reformními myšlenkami, a kteří požadovali odlišnou církevní praxi. Příchod evropské reformace na počátku 16. století české „dvojvěří“ nejen utvrdilo, ale i doplnilo o další myšlenkové proudy. Bitva na Bílé Hoře změnila dosavadní vývoj a pro veškeré obyvatelstvo se katolické náboženství stalo povinností. Ovšem ne všichni na něj přestoupili a pod hrozbou ztráty majetku a vězení si zachovávali „víru svých otců“ až do příchodu náboženské tolerance. Cílem přednášky je nastínit náboženský vývoj a přiblížit jej na konkrétní nedaleké komunitě.


Vodní bohatství

3. 2. 2015 od 17:00 h
freskový sál zámku pánů z Říčan

přednášející: Ing. Zlata Vobinušková

Voda je základ života. Bereme ji však většinou jako samozřejmost. Jakou významnou roli voda v našem životě hraje, si uvědomíme až tehdy, když z vodovodního kohoutku neteče, nebo když nám zaplaví domy. Voda je nejen vzácnou surovinou a do budoucna strategickým zdrojem, ale také významný krajinotvorný a estetický prvek. Lidské aktivity se nicméně podílejí nemalou měrou na tom, že voda postupně mizí z evropského životního prostředí. Přednáška posluchači přiblíží unikátnost této látky, objasní význam vody v krajině a v konečném důsledku se přítomní dozvědí, co vše představuje naše vodní bohatství.

Umění a moderní civilizace:
Groteska v českém umění

20. 1. 2015 - 17:00 h

přednášející: Mgr. Hana Vondrů
Groteska je fenomén hluboce zakořeněný v naší kulturní civilizaci. Vychází vždy z nejistoty a nestability, které přicházejí ve chvíli, kdy stávající umělecký směr již skomírá a doba je plná napětí a znepokojení. Groteska je jakási manýra, která v sobě zahrnuje absurdno, ironii, nesmysl a paradox. Je to umělecký útvar, který pracuje s barvitou fantazií i temnotou, komikou i tragédií; nastoluje nové kontexty. Přednáška posluchači představí obecný charakter grotesky, její historický vývoj a v neposlední řadě představí díla, které pod vlivem tohoto fenoménu vznikaly v českém umění.

Pelhřimovské stopy
Pavla Janáka

6. 1. 2015 - 17:00 h

přednášející:
PhDr. Miroslava Kvášová

Snahy o ochranu architektonicky cenným historických staveb na počátku 20. století přerostly svůj původní rámec a vyústily ve vznik několika pozoruhodných projektů, jejichž autorem byl přední představitel české architektury Pavel Janák. Od odborných stanovisek, jimiž podpořil boj pelhřimovských proti nekoncepčnímu a nefunkčnímu regulačnímu plánu, přes návrhy přestaveb historických objektů až po realizaci novostaveb, s tím vším zájemce přednáška seznámí.


Vánoce
přednáška Přednáška bude věnována tradiční podobě Adventu a vánočním svátkům na Pelhřimovsku. Vysvětlí původ důvěrně známých tradic a zvyků a připomene ty zapomenuté. Přijďte se dozvědět více o slavnostních okamžicích, které každoročně znovu prožíváte a připomenout si původní atmosféru Vánoc.Přednáška je spojená s komentovanou prohlídkou stejnojmenné výstavy Zimní sporty.

1. světová válka
a legionář plukovník
Josef Jiří Švec


přednášející: Jan Tomášek


Přednáška připomene 100 let od vypuknutí 1. světové války.

Město Pelhřimov má k osobnosti národního hrdiny a ruského legionáře J. J. Švece mimořádný vztah. rodák z Čeňkova u Třeště studoval na pelhřimovském gymnáziu a v roce 1902 zde i maturoval.Revoluce v tanci

Tance 19. století uvolňují pohyb tanečníků, osvobozují je od množství předepsaných málo pohyblivých figur, tanečníci rotují kolem své osy po předepsané dráze v těsném, párovém nepřerušovaném držení. Nejen, že dochází ke zlomu a tance figurální jsou nahrazovány tanci kolovými, ale nastává revoluce v tanci.

Umění a moderní civilizace:
KÝČ a jeho historie


Kýč vznikl před více než dvěma staletími v důsledku společensko-politických změn. Stal se jedním z fenoménů moderní civilizace a masové kultury. Na jeho rozšíření měly vliv dvě kulturně-společenské roviny – průmyslová revoluce a romantismus.

V 18. století vznikla střední vrstva, která požadovala exkluzivní a zároveň finančně dostupné umění. Tento požadavek mohly splnit jen průmyslově vyráběné napodobeniny umění. Kýč, který vznikl pro povrchní estetické potřeby střední vrstvy, napodoboval pouze efekt, nikoliv duševní inspiraci, kterou vyvolává opravdové umění. Industrializace podpořila hromadné šíření kýče, oproti tomu romantismus předložil kýči látku – přehnaný cit, sentimentalitu, přepjatost, neurózu.PROČ?
čili Hlavní otázka Velké války 1914 – 1918

V letošním roce jsme si připomněli 100. výročí vypuknutí Velké války, první světové války, která znamenala dějinný zlom v oblasti geopolitické, vojenské, společenské i kulturní a s jejímiž následky se potýkáme vlastně dodnes, protože její události neuzavřel spravedlivý mír. Co vedlo k jejímu vypuknutí, jaké byly politické a mocenské důvody, je veřejnosti poměrně dobře známo. Přesto se stále miliony lidí ptaly a ptají: „Proč?“

Tuto základní otázku Velké války si klade i Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. a odpovědi na ni shrne na své přednášce dne 29. září 2014 od 18:00 hodin ve freskovém sále zámku pánů z Říčan. Jménem Muzea Vysočiny Pelhřimov a jménem pana Leopolda Bambuly, starosty města Pelhřimova, který nad akcí převzal záštitu, srdečně zveme všechny zájemce.
      „Sub utraque specie“
aneb
600 let přijímání podobojí

Při bohoslužbě přijímat pod jednou či podobojí? Otázka, která věřící rozdělovala hned od počátku křesťanského náboženství. S příchodem myšlenek Mistra Jana Husa tento problém začal dělit české obyvatelstvo do dvou náboženských proudů. Katolický směr stále zůstával při starém způsobu přijímání (pod „jednou způsobou“), kdežto nově rodící se nekatolické smýšlení prosazovalo přijímat nejen tělo Kristovo, ale i krev (tedy pod „obojí způsobou“). Tato odlišnost mezi obě skupiny věřících vnášela rozkol a neumožňovala jim najít souběžnou vývojovou linii. Cílem přednášky je připomenout počátky náboženského konfliktu mezi katolickým a nekatolickým vyznáním, jež zavdalo příčinu k dalšímu náboženskému větvení. Poukážeme na jejich dějinný původ a vymezíme základní odlišnosti mezi jednotlivými náboženskými proudy.

45. výročí vyhlášení městské památkové rezervace Pelhřimov - přednáška

Přednáška se koná v předvečer tohoto výročí a přiblíží celý proces od zformování prvního venkovského Spolku za Starou Prahu až po vyhlášení městského centra Pelhřimova za památkovou rezervaci. Je doplněna mnoha zajímavými starými fotografiemi Pelhřimova, které dokumentují architektonické změny městského jádra i snahy místních patriotů o záchranu historicky cenných staveb.

Přednáška je součástí Týdne historie města Pelhřimova, v jehož průběhu bude slavnostně představena nová publikace Pelhřimov z řady Dějiny českých měst vydávané Nakladatelstvím Lidových novin.


Umění a moderní civilizace

Vliv pokroku a masové kultury
na vnímání umění


Mgr. Hana Vondrů
10. 6. 2014 17:00 h
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o.

Masové rozšiřování informací a možnost reprodukovatelnosti uměleckých děl měla výrazný dopad na umění. Tyto změny ve společnosti zapříčinily změny ve vnímání umění a přeměnily tak podobu uměleckého díla. Přednáška se bude věnovat změnám ve vnímání umění, jež přišly s moderní civilizací a které změnily kulturní a sociální funkci samotného umění. Dozvíte se například, jak ovlivnila umění fotografie, film nebo další reprodukční zařízení.

Fenomén tanec

Od počátků uměleckého cítění lidstva je tanec (myšleno tanec v páru - nikoli hromadné extatické křepčení nad chudákem zakuchnutým divočákem, které má demonstrovat triumf mužské síly) nejkrásnějším a nejpůsobivějším způsobem komunikace mezi mužem a ženou. Muzeum Vysočiny Pelhřimov ve spolupráci s Tanečním klubem Pelhřimov připravilo sérii přednášek zaměřených na teoretické seznámení s historií a vývojem tance a společenského bontonu u nás i ve světě. Součástí přednášek budou i taneční ukázky na vybraná témata a diskuse s tanečníky.