MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

MUZEJNÍ ÚTERKY - archiv


PŘEDNÁŠKA

Průmysl v ČSR v letech 1918-1938

27. 11. 2018 v 17:00 hodin

Zámek pánů z Říčan, freskový sál
vstup ZDARMA

přednášející: Mgr. Pavel Holman, Technické muzeum v Brně, FF MU Brno


Záměrem bude představit posluchačům, jak dramatické události prvních tří dekád 20. století v Evropě ovlivnily podobu a stav průmyslu v Čechách a na Moravě, přiblížit změny struktury průmyslu vlivem rozpadu Rakousko-Uherska a nástup nových technologií. Nové výrobní postupy a také změna sociální politiky ovlivnily životy tehdejších dělníků a továrníků. Přednáška se soustředí na nejdůležitější a nejtypičtější odvětví průmyslu v Čechách a na Moravě. Představí mimo jiné strojírenský a textilní průmysl, který byl dominantní např. pro brněnskou oblast a Brno si tak vysloužilo přezdívku moravský Manchester nebo vývoj těžkého průmyslu, který se dodnes lidem připomíná i na příkladu Vítkovických železáren. Přednáška představí konkrétní firmy a také klíčové osobnosti, které se o rozmach průmyslu zasloužily. Nechybí jména jako Tomáš Baťa, bratři Stiassni či rodina Wichterlova.

kontaktní osoba: Mgr. Lubomír Anděl, l.andel@muzeumpe.cz


PREZENTACE KNIHY

Představení knihy pamětí legionáře Františka Matiáška „Očima prostého legionáře“

13. 11. 2018 v 17:00
vstup ZDARMA
Zámek pánů z Říčan, freskový sál


přednášející: PhDr. Vlastimil Kolda,
Státní oblastní archiv Třeboň

Vzniku samostatného Československa, který si letos připomínáme, předcházela první světová válka. Tato válka poprvé v historii přímo postihla všechny společenské vrstvy. Mladí muži bojovali nejen na straně rakousko-uherské, ale i na stranách nepřítele v naději na osamostat-nění vlasti. Tak se mladý voják z Černovic na Pelhřimovsku, František Matiášek, mohl dostat do československých legií táhnoucích přes celé Rusko od západních hranic až na východní Sibiř. Své zážitky a pocity si zapisoval a po návratu je připravil k vydání, ke kterému však již nedošlo. Do rukou čtenáře se dostávají teprve nyní, sto let od jejich vzniku…

kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová, g.krejcova@muzeumpe.cz,
PhDr. Markéta Skořepová, PhD., m.skorepova@muzeumpe.cz


PŘEDNÁŠKA

Armáda a vojenství
první republiky 1918–1938


23. 10. 2018 v 17:00
vstup ZDARMA
Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející:
PhDr. et PaeDr. Jiří Dvořák, Ph. D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


Armáda samostatného československého státu se zrodila na bojištích první světové války, když se dobrovolníci z řad rakousko-uherské armády zformovali v legie bojující za svobodu svého národa. Po návratu do vlasti se legionáři i nově utvářené vojenské útvary soustředili na obranu hranic mladé republiky, avšak po mnichovském diktátu jim bylo znemožněno za ni bojovat. Prvorepublikovou armádu představí dr. Jiří Dvořák, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá a řadu let o ní přednášel studentům Jihočeské univerzity.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m.kvasova@muzeumpe.cz


PŘEDNÁŠKA

Numizmatika první republiky

9. 10. od 17:00

Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednáší: Mgr. David Richter

VSTUP ZDARMA


Přednáška z cyklu Pelhřimov_19?8 se v podání Davida Richtera z Regionálního muzea v Chrudimi tentokrát zaměří na platební prostředky. Po vzniku nového státního útvaru byla snaha zavést i novou měnu, která by odpovídala národnostním a dobovým požadavkům. Vzniklo mnoho návrhů, jež odrážely náladu společnosti. Mohli jsme tak dnes platit sokolem nebo dokonce řepou… Nakonec nový stát se všemi svými modernostmi v otázce měny setrval u měny korunové, která nás provází dodnes.

kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová, g.krejcova@muzeumpe.cz


PŘEDNÁŠKA
Reflexe nástupu komunismu v Rusku
očima katolického časopisu “Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou blahoslavené Panny Marie” v letech 1918–1938

25. září 2018 od 17:00
vstup ZDARMA
Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: PhDr. Karol Lovaš, Ph.D.


Apoštolát Cyrila a Metoděje, jak dokládá i výběr článků, přinášel v meziválečném období českému čtenáři dostatek zpráv z komunistického Ruska o tamější svízelné situaci. Proč se tedy komunismus z Ruska dál šířil a na čtyři desetiletí se posléze stal součástí také našich dějin v podobě vládnoucí komunistické strany? Odpovědi nabídne Karol Lovaš z Institutu Mediálních studií a žurnalistiky Univerzity Karlovy v další přednášce projektu Pelhřimov_19?8.

kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz


KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
DEPOZITÁŘE

Městská sbírka. České umění 19. a 20. století ze sbírky města Pelhřimova7. září od 17:00 – komentovaná prohlídka
8. září od 10:00 do 17:00 – volný vstup v rámci EHD
vstup ZDARMA


expozice Zámku pánů z Říčan

přednášející: Mgr. Zuzana Trnková, Mgr. Hana Zrno Vondrů


Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. představí instalaci tzv. Městské sbírky, sbírky českého umění 19. a 20. století v majetku města Pelhřimova. V souboru figurují díla umělců velmi zvučných jmen – Julia Mařáka, Maxe Švabinského, Františka Kavána, Václava Špály, Jana Zrzavého, Josefa Lady, Jiřího Trnky a dalších. Nechybí ani několik malířských zobrazení typických pelhřimovských motivů.

Sbírka bude prezentována formou studijního depozitáře v 1. patře zámku pánů z Říčan, v sousedství stálé expozice Muzea. Zatímco malířská díla ze souboru budou vystavena trvale, kresby a grafiky budou obměňovány v souvislosti s možnou délkou expozice těchto světlocitlivých uměleckých technik. Depozitář bude zájemcům přístupný celoročně po předchozí domluvě, k dispozici bude stručný průvodce vystavenými díly.

Veřejnost se se studijním depozitářem může blíže seznámit v pátek 7. září 2018 v 17 hodin při komentované prohlídce. V sobotu 8. září od 10 do 17 hodin bude při příležitosti Dnů evropského dědictví studijní depozitář otevřen zdarma, stejně jako celé Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.

kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Trnková (z.trnkova@muzeumpe.cz),
Mgr. Hana Zrno Vondrů (h.vondru@muzeumpe.cz)PŘEDNÁŠKA

21. srpen 1968 na fotografiích

11. září 2018 v 17:00 hodin

vstup ZDARMA

Freskový sál zámku pánů z Říčan

přednášející: PhDr. Miroslava KvášováDalší přednáška cyklu Pelhřimov_19?8 je zaměřená na jedno z nejtraumatičtějších témat novodobých československých dějin – srpnový vpád vojsk zemí Varšavské smlouvy v roce 1968. Ačkoliv se za pořízení fotografií okupačních vojsk platilo životem, našli se mnozí stateční, kteří i pod touto hrozbou pořizovali záznamy vojáků a vojenské techniky i událostí, které zanechaly pachuť nenávisti a odporu nejen v generaci současníků.

Jak se po půlstoletí od srpnového dramatu ukázalo, fotografií a filmových záznamů se podařilo pořídit a hlavně uchovat mnohem více, než se kdo odvážil doufat. Díky neohroženým mužům a ženám s fotoaparáty a kamerami tak máme tuto etapu národních dějin zachycenou na svitcích filmů „na věčné časy“ v obrazové paměti.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m.kvasova@muzeumpe.cz


PŘEDNÁŠKA
Umění 20. století v Československu komentovaná prohlídka výstavy
„Modli se za Československo


28. 8. od 17:00
Zámek pánů z Říčan, výstavní síň


přednáší: PhDr. Karol Lovaš, Ph.D.,
Mgr. Hana Zrno Vondrů

VSTUP ZDARMA


Přednáška bude současně komentovanou prohlídkou výstavy „Modli se za Československo“, která je věnována umění 20. století. Vývoj umění v minulém století byl velmi pestrý, jelikož jej ovlivnilo mnoho společenských a politických událostí. Rovněž vznik Československa a jeho osud zasáhl do vývoje výtvarného umění, které tuto změnu reflektovalo specifickým způsobem.

Výklad bude zaměřen nejdříve na obecné faktory a nejdůležitější tendence vývoje umění ve 20. století v Československu a následně se prohlídka bude ubírat po stopách vystavených děl a jejich autorů. Výtvarné práce jednotlivých umělců v sobě nesou jistou autenticitu, která je spojena s osudem jejich tvůrce. Na prohlídce se dozvíte více o kontextech, konfrontacích a inspiraci těchto umělců: Karla Šimůnka, Jana Dědiny, Miloslava Holého, Jaroslava Štiky, Ernesta Zmetáka, Vincenta Hložníka, Vladimíra Franze, Jana Saudka.

kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz
POZVÁNKA na vernisáž výstavy „Modli se za Československo“
21.8. od 17:00 výstavní síň zámku pánů z Říčan

Účast na vernisáži potvrdili vzácní hosté zpěvačka Naďa Urbánková, jejíž písně při zahájení zazní, a profesor Vladimír Franz, jehož dílo „Totalita“ je součástí výstavy.


KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Žít (s) fotografií!

25. července 2018 v 17:00 hodin

výstavní síň zámku pánů z Říčan

kurátor: Mgr. Lubomír Anděl

Komentovaná prohlídka zavede návštěvníka do světa historie fotografické techniky, seznámí jej se vznikem černobílého i barevného obrazu, s hlavními částmi fotografických přístrojů a představí cca. 50 autentických exponátů doplněných zajímavými historickými fotografiemi.

Většina vystavené techniky má svůj osobitý a zajímavý příběh a některé z nich jsou vystaveny úplně poprvé. Po výstavu je zapůjčilo Technické muzeum v Brně.


kontaktní osoba: Mgr. Lubomír Anděl, l.andel@muzeumpe.cz


PŘEDNÁŠKA

Dopad února 1948
na hospodářství ČSR


19. 6. 2018 od 17:00
Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: Mgr. Lubomír Anděl

vstup ZDARMA


Únor roku 1948 byl jedním ze zásadních mezníků československých dějin, který naši společnost na dalších čtyřicet let zavedl na cestu, která měla směřovat ke slibované rovnosti a svobodě. Jaké byly skutečné důsledky převratu v hospodářství a zemědělství státu a kam nás zavedlo budování světlých zítřků. Byla hospodářské plánování nutným východiskem z nouze a nebyla měnová reforma v roce 1953 tou největší krádeží v dějinách ČSR. Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět Mgr. Lubomír Anděl ve své přednášce.

kontaktní osoba: Mgr. Lubomír Anděl, l.andel@muzeumpe.cz


PŘEDNÁŠKA

Proměny rodiny ve 20. století

12. června 2018 v 17:00
Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející:
PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

vstup ZDARMA


První přednáška celoročního projektu Pelhřimov_19?8, připomínajícího významné mezníky a fenomény 20. století, je věnována změnám, které se dotkly doslova každého. Zaměří se na proměny rodiny, rodinného života a pohledu na rodinu. Přednáška se zaměří na demografický vývoj českého území i na rodinnou politiku střídajících se režimů počínajíc dožívajícím rakousko-uherským mocnářství až po moderní Českou republiku. Zásadní otázka, kterou se přednášející spolu s účastníky pokusí zodpovědět, zní: jak a do jaké míry ovlivnila jednotlivá údobí 20. století podobu rodinného života a představy o něm?

kontaktní osoba: PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D., m.skorepova@muzeumpe.czPŘEDNÁŠKA

Komično v umění

29. 5. 2018 od 17:00
vstup ZDARMA
Zámek pánů z Říčan, freskový sál


přednášející: Mgr. Hana Zrno Vondrů a host

Komično jako takové má mnoho podob. Prostupuje naším životem, stejně jako tragika či vážnost. Nejinak je tomu v případě umění. V něm nacházíme protikladné principy a jejich cyklické střídání. Proti sobě můžeme postavit umění bouřlivé, které záměrně provokuje, dráždí či ironizuje a umění vznešené, jež je postaveno na pravidlech a společenských zásadách. Samotné komično není jen nástroj pro naše pobavení, ale je to také prostředek, kterým umělci poukazují na tíživé problémy. Během přednášky se zaměříme především na kořeny grotesky, satiry a ironie. Tyto komické formy umění často reagují na aktuální témata – společenské hrozby či kulturní defekty.

V úzké návaznosti se následně budeme ptát, co je vlastně smích, který je od komična neodlučitelný. Ten má závažnou společenskou roli, jelikož jím reflektujeme život ve společnosti. Smíchem reagujeme na to, co je pro nás strnulé, mechanické a co je považováno za „normální”. To, co dříve vzbuzovalo úctu, může později vyvolávat úsměv. Společenská funkce smíchu není sama čímsi komickým, má také svou vážnost. Právě v současné rychlé době je smích obranou proti ideologickým nátlakům, konzumu a v neposlední řadě proti mainstreamu. Jelikož nás osvobozuje a my se můžeme smát nárokům a tlakům, které na nás kladou druzí v touze nás ovládnout či zotročit.

kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů, h.vondru@muzeumpe.czPŘEDNÁŠKA

Česko-německá historie:
Pelhřimov a Spalt


24. 4. 2018 od 17:00
vstup ZDARMA
Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: Fabian Gerstendörfer (němčina)
překlad do češtiny: Mgr. Gabriela Krejčová-Zavadilová


Během přednášky nahlédneme do historie jak města Pelhřimova, tak německého Spaltu. Porovnáme, v čem se liší a co mají společného. Od roku 810 budeme sledovat jejich vývoj, který je přenesl od středověkých počátků k jejich pozdějším podobám. Nejde však jen o historii těchto dvou měst, ale o její propojení s širším kontextem týkající se národního a mezinárodního pohledu. V něm spatříme dlouhou historii obou zemí, ve které docházelo nejen ke konfliktům, ale i ke spolupráci.

Přednášku si připravil Fabián Gerstendoerfer z Německa, který je v současnosti v Pelhřimově na Evropské dobrovolné službě v Hodině H a jeho zájem o historii jej přivedl také ke spolupráci s Muzeem Vysočiny Pelhřimov. Z němčiny bude přednáška překládána.

kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz


PŘEDNÁŠKA

Jaro na vsi

10. 4. 2018 v 17:00

vstup ZDARMA

Zámek pánů z Říčan, freskový sál


přednášející PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

Jaro pro naše předky znamenalo víc než pro nás. Radost a úleva z konce zimy, temného a studeného času, byla u rolníků spojena s nadějí i obavami, aby se během nadcházející části roku podařilo zabezpečit vše potřebné pro další život rodiny. Představa začátku a obnovy se spojila především s Velikonocemi, svátků a drobných slavností však v jarním čase probíhalo mnohem víc. Těžkou polní práci střídala řada úkonů a zvyků, které měly vedle specifického půvabu důležitý symbolický význam a odrážely zvláštní magický svět, v němž naši předkové žili. Byla by škoda na ně zapomenout a domnívat se, jaro na venkově začínalo a končilo o Velikonocích.

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D., m.skorepova@muzeumpe.cz


KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY

Bratři Foersterovi
– umělci tónu, slova i palety


13. března 2018 od 17:00
výstavní síň zámku pánů z Říčan

přednášející:
PhDr. Miroslava Kvášová, Mgr. Zuzana Trnková


Výstava, věnovaná bratrům Foersterovým, se snaží návštěvníkovi přiblížit jejich životy i dílo. Známějšího Josefa Bohuslava představuje nejen jako hudebního skladatele, dlouholetého hudebního kritika a novináře, ale jako člověka Múzami všestranně obdařeného, a to jak po stránce hudební, tak výtvarné i literární. Múzami se nechal inspirovat i mladší z bratrů, Viktor, malíř a významný mozaikář, jehož práce nacházíme na tak exponovaných místech, jako je Svatý Hostýn, kostel Panny Marie Sněžné v Praze, na Vyšehradě nebo Emauzích. Pro návštěvníky budou nejzajímavější díla, která pro Pelhřimov vytvořil ve spolupráci se sochařem Františkem Bílkem. Jedná se o mozaiku Kristovy hlavy v Děkanské zahradě, mozaiky pro bránu nového hřbitova, cyklus Křížové cesty pro kostel sv. Bartoloměje či terakotové reliéfy Křížové cesty pro poutní místo Křemešník.

kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Trnková; z.trnkova@muzeumpe.cz


PŘEDNÁŠKA

STRATEGIE PŘEŽITÍ ROSTLIN V ZIMĚ

20. března 2018 v 17:00
Zámek pánů z Říčan,
freskový sál

přednášející:
Ing. Zlata Vobinušková


vstup zdarma

Zimní období je pro živé organismy v přírodě velice náročné. Řada živočichů i rostlin proto uplatňuje různé strategie pro přežití v této nepříznivé době. Před dvěma měsíci proběhla přednáška zaměřená na strategii přežití zvířat. Nyní se přiblížíme, jak přežívají zimní období rostliny. Napadlo vás někdy, jak přezimuje třeba taková sedmikráska? Je výhodnější mít jehličí nebo opadavé listí? Přednáška posluchačům přiblíží, jak se před chladem a mrazem chrání rostliny, a jak jim tuto nesnadnou úlohu můžeme mnohdy ulehčit my lidé.

kontaktní osoba: Ing. Zlata Vobinušková, z.vobinuskova@muzeumpe.cz


PŘEDNÁŠKA

Zapomínáme na rok 1948!?

27. 2. 2018
od 17:00
Zámek pánů z Říčan, freskový sál


přednášející: Mgr. Lubomír Anděl

vstup ZDARMA


Únor roku 1948 byl jedním ze zásadních mezníků československých dějin, který naši společnost na dalších čtyřicet let zavedl na cestu, která měla směřovat ke slibované rovnosti a svobodě.

Jaké byly skutečné důsledky převratu a kam nás zavedlo budování světlých zítřků, jaké poučení jsme si z této zkušenosti odnesli a nakolik deformovaně na tehdejší události nahlížíme, na to se pokusí odpovědět Mgr. Lubomír Anděl ve své přednášce.


PŘEDNÁŠKA

Napoleonský večer v Pelhřimově

13. 2. 2018 od 17:00
Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: Mgr. Jiří Cihlář

vstup ZDARMA


Napoleonské války a Čechy, to není jen bitva u Slavkova. Válka s Napoleonem tehdy dorazila i do Pelhřimova a jeho okolí. Dovolujeme si Vás tak pozvat na přednášku Mgr. Jiřího Cihláře věnující se pro mnohé neznámé části dějin Pelhřimovska z roku 1805. V rámci přednášky bude představen dopad napoleonských válek nejen z pohledu vojenských operací obou válčících stran (tj. rakouské a bavorsko-francouzské), ale také z pohledu obyčejných lidí, kteří tehdejší události prožili a zaznamenali do kronik. Dozvíte se, kudy prošla napoleonská vojska, jaké obtíže sebou nesla okupace, jak tato příkoří snášeli tehdejší obyvatelé a mnohé další.

Druhou část přednášky bude tvořit představení knihy s názvem Vojenské trestní právo ve Francii v letech 1789 až 1805. Tato publikace pojednává o uplatňování tehdejších vojenských trestněprávních předpisů ve francouzské armádě, tedy téma, které doposud v českém jazyce nebylo prakticky vůbec zpracováno. Zjistíte například, jak probíhala vojenská poprava, jaké delikty se postihovaly, jaké naopak tolerovaly.

Přednášející Mgr. Jiří Cihlář se tématem napoleonských válek zabývá jak po teoretické stránce studiem dobových pramenů, tak i po stránce praktické účastí na vzpomínkových napoleonských akcích. Můžete se tak těšit i na ukázku výstroje a výzbroje vojáka tehdejší francouzské armády.

kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz


PŘEDNÁŠKA

STRATEGIE PŘEŽITÍ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN
V ZIMĚ


23. 1. 2018 v 17:00
vstup zdarma
Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející:
Ing. Zlata Vobinušková


Zimní období je pro živé organismy v přírodě velice náročné. Řada živočichů i rostlin proto uplatňuje různé strategie pro přežití v této nepříznivé době. Liška si „navlékne“ hřejivý kožich, had si zaleze do díry v zemi a čáp odletí na jih. Avšak napadlo vás někdy, jak přezimuje třeba taková sedmikráska? Je výhodnější mít jehličí nebo opadavé listí? Přednáška posluchačům přiblíží, jak se před chladem a mrazem chrání rozličné rostliny a živočichové, a jak jim tuto nesnadnou úlohu můžeme mnohdy ulehčit my lidé.

kontaktní osoba: Ing. Zlata Vobinušková, z.vobinuskova@muzeumpe.cz


PŘEDNÁŠKA

SKLO: Chladná krása,
která povstala z plamene


21. listopadu 2017 od 17:00
zámek pánů z Říčan, freskový sál


přednášející: Mgr. Hana Zrno Vondrů
host: Mgr. Hana Kašparová


V současnosti je sklo materiálem, který nás běžně obklopuje, jeho přítomnost v hmatatelném světě je pro nás samozřejmou a však výjimečnost této suroviny je specifická. Přednáška představí historii a základní technologické principy při jeho zpracovávání.

Jedním z témat přednášky bude otázka – jakou funkci má sklo pro umění a uměleckořemeslnou výrobu napříč staletími. Přestože na nás sklo působí chladným dojmem, jeho živoucí tvárnost a pestrost je nekonečná a to například při výrobě šperků. Hostem na přednášce bude Hana Kašparová, která mimo své jiné umělecké aktivity, tvoří krásné skleněné perly.

Skleněné perly se vyráběly již ve starověkém Egyptě, Sýrii a Mezopotámii. Jsou považovány za jedny z nejstarších sklářských výrobků a ceněny byly hlavně pro svou podobnost s drahými kameny. Technika vinutí perel ze skleněné tyčinky, kterou tavíme a navíjíme na nerezový drát je tedy tradiční a stále živá. Díky ní stále vznikají originální korálky - perly, v nekonečně krásné škále barev a tvarů. Přednáška bude doplněna o ukázku šperků z vinutých perel s vysvětlením technologie jejich vzniku a videoukázkou tvorby.

kontaktní osoba:
Mgr. Hana Zrno Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz


PŘEDNÁŠKA

Fenomén Věstonická Venuše

7. listopadu od 17:00
zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: Mgr. Martina Galetová, Ph.D.
vědecká pracovnice Moravského zemského muzea a Hrdličkova muzea člověka

Věstonická Venuše je dílem prehistorického člověka, které po objevení došlo nebývalé slávy. Ze souboru paleolitického umění nalezeného na Moravě má Věstonická Venuše aktuálně největší vážnost, atraktivitu i popularitu. Přestože celý soubor je bohatý na artefakty z různých materiálů, různorodého uměleckého zpracování, různé estetické úrovně. Proč zrovna Věstonická Venuše má takto populární? Jak k tomu došlo a jaké bylo a je její postavení? Proč a jak se paleolitické Venuše staly ikonami a jak je jejich ikoničnost v současnosti používána či zneužívána? Všechny tyto otázky budou zodpovězeny.

kontaktní údaje: muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz


PŘEDNÁŠKA

Plukovník Švec a československé legie

24. 10. 2017 od 17:00
freskový sál zámku pánů z Říčan

přednášející: Jan Tomášek


V příštím roce oslavíme 100. výročí konce 1. světové války a vzniku samostatné Československé republiky. K tomuto vítězství však vedla velmi dlouhá a trnitá cesta, která si vyžádala mnoho hrdinských činů a obětí. Jedním z těch, kdo neváhali obětovat vše pro úkol, který si předsevzali, byl plukovník Josef Jiří Švec, velitel legií na Sibiři, rodák z Čenkova a absolvent pelhřimovského gymnázia. Jeho příběh je inspirací a závazkem, který čas nepřekryl a nepřekryje.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m.kvasova@muzeumpe.cz


Martin Luther:
svět před ním a po něm


5. 9. 2017 v 17:00
Zámek pánů z Říčan, freskový sál


přednášející:
Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová

Na letošní rok připadá významné výročí evropské reformace, které navždy změnilo náboženské složení Evropy. Přesně před 500 lety v německém Wittenbergu kněz Martin Luther přibil na vrata kostela svých 95 tezí, jež změnily náboženské smýšlení značné části obyvatelstva. Kdo to byl Martin Luther, co požadoval a jak se změnil svět po jeho vystoupení, to budou hlavní témata přednášky. A proč si tuto událost připomínat u nás? Protože předchozí události v Českých zemích byly jakýmsi předobrazem následujícího vývoje v Evropě a ne náhodou Martin Luther hledal podporu svých myšlenek právě v naší minulosti.

kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová, g.krejcova@muzeumpe.cz


Pelhřimov na historických mapách

2. 5. 2017 od 17:00
Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: Mgr. Lubomír Anděl

Přednáška je postavena na dvou stěžejních tématech. První je krátké seznámení s historií mapové tvorby a kartografií a druhá část je věnována mapové sbírce muzea. Hlavním podskupinou představovaných kartografických materiálů bude město Pelhřimov.

Na mapách a plánech od 16. do 20. století se posluchači seznámí s vývojem a účelem mapové tvorby a urbanistickým rozvojem města a jeho částí.

PŘEDNÁŠKA a WORKSHOP

Velikonoce

11. 4. 2017 15:00 workshop, 17:00 přednáška
Zámek pánů z Říčan, tvůrčí dílna, freskový sál

lektor, přednášející: Mgr. Zuzana Trnková, PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.


Workshop pro děti i dospělé na téma Velikonoční origami nabídne kultivovanou zábavu pro ruce i hlavu. Vytvoříme několik jednodušších skládaček s velikonoční tematikou. Přicházet je možné průběžně, vstupné 20 Kč zahrnuje materiál a odborné vedení.

Naváže přednáška o křesťanských i nekřesťanských zdrojích velikonočních tradic a zvyků. Součástí přednášky bude drobná výstavka velikonočních kraslic ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o.

workshop: 20,- Kč
přednáška VSTUP ZDARMAKOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Pomalu začalo být zase dobře

21. 3. 2017 od 17:00
zámek pánů z Říčan, freskový sál


přednášející: Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová; g.krejcova@muzeumpe.czDehonestace rudého karafiátu
aneb
Proč slavíme MDŽ?


7. 3. 2017 od 17:00
zámek pánů z Říčan, freskový sál
přednášející: PhDr. Miroslava Kvášová


V rozporu s všeobecným míněním Mezinárodní den žen není svátek vymyšlený komunistickým režimem. Jeho historie je spojena s bojem žen o volební právo a rovnoprávné postavení ve společnosti. Odkdy se svátek slaví, proč byl vlastně ustanoven, oč původně šlo a kam jsme se dostali nyní, jsou otázky, na které se přednáška pokusí odpovědět.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m.kvasova@muzeumpe.cz
VSTUP ZDARMA


Simonetta Buonaccini - Na chůdách snu

21. 2. 2017 v 17:00
zámek pánů z Říčan, freskový sál
přednášející: Mgr. Zuzana Gabrišová


Pelhřimovská rodačka Ludmila Šebestová-Bučanová se svou tvorbou řadí mezi výrazné básníky počátku 20. století. Literatura ji přivábila už v dětství, později se všestranně věnovala kulturní činnosti - psala články o výtvarném umění, je autorkou cestopisu, několika dramat i filmového scénáře. Její největší vášní však byla poezie a básník František Halas o ní kdysi napsal: „Básnila zkrátka, jako jiný dýchá.“ Nejnovější výbor poezie básnířky píšící pod pseudonymem Simonetta Buonaccini představí jeho editorka Zuzana Gabrišová.

kontaktní osoba: PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.; m.skorepova@muzeumpe.cz
VSTUP ZDARMA


Hrad Kámen včera a dnes

7. 2. 2017 od 17:00
zámek pánů z Říčan, freskový sál
přednášející: Mgr. Monika Kotenová


Hrad Kámen je jednou z nejvýznamnějších památek na Pelhřimovsku. Byl založen v polovině 13. století a své jméno dostal po pozoruhodném skalisku, na kterém byl vystavěn. V dnešní době je hrad znám především jako muzeum jednostopých vozidel, které bylo otevřeno již roku 1974. Kromě motocyklů hrad Kámen nabízí také expozici bydlení 19. a 20. století. Přednáška přiblíží historický vývoj hradu Kámen až po současnost. Zároveň představí nejzajímavější exponáty, které lze na hradě vidět.kontaktní osoba: Mgr. Monika Kotenová, m.kotenova@muzeumpe.cz
VSTUP ZDARMA


Člověk a les v proměnách staletí
17. 1. 2017, 17:00
Zámek pánů z Říčan, freskový sál


Přednáší Ing. Ondřej Zhorný,
Lesní správa Pelhřimov

Lesy obklopující města a vesnice hrály důležitou roli v životech a představách jejich obyvatel. Přednáška přiblíží podobu a význam lesa ve středověku a jeho další proměny v průběhu staletí. Objasní, co v minulosti v lesích rostlo, jak se lidé o les starali, kdy, jak a proč se měnila dřevinná skladba. Povídání o lese a lesnictví bude dovedeno až do současnosti a vysvětlí, jaké dřeviny se dnes v lesích vysazují, jak je to dnes s vlastnictvím lesů a těžbou dřeva.

VSTUP ZDARMA


„Denárový poklad století“

24. 1. 2017, 17:00

Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: PhDr. Ladislav Nekvapil (Východočeské muzeum v Pardubicích)


U obce Chyšť v Pardubickém kraji byl na přelomu let 2015 a 2016 učiněn jedinečný nález mincovního depotu. Denáry spadající do 10. století představují významný pramen k počátku české státnosti. Obdobný nález byl naposledy učiněn v 30. letech minulého století, proto je tento poklad nazýván „pokladem století“. Mediálně ;známý poklad se dočkal rekordně rychlého odborného zpracování a zpřístupnění veřejnosti. PhDr. Ladislav Nekvapil z Východočeského muzea v Pardubicích nám představí obsah, zajímavosti, dobové souvislosti a okolnosti nalezení tohoto výjimečného pokladu.


2016


Velký smog londýnský – od Donory po Peking

22. 3. 2016 od 17:00


přednáší: PhDr. Miroslava Kvášová

Znečištění ovzduší v důsledku průmyslové činnosti je nejdůležitějším tématem ekologických diskusí a aktivit. Jaké byly v minulosti následky lidského chování, jaké poučení z nich vyplynulo a jak vypadá situace dnes, o tom se dozvíte na přednášce „Velký smog londýnský – od Donory po Peking“.
Počátky emancipace v Čechách

8. 3. 2016 od 17:00, freskový sál zámku pánů z Říčan

přednášející: PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

U příležitosti Mezinárodního dne žen budou připomenuty první krůčky ženské emancipace ve světě a v českých zemích. Zmíněni budou bojovníci a bojovnice za práva žen i jejich odpůrci, první vědkyně i organizátorky ženského hnutí. Připomeneme i obyčejné ženy a jejich touhu získat obyčejné výsady jako vzdělání, vlastní příjem a právo na výběr životního partnera. Přijďte si popovídat o tom, jak vypadala „emancipace“ v dobách, kdy jsme nemohly maturovat, volit, jezdit na kole ani kouřit doutníky.


Restaurování knih

2. 2. 2016 - 17:00 h
Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová

Každý ví, že z knih se dají vyčíst mnohé zajímavosti. A co moudra ze starých knih… Je možné se k nim dostat? A jak je uchovat případně zachránit před blížící se zkázou? Bude představena sbírka starých tisku Muzea Vysočiny Pelhřimov a připomeneme její informační možnosti. Následně představíme zrestaurované knihy a hlavní restaurátorské techniky, jež na nich byly použity. Veřejnosti se tak nabízí jedinečná možnost nahlédnout do tajemství restaurování papíru a vidět jeho výsledky na konkrétní „zachráněné moudrosti“.


Ideál krásy v proměnách staletí

19. 1. 2016 od 17:00 h
Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: Mgr. Hana Vondrů


Zdá se, že krása je relativním pojmem, přesto se v dějinách lidstva vytvořilo mnoho ideálů krásy, které byly v dané historické epoše přijímány a proklamovány někdy s pompou a potleskem, jindy s úctou a tichým obdivem. Přednáška představí, jakým způsobem byla vnímána krása a to především krása lidského těla v historických epochách, zdůvodní, proč právě tento typ krásy dominoval a zaměří se na ta umělecká díla, která dokládají podobu ideálu krásy dané doby.


Nemanželské děti, „sirotci“ a nalezenci.
O dětech bez rodičů v minulosti


PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

16. 6. 2015 od 18:00 hodin
ve freskovém sále zámku pánů z ŘíčanPřednáška připomene osudy a životní podmínky dětí minulých staletí, které se musely vypořádat se ztrátou jednoho nebo obou rodičů. Nemanželský původ znamenal mnohem vážnější překážku než dnes, odložení dítěte do nalezince nebylo nijak výjimečné a osiření v mladém reálně hrozilo dětem ze všech společenských vrstev. Přesto nelze tvrdit, že by jejich vyhlídky byly nenávratně ztracené.


Muzeum Vysočiny Pelhřimov Vás srdečně zve na setkání kronikářů a přednášku
Praktické kroky
aneb
jak na vlastní rodokmen?


přednášející: Mgr. Josef David

17. června od 15:00
freskový sál zámků pánů z Říčan


MUZEJNÍ NOC 2015
Řemeslnický jarmark

15. 5. 2015 od 17:00 h

Muzeum Vysočiny Pelhřimov večerním návštěvníkům Muzejní noci nabídne bohatý program, který je v tomto roce zaměřen na lidová řemesla (dráteníci, provazníci, košíkáři). Návštěvníci si mohou zdarma prohlédnout stálou expozici a nově otevřenou výstavu Dráteníkův rok.

Program:
• ukázka lidových řemesel - dráteníci, provazníci a košíkáři
• celovečerní produkce dobového flašinetu
• rukodělné dílny pro děti i dospělé
• prodej drobných řemeslných výrobků

• 17:00 - zahájení Muzejní noci
• 17:15 - otevření výstavy Dráteníkův rok s odborným výkladem
• 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 - divadelní vystoupení - Rieger - Naši Furianti
• 22:00 - ohnivá show - Spiritus Dracus


Od pečeti k fotografii

19. května 2015 od 18:00

freskový sále zámku pánů z Říčan

přednášející: PhDr. Miroslava Kvášová

Prvotní podoba stylizovaného obrazu města na pečetích se díky technickému rozvoji proměnila v realistické až dokumentární zobrazení, které se sice vzdálilo uměleckému ztvárnění, zato se stalo historickým pramenem. Přednáška přináší porovnání nejstarších vyobrazení města na pečetích a plánech, přes kresby a grafiky až k médiu nejmodernějšímu - fotografii.


DEBATA U KULATÉHO STOLU
k 70. výročí ukončení 2. světové války

Události května 1945 na Pelhřimovsku

6. května 2015 od 18:00 h • Městské divadlo Pelhřimov
vstup zdarma

Společná akce pelhřimovských kulturních institucí a Města Pelhřimov má široké veřejnosti připomenout nejen radostné události spojené s osvobozením a koncem bojů, ale také oběti posledních hodin války – vypálené Leskovice a 13 zastřelených na pelhřimovském nádraží. Vzpomínková akce proběhne na důstojném místě, v městském divadle v Pelhřimově, a bude rozdělena do několika částí. Stěžejní bude debata u kulatého stolu zorganizovaná pracovníky Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o., budou připomenuty zmiňované tragédie v úvodní přednášce Jana Tomáška a poté rozvedeny v diskusi s odborníky - ředitelem Státního okresního archivu PhDr. Zdeňkem Martínkem, PhD a p. Václavem Kameníkem, regionálním badatelem a znalcem historie partyzánských skupin na Pelhřimovsku. Promítnut bude film zachycující osvobození Pelhřimova a celý večer bude ukončen koncertem pěveckého spolku Záboj.

Jan Fried (1881-1965)
Nevšední životní příběh
pelhřimovského historika

29. dubna 2015 od 17:00 h
freskový sál zámku pánů z Říčan
Muzeum Vysočiny Pelhřimov a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

přednášející: PhDr. Hana Kábová, PhD., PhDr, Miroslava Kvášová, PhDr. Zdeněk Martínek, Ph.D.


Pelhřimovský rodák Jan Fried (* 3. června 1881 - † 6. dubna 1965) patřil k svérázným gymnaziálním profesorům dějepisu a zeměpisu. Stál u počátků místního muzea, byl památkářem, archivářem, historikem a výtečným amatérským fotografem, který zachytil mizející památky. Jeho životní osudy byly ovlivněny silným zájmem o minulost vlastního národa a prožitky velkých dějinných událostí: celou první světovou válkou sloužil v rakousko-uherské armádě, zažil druhou světovou válku a po roce 1948 omezování odborných i popularizačních aktivit. Jan Fried pronikl také do krásné literatury: stal se předlohou pro postavu profesora zeměpisu v románu Kamarádka (1942) od katolického kněze Dominika Pecky nebo předobrazem statečného profesora Mírného v románu Nebyl čas na smutek (1963) od prozaika Zdeňka Koňáka. Jako na zasvěceného průvodce na něj vzpomíná v poetické Zemi zamyšlené (1966) básník, prozaik a ilustrátor Ladislav Stehlík. V letošním jubilejním roce, kdy uplyne 50 let od Friedova úmrtí, si v několika přednáškách a doprovodné výstavě připomeneme jeho život a rozmanité aktivity.

Park hradu Kámen
vývoj a současnost

21. dubna od 17:00 h
freskový sál zámku pánů z Říčan


přednášející: Ing. Zlata Vobinušková

Historické parky a zahrady zlepšují životní prostředí, zvyšují estetickou hodnotu místa a zatraktivňují danou lokalitu o to více, je-li v blízkosti hrad, zámek nebo jiná historická budova. Tvorbu i obnovu zahrad a parků je nutno vždy chápat jako dlouhodobý a stále se vyvíjející proces, během kterého se pracuje s velmi proměnlivou živou složkou a výsledkem je souborné umělecké dílo.
„Rekreovat se uprostřed uměleckého díla znamená více, než jen vdechovat dobrý vzduch, znamená to zpravidla i podvědomé vstřebávání kusu kultury.“ Karl Hauszer.
Přednáška posluchači přiblíží historický vývoj parku hradu Kámen až po současnost. Zároveň se přítomní seznámí s právě probíhající rozsáhlou revitalizací parku, která má odpovídat požadavkům současného návštěvnického provozu.

Zamlklí průvodci našich cest
drobné sakrální památky ve městě i okolní krajině

7. dubna od 17:00
freskový sál zámku pánů z Říčan
přednášející: Mgr. Zuzana Trnková

Kříže, boží muka, výklenkové kapličky se dnes stále nacházejí kolem nás, jak ve městě, tak v okolní krajině. Co způsobuje, že si jejich přítomnost mnohdy téměř neuvědomujeme? Přestávají pro nás být čitelné, nerozumíme jejich náboženskému významu, ani jejich roli v krajině nebo v městském prostoru. Pochopení nám často komplikuje jejich poškození, neúplnost, proměny okolí – lucerně božích muk schází obrázky na plechu, výklenkové kapličce soška, cesta, u které tyto památky stály, zanikla, nebo byly ony samy přesunuty ze svého původního místa na jiné. Přednáška se pokusí na několika příkladech z Pelhřimova a blízkého okolí oživit příběhy těchto zapomenutých svědků našich cest a nabídnout klíč k jejich pochopení.

„Revoluce v tanci
– nové směry“

17. března 2015 od 17:00 hodin
přednášející: Mgr. Lubomír Anděl

Přednáška navazuje na vývoj tance před 1. světovou válkou a zavede posluchače do období mezi světovými válkami, které přineslo řadu ustálených tanečních stylů v jazzu, swingu a tanců v latinskoamerických rytmech.


Studenti, nebuďte lehkomyslní!

3. března 2015 od 17:00 h
freskový sál zámku pánů z Říčan

přednášející: Mgr. Monika Kotenová

Přednášející Mgr. Monika Kotenová seznámí posluchače s historií středního školství v českých zemích a vývojem středních škol v Pelhřimově. Zároveň tato přednáška zahájí stejnojmennou výstavu, která bude v Muzeu Vysočiny Pelhřimov, p. o. k vidění do 10. května 2015.


„Kde se vzali moravečtí berani?“
aneb
počátek jedné nekatolické komunity…

17. 2. 2015 - 17:00 h
freskový sál zámku pánů z Říčan

přednášející: Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová

Náboženství? Otázka, kterou se dnes většina společnosti příliš nezabývá. Ale pro naše předky to byla nejdůležitější otázka vůbec. S příchodem myšlenek Mistra Jana Husa se dosud jednotná katolická církev začala názorově rozcházet. Odpadávaly od ní skupiny věřících, jež souhlasily s reformními myšlenkami, a kteří požadovali odlišnou církevní praxi. Příchod evropské reformace na počátku 16. století české „dvojvěří“ nejen utvrdilo, ale i doplnilo o další myšlenkové proudy. Bitva na Bílé Hoře změnila dosavadní vývoj a pro veškeré obyvatelstvo se katolické náboženství stalo povinností. Ovšem ne všichni na něj přestoupili a pod hrozbou ztráty majetku a vězení si zachovávali „víru svých otců“ až do příchodu náboženské tolerance. Cílem přednášky je nastínit náboženský vývoj a přiblížit jej na konkrétní nedaleké komunitě.


Vodní bohatství

3. 2. 2015 od 17:00 h
freskový sál zámku pánů z Říčan

přednášející: Ing. Zlata Vobinušková

Voda je základ života. Bereme ji však většinou jako samozřejmost. Jakou významnou roli voda v našem životě hraje, si uvědomíme až tehdy, když z vodovodního kohoutku neteče, nebo když nám zaplaví domy. Voda je nejen vzácnou surovinou a do budoucna strategickým zdrojem, ale také významný krajinotvorný a estetický prvek. Lidské aktivity se nicméně podílejí nemalou měrou na tom, že voda postupně mizí z evropského životního prostředí. Přednáška posluchači přiblíží unikátnost této látky, objasní význam vody v krajině a v konečném důsledku se přítomní dozvědí, co vše představuje naše vodní bohatství.

Umění a moderní civilizace:
Groteska v českém umění

20. 1. 2015 - 17:00 h

přednášející: Mgr. Hana Vondrů
Groteska je fenomén hluboce zakořeněný v naší kulturní civilizaci. Vychází vždy z nejistoty a nestability, které přicházejí ve chvíli, kdy stávající umělecký směr již skomírá a doba je plná napětí a znepokojení. Groteska je jakási manýra, která v sobě zahrnuje absurdno, ironii, nesmysl a paradox. Je to umělecký útvar, který pracuje s barvitou fantazií i temnotou, komikou i tragédií; nastoluje nové kontexty. Přednáška posluchači představí obecný charakter grotesky, její historický vývoj a v neposlední řadě představí díla, které pod vlivem tohoto fenoménu vznikaly v českém umění.

Pelhřimovské stopy
Pavla Janáka

6. 1. 2015 - 17:00 h

přednášející:
PhDr. Miroslava Kvášová

Snahy o ochranu architektonicky cenným historických staveb na počátku 20. století přerostly svůj původní rámec a vyústily ve vznik několika pozoruhodných projektů, jejichž autorem byl přední představitel české architektury Pavel Janák. Od odborných stanovisek, jimiž podpořil boj pelhřimovských proti nekoncepčnímu a nefunkčnímu regulačnímu plánu, přes návrhy přestaveb historických objektů až po realizaci novostaveb, s tím vším zájemce přednáška seznámí.


Vánoce
přednáška Přednáška bude věnována tradiční podobě Adventu a vánočním svátkům na Pelhřimovsku. Vysvětlí původ důvěrně známých tradic a zvyků a připomene ty zapomenuté. Přijďte se dozvědět více o slavnostních okamžicích, které každoročně znovu prožíváte a připomenout si původní atmosféru Vánoc.Přednáška je spojená s komentovanou prohlídkou stejnojmenné výstavy Zimní sporty.

1. světová válka
a legionář plukovník
Josef Jiří Švec


přednášející: Jan Tomášek


Přednáška připomene 100 let od vypuknutí 1. světové války.

Město Pelhřimov má k osobnosti národního hrdiny a ruského legionáře J. J. Švece mimořádný vztah. rodák z Čeňkova u Třeště studoval na pelhřimovském gymnáziu a v roce 1902 zde i maturoval.Revoluce v tanci

Tance 19. století uvolňují pohyb tanečníků, osvobozují je od množství předepsaných málo pohyblivých figur, tanečníci rotují kolem své osy po předepsané dráze v těsném, párovém nepřerušovaném držení. Nejen, že dochází ke zlomu a tance figurální jsou nahrazovány tanci kolovými, ale nastává revoluce v tanci.

Umění a moderní civilizace:
KÝČ a jeho historie


Kýč vznikl před více než dvěma staletími v důsledku společensko-politických změn. Stal se jedním z fenoménů moderní civilizace a masové kultury. Na jeho rozšíření měly vliv dvě kulturně-společenské roviny – průmyslová revoluce a romantismus.

V 18. století vznikla střední vrstva, která požadovala exkluzivní a zároveň finančně dostupné umění. Tento požadavek mohly splnit jen průmyslově vyráběné napodobeniny umění. Kýč, který vznikl pro povrchní estetické potřeby střední vrstvy, napodoboval pouze efekt, nikoliv duševní inspiraci, kterou vyvolává opravdové umění. Industrializace podpořila hromadné šíření kýče, oproti tomu romantismus předložil kýči látku – přehnaný cit, sentimentalitu, přepjatost, neurózu.PROČ?
čili Hlavní otázka Velké války 1914 – 1918

V letošním roce jsme si připomněli 100. výročí vypuknutí Velké války, první světové války, která znamenala dějinný zlom v oblasti geopolitické, vojenské, společenské i kulturní a s jejímiž následky se potýkáme vlastně dodnes, protože její události neuzavřel spravedlivý mír. Co vedlo k jejímu vypuknutí, jaké byly politické a mocenské důvody, je veřejnosti poměrně dobře známo. Přesto se stále miliony lidí ptaly a ptají: „Proč?“

Tuto základní otázku Velké války si klade i Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. a odpovědi na ni shrne na své přednášce dne 29. září 2014 od 18:00 hodin ve freskovém sále zámku pánů z Říčan. Jménem Muzea Vysočiny Pelhřimov a jménem pana Leopolda Bambuly, starosty města Pelhřimova, který nad akcí převzal záštitu, srdečně zveme všechny zájemce.
      „Sub utraque specie“
aneb
600 let přijímání podobojí

Při bohoslužbě přijímat pod jednou či podobojí? Otázka, která věřící rozdělovala hned od počátku křesťanského náboženství. S příchodem myšlenek Mistra Jana Husa tento problém začal dělit české obyvatelstvo do dvou náboženských proudů. Katolický směr stále zůstával při starém způsobu přijímání (pod „jednou způsobou“), kdežto nově rodící se nekatolické smýšlení prosazovalo přijímat nejen tělo Kristovo, ale i krev (tedy pod „obojí způsobou“). Tato odlišnost mezi obě skupiny věřících vnášela rozkol a neumožňovala jim najít souběžnou vývojovou linii. Cílem přednášky je připomenout počátky náboženského konfliktu mezi katolickým a nekatolickým vyznáním, jež zavdalo příčinu k dalšímu náboženskému větvení. Poukážeme na jejich dějinný původ a vymezíme základní odlišnosti mezi jednotlivými náboženskými proudy.

45. výročí vyhlášení městské památkové rezervace Pelhřimov - přednáška

Přednáška se koná v předvečer tohoto výročí a přiblíží celý proces od zformování prvního venkovského Spolku za Starou Prahu až po vyhlášení městského centra Pelhřimova za památkovou rezervaci. Je doplněna mnoha zajímavými starými fotografiemi Pelhřimova, které dokumentují architektonické změny městského jádra i snahy místních patriotů o záchranu historicky cenných staveb.

Přednáška je součástí Týdne historie města Pelhřimova, v jehož průběhu bude slavnostně představena nová publikace Pelhřimov z řady Dějiny českých měst vydávané Nakladatelstvím Lidových novin.


Umění a moderní civilizace

Vliv pokroku a masové kultury
na vnímání umění


Mgr. Hana Vondrů
10. 6. 2014 17:00 h
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o.

Masové rozšiřování informací a možnost reprodukovatelnosti uměleckých děl měla výrazný dopad na umění. Tyto změny ve společnosti zapříčinily změny ve vnímání umění a přeměnily tak podobu uměleckého díla. Přednáška se bude věnovat změnám ve vnímání umění, jež přišly s moderní civilizací a které změnily kulturní a sociální funkci samotného umění. Dozvíte se například, jak ovlivnila umění fotografie, film nebo další reprodukční zařízení.

Fenomén tanec

Od počátků uměleckého cítění lidstva je tanec (myšleno tanec v páru - nikoli hromadné extatické křepčení nad chudákem zakuchnutým divočákem, které má demonstrovat triumf mužské síly) nejkrásnějším a nejpůsobivějším způsobem komunikace mezi mužem a ženou. Muzeum Vysočiny Pelhřimov ve spolupráci s Tanečním klubem Pelhřimov připravilo sérii přednášek zaměřených na teoretické seznámení s historií a vývojem tance a společenského bontonu u nás i ve světě. Součástí přednášek budou i taneční ukázky na vybraná témata a diskuse s tanečníky.