MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

PŘIPRAVUJEME

Nový cyklus přednášek „Muzejní úterky”

V posledních letech se utěšeně rozrůstá počet přednášek pořádaných Muzeem Vysočiny Pelhřimov určených pro základní a střední školy regionu Pelhřimovska, ostatní veřejnost však byla v tomto směru ochuzena, proto se odborní pracovníci muzea rozhodli připravit cyklus přednášek na nejrůznější témata právě pro tuto cílovou skupinu.

Od září letošního roku mohou se návštěvníci těšit na pravidelné přednášky, které, jak název cyklu napovídá, se budou konat vždy v úterý od 17:00. Každý měsíc se uskuteční dvě přednášky z různých tematických skupin. Zájemci se tak dozví informace např. o tanci jako fenoménu, budou jim představeny zajímavé předměty, archiválie, fotografie či obrazy nacházející se ve sbírkách muzea, pozornost bude věnována také historii městské architektury, vzniku a vývoji městské památkové rezervace, zmíněna budou i témata etnografická, historická a uměnovědná a mnohá další.

 PŘIPRAVOVANÉ AKCE