MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

PRONÁJEM SÁLU

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. pronajímá freskový sál v zámku pánů z Říčan (Masarykovo nám. 12) na přednášky a jiné akce.Cena za pronájem sálu je 500,- Kč/hodina.

Technické záležitosti ohledně konání akcí je nutné předem domluvit na tel. čísle 565 323 184 nebo osobně.