MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

PUBLIKACE

Vlastivědný sborník Pelhřimovska / Odborné monografieKramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov

Markéta Skořepová Publikace Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov přináší katalog 300 jarmarečních písní uchovávaných v pelhřimovském muzeu. Mezi těmito tisky převážně z konce 18. a první poloviny 19. století lze najít senzačních vyprávění o mordech a zázracích, modlitby, písně zbožných poutníků životopisy svatých, lyrické verše o lásce i obhroublou satiru. Každá píseň je v katalogu představena pomocí reprodukce a krátkého popisu, jež zahrnuje i obsah tisku. Publikace i stejnojmenná výstava, jež probíhá v zámku pánů z Říčan, byly realizovány díky programu Podpora tradiční lidové kultury v roce 2016 Ministerstva kultury České republiky.

Knihu si můžete koupit v pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov, případně objednat na telefonním čísle 565 323 184 nebo e-mailem na adrese: d.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: 149,- Kč + poštovné
Pacovský velkostatek za Weissů z Tessbachu
Jan Tomášek

Publikace vznikla s cílem poprvé souhrnně, na základě studia archivních materiálů, podat přehled o fungování pacovského velkostatku v období od konce 70. let 19. století do roku 1945. V tomto období byl pacovský velkostatek ve vlastnictví rodiny vídeňských advokátů Weissů z Tessbachu. Kniha sleduje vzájemné vztahy rodiny vlastníků velkostatku s představiteli obce a podíl rodiny na rozvoji hospodářského a kulturního života města.

Text knihy dokumentuje období, které svým historickým odkazem stále ovlivňuje kulturní a sociální otázky současnosti. Text reflektuje mimo jiné vztahy šlechtické vídeňské rodiny s pacovskými obyvateli, průběh pozemkové reformy v tomto regionu, novější dějiny Pacova, zdejší kulturní a společenský život a především kontroverzní vyvrcholení událostí z konce druhé světové války.

Knihu si můžete koupit v pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov, případně objednat na telefonním čísle 565 323 184 nebo e-mailem na adrese: d.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: VYPRODÁNO!
Msgre František Bernard Vaněk a Dr. Jan Fried
DVA PELHŘIMOVSKÉ OSUDY

Vydání knihy Dva pelhřimovské osudy navazuje na dva přednáškové večery uspořádané v Pelhřimově u příležitosti životních výročí osobností, které ve své době výrazně ovlivňovaly kulturní tvář města.

První setkání uspořádané Muzeem Vysočiny Pelhřimov, p.o. a Farností Pelhřimov dne 21. září 2013 v kostele sv. Bartoloměje připomnělo uplynutí sedmdesáti let od úmrtí Msgre Františka Bernarda Vaňka, zdejšího kněze, spisovatele, mecenáše a filantropa.

Druhé, které proběhlo ve freskovém sále zámku pánů z Říčan 29. dubna 2015, se uskutečnilo na počest RNDr. Jana Frieda, středoškolského profesora, muzejníka, archiváře a historika svého rodného města.

Bodem, v němž se zájmy obou osobností stýkaly, byla široce pojatá památková péče a ochrana kulturního dědictví Pelhřimovska, o kterou se oba zasazovali i v časech, které kultuře a historii nijak nepřály.

Příspěvky shromážděné v této publikaci, která vychází díky spolupráci Moravského zemského archivu v Brně – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o., jsou výsledkem mnohaletého badatelského zájmu svých autorů. Doufáme, že Vás kniha osloví a stane se důstojnou připomínkou mužů, z jejichž bohatého odkazu Pelhřimov dodnes čerpá.

Knihu si můžete koupit v pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov, případně objednat na telefonním čísle 565 323 184 nebo e-mailem na adrese: d.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: 157,- Kč + poštovné
Pověsti z Pelhřimovska. Díl IV. Sešit 4.
Kniha vychází jako sešit č. 4 v edici Muzea Vysočiny Pelhřimov „Sešity“ nákladem 250 výtisků. Tisk v krásné grafické úpravě s několika kresbami B. Kocmana ml. provedla Nová tiskárna Pelhřimov. Tento poslední díl uvádí kolekci pověstí a báchorek z celého území pelhřimovského okresu, a jako u předešlých dílů je také v tomto pokračování připojen velmi bohatý poznámkový aparát s odkazy na prameny a literaturu a s více méně přesně určenými místy, na nichž se příběhy pověstí měly odehrát.

Knihu si můžete koupit v pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov, případně objednat na telefonním čísle 565 323 184 nebo e-mailem na adrese: d.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: 139,- Kč + poštovné


Návraty k domovu.
Působení památkáře Václava Wagnera v Pacově a Pelhřimově

Knihu autorů Víta Hrbka a Jiřího Křížka Návraty k domovu. Působení památkáře Václava Wagnera v Pacově a Pelhřimově lze považovat za zdařilý ediční počin Muzea Vysočiny Pelhřimov ve spolupráci s Fondem Vysočiny Kraje Vysočina. Jedná se o práci původní, originální, mající význam nejenom pro ochránce památek či historiky umění. Na konkrétním příkladu dvou českých historických měst máme možnost se seznámit s kořeny české památkové péče obecně, s postoji významných osobností památkové péče jakými byli Zdeněk Wirth nebo Cyril Merhout, střetem dvou koncepcí památkové péče a vlastně jeho tragickým vyvrcholením. Kniha je bohatší o životopis Václava Wagnera (1893-1962) i vylíčení dobové atmosféry dvou měst na Vysočině. Za zmínku stojí fakt, že v knize je publikována řada unikátních dobových fotografií z archivů Městského muzea A. Sovy v Pacově a Muzea Vysočiny Pelhřimov, z nichž mnohé jsou zveřejněny vůbec poprvé. Rozsáhlý poznámkový aparát a odkazy na literaturu jsou potřebným průvodcem k dalšímu studiu dané tematiky.
Publikaci si můžete objednat na telefonním čísle 565 323 184
nebo na e-mailu d.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: 149,- Kč + poštovné


Medaile a plastiky
Doposud nejobsáhlejší popis a zhodnocení díla těchto dvou významných umělců – sochaře a medailéra Josefa Šejnosta a jeho syna, sochaře, restaurátora a medailéra Zdeňka Šejnosta. Oba umělci měli velmi blízký vztah k Pelhřimovu a Pelhřimovsku. Právě proto vytvořilo Muzeum Vysočiny Pelhřimov rozsáhlou stálou expozici díla obou umělců. Kniha Jiřího Boháče je důležitým doplňkem této expozice, protože podává úplný a podrobný popis jejich díla, včetně bohatého obrazového doprovodu. Knihu vydalo Muzeum Vysočiny Pelhřimov za finanční podpory Fondu Vysočiny.
Publikaci si můžete objednat na telefonním čísle 565 323 184
nebo na e-mailu d.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: VYPRODÁNO


Pečeti a typáře
První publikací vydanou v roce 2004 se stala kniha PhDr. Miroslavy Kvášové Pečeti a typáře městských obcí okresu Pelhřimov ISBN 80-903488-0-7), která byla vydána za finanční podpory Fondu Vysočiny - Edice Vysočiny a s přispěním měst Božejova, Černovic, Červené Řečice, Horní Cerekve, Hořepníku, Humpolce, Kamenice nad Lipou, Lukavce, Nové Cerekve, Nového Rychnova, Pacova, Pelhřimova, Počátek, Senožat a Žirovnice. Zmíněná publikace vyčerpávajícím způsobem dokumentuje vývoj městských typářů na Pelhřimovsku, rozšiřuje a zpřesňuje dřívější odborné práce. V jednom případě se podařilo dohledat typář, jehož existence byla v dřívějších pracích předpokládaná, ale doposud nebyl jeho otisk publikován. Výše zmíněná publikace byla vydána v nákladu 500 výtisků.
Publikaci si můžete objednat na telefonním čísle 565 323 184
nebo na e-mailu d.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: 120,- Kč + poštovnéKoutní plachty z Humpolecka, Pelhřimovska a Počátecka
Publikace je kompletním zhodnocením sbírkového fondu koutních plachet, které se nacházejí ve sbírkách muzeí v Humpolci, Pelhřimově a Počátkách. Koutní plachta byla fenoménem tradiční textilní tvorby venkovské ženy do třetí čtvrtiny 19. století. V původních vesnických staveních, kde žila celá rodina pohromadě v jediné světnici, sloužila zejména k zakrytí postele s rodičkou a dítětem, aby jim alespoň částečně poskytla soukromí. Tato kniha popisuje katalogovou formou vzhled, techniku výšivky, lokaci, ale i autorku a dataci koutních plachet v lokalitě. Druhou polovinu knihy tvoří celobarevná fotografická příloha vyšívaných motivů i celých plachet. Knihu vydalo Muzeum Vysočiny Pelhřimov za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Publikaci si můžete objednat na telefonním čísle 565 323 184
nebo na e-mailu d.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: 149,- Kč + poštovné