MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

PUBLIKACE

Vlastivědný sborník Pelhřimovska / Odborné monografie

Obsahy všech sborníků ZDE
Redakce Vlastivědného sborníku Pelhřimovska vítá příspěvky týkající se dějin, kultury a vlastivědy Pelhřimovska.

Pokyny pro autory ZDE
obsah


Vlastivědný sborník Pelhřimovska 28/2022

Toto číslo vychází opět díky spolupráci Moravského zemského archivu v Brně – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace. Sborník obsahuje osm článků o dějinách Pelhřimovska a jeho osobnostech, zároveň nechybí zprávy o regionální literatuře.

Sborník si můžete zakoupit na pokladně našeho muzea (Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov) nebo si jej objednat na: muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz, tel.: 565 323 184.

Cena 94 Kč + poštovné
obsah


Vlastivědný sborník Pelhřimovska 27/2021

Vlastivědný sborník Pelhřimovska se ve svém 27. ročníku rozhodl přispět k oslavám 150. výročí založení pelhřimovského gymnázia. Jednotlivé články se věnují historii středních škol v širším regionu, dějinám nejstarší latinské školy fungující v Pelhřimově v 18. století i místním osobnostem, které byly s vzděláváním v minulosti spjaty. Netradiční pohledy nabízí článek věnovaný náměstí mezi gymnáziem a obchodní akademii, nechybí ani aktuální vize do budoucna. Sborník doplňuje tradiční rubrika zpráv o literatuře.

Sborník si můžete zakoupit na pokladně našeho muzea (Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov) nebo si jej objednat na d.kurkova@muzeumpe.cz, tel.: 565 323 184.

Cena 80 Kč + poštovné
obsah

obsah

Vlastivědný sborník Pelhřimovska 26/2020

Tetno sborník přináší nové články o barokních farnostech na Pacovsku, úpravách řeky Bělé v Pelhřimově a zajímavých zvonech, dále rozhovor s architektem Jiřím Krausem a také obrázkové katalogy kamenných křížů a kramářských písní a jiné!

Publikaci si můžete objednat
na tel.: 565 323 184 nebo na e-mailu muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz.

Prodejní cena: 70 Kč + poštovné
Vlastivědný sborník Pelhřimovska 25/2019

V nejnovějším čísle sborníku si můžete přečíst článek Jakuba a Jana Vazačových o zaniklém sídlišti Pohoří, Zdeňka Škrabánka o humpoleckém Zichpili, práci Ireny Krčilové o příjmech far na Pelhřimovsku na přelomu 17. a 18. století, studii Gabriely Krejčové Zavadilové o kmotrovství v evangelické Moravči. Osobnosti letos zastupují jeden z majitelů hradu Kámen Jan Breüer, kterému se věnoval Lukáš Provaz, a umělci z rodu Korpalů, jimiž se zabývala Elżbita Lang. Vlastimil Kolda připravil především fotografický materiál k opravám památkových objektů na Pelhřimovsku, které schraňuje třeboňský archiv.

Publikaci si můžete objednat na telefonním čísle 565 323 184
nebo na e-mailu d.kurkova@muzeumpe.cz

Prodejní cena: 104 Kč + poštovné

Vlastivědný sborník Pelhřimovska 24/2018

Sborník vydávaný ve spolupráci Muzea Vysočiny Pelhřimov a Státního okresního archivu Pelhřimov obsahuje příspěvky, které zazněly na konferenci Mnohotvárnost. Pelhřimovské baroko 2017, ale i další články o historii a osobnostech regionu Pelhřimovska.

Publikaci si můžete objednat na telefonním čísle 565 323 184
nebo na e-mailu d.kurkova@muzeumpe.cz

Prodejní cena: 133,- Kč + poštovnéVLASTIVĚDNÝ SBORNÍK PELHŘIMOVSKA 23/2017

OBSAH:

Jakub Těsnohlídek – Petr Duffek – Šimon Kochan – Petr Hrubý – Martina Maršíčková
Detektorový průzkum zázemí tvrze v Ústrašíně (okres Pelhřimov)

Pavel Holub
„Seznam starožitností v muzeu kláštera Želiva shořelých v požáru 12. srpna 1907 i s museem.“ Příspěvek k vývoji regionální historické identity

Olga Lhotská
130 let trati Horní Cerekev – Tábor a hláska v Pavlově

Irena Krčilová
Pelhřimov na přelomu tisíciletí (1992–2003)

Hana Zrno Vondrů
František Pořický

Daniel Kovář
Střípek k nejstarším dějinám pivovaru v Žirovnici

Anna Hamrlová
Ikonografie malířské výzdoby kaplí při kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově

Zdeněk Martínek
Jan Antonín Venuto a jeho kresby míst na Pelhři¬movsku z počátku 19. století

a jiné

Publikaci si můžete objednat na telefonním čísle 565 323 184
nebo na e-mailu d.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: 133,- Kč + poštovné
VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK PELHŘIMOVSKA 22/2016

Dvaadvacáté číslo Vlastivědného sborníku Pelhřimovska vychází po vynucené pauze díky spolupráci Moravského zemského archivu v Brně – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace. Zahrnuje šest delších článků věnovaných dějinám Pelhřimovska a jeho osobností, tři kratší příspěvky a bibliografii regionální vlastivědné literatury za roky 2010-2015. Doufáme, že obnovený sborník znovu najde své čtenáře i autory.

Publikaci si můžete objednat na telefonním čísle 565 323 184
nebo na e-mailud.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: 129,- Kč + poštovné
VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK PELHŘIMOVSKA 21/2010

Publikaci si můžete objednat na telefonním čísle 565 323 184
nebo na e-mailu d.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: 80,- Kč + poštovné