MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.


STEZKA PO STAVEBNÍCH SLOZÍCH

Komentovaná prohlídka městské památkové rezervace zahrnuje i významné stavby na bývalých předměstích Pelhřimova. Návštěvníci jsou při ní seznámeni s dějinami města a jeho architektonickým vývojem se zřetelem k nejvýznamnějším stavbám.

 STEZKA PO STAVEBNÍCH SLOZÍCH

 

Procházka trvá jednu až tři hodiny podle zájmu objednavatele, obvyklá délka je jedna až jedna a půl hodiny.

Cena se neodvíjí od početnosti skupiny, ale je stanovena časově:

1 hodina 300,- Kč
1,5 hodiny 450,- Kč
2 hodiny 600,- Kč

Nejkratší možná varianta je jedna hodina, nejmenší počet lidí ve skupině 5, maximální 50.

Kontakt:
m.kvasova@muzeumpe.cz nebo muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz
nebo telefonicky - 565 323 184