MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

SVATEBNÍ OBŘADY

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. pronajímá na svatební obřady freskový sál v zámku pánů z Říčan (Masarykovo nám. 12).Cena za pronájem sálu na svatbu je 1.000,- Kč.

Technické záležitosti ohledně konání svatebních obřadů je nutné předem domluvit
na tel. čísle 565 323 184 nebo osobně.