MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

Museum in volunteer's viewfinder
Muzeum v hledáčku dobrovolníka

Je název nového blogu, který si pro veřejnost připravil španělský dobrovolník Fernán Gonzalés. Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o. se jako hostitelská organizace zapojilo do projektu Erasmu+ Evropská dobrovolná služba, koordinující organizací je HodinaH. Fernán se již od začátku zapojil do aktivit a různorodých prací v muzeu, proto by se vám rád představil a sdílel s vámi své zkušenosti a zážitky.

Zdravím Vás! Jmenuji se Fernán, jsem ze Španělska. Jsem opravdu rád, že se v současnosti mohu zapojit do projektu Evropské dobrovolné služby v Muzeu Vysočiny Pelhřimov, p.o. Proto bych se s Vámi chtěl podělit a sdílet své dojmy a znalosti z historie a umění, s kterými se budu setkávat během práce v muzeu. Věřím, že jich bude mnoho, prvním z nich je o ŠATLAVĚ.

Na závěr bych se Vám rád představil profesně: Bakalářský obor Historie a kulturní dědictví jsem vystudoval ve svém rodném městě Burgos a poté jsem absolvoval magisterský stupeň v oboru Management v oblasti kulturního dědictví a muzejnictví (2015-2016) na Univerzitě v Santiagu de Compostela. Po studiu jsem se rozhodl zapojit do projektu EVS a vybral jsem si muzeum v Pelhřimově, za což jsem velmi rád.

Hello everyone! My name is Fernán and I am from Spain. I am currently in Pelhrimov realizing the European Volunteer Service project in the Muzeum Vysočiny Pelhřimov, something that I like very much. When I finished my Master's Degree in Heritage Management and Museums (2015-2016) at the University of Santiago de Compostela, I decided to do an EVS project and chose Pelhřimov since it was the option I liked the most. Previously I completed the Degree of History and Heritage at the University of Burgos (2010-2014). With this blog I intend to share some knowledge and curiosities related to the history and art of this town, in addition to the activities and projects that we are doing in the museum. Many thanks to all for your attention, here I leave you with the first publication about the Old jail of the town.


Bitva u Lepanta zastavila tureckou expanzi

Tentokrát si pro Vás dobrovolník Fernán připravil jedno ze svých neoblíbenějších témat z historie Španělska.

Na úvod bych Vám ráda nastínil situaci: 7. října roku 1571 proběhla velká námořní bitva na pobřeží Řecka u Lepanta, kde se střetla koalice označovaná jako Svatá Liga s Osmanskou říší. Tato bitva zabránila hrozbě vpádu Turků do Evropy. Ozbrojený střet mezi křesťanskou koalicí a Osmanskou říší vyvolala expanze sultána Selima II. Turci, kteří s pomocí svých pirátů ovládli téměř celé Středozemí, se zároveň blížili k branám Vídně.

Z výsledku bitvy můžeme vyvodit několik závěrů. Zaprvé, silná Osmanská říše utrpěla porážku, kterou neočekávala, a Sultán Selim II. musel ustoupit od své myšlenky dobýt Evropu. Za druhé – Španělsko, které bylo nejdůležitějším článkem křesťanské koalice, jasně potvrdilo svou hegemonii vůči jiným evropským mocnostem, především vůči Francii a Anglii. A třetím nejdůležitějším výsledkem bylo, že křesťanská koalice zastavila vpád islámské mocnosti v jednom z nejhrozivějších momentů evropské historie. Za velmi podstatné považuji, že bitva ukázala, že Evropa, i přes její rozdělení a vnitřní spory, je schopna se ubránit vpádu Osmanské říše.

Rád bych zmínit ještě jednu zajímavost – bitvy se účastnil také slavný španělský spisovatel Don Miguel de Cervantes, který zde přišel o ruku. Po bitvě vyslovil slavnou větu, která odkazuje na toto vítězství: „Byla to velká příležitost vidět staletí.“

Lepanto, the battle that stopped Ottom Turks

The 7th October 1571 took place the greatest naval battle until then in Lepanto, in which the coalition denominated Santa Liga faced the Ottoman Turks. This battle represented an after and before in the situation of the West, since it eliminated the Turkish threat floating Europe.

The cause that triggered this armed confrontation between the Christian coalition and the Ottoman Turks was the threat of Sultan Selim II in Europe. The Turkish Empire with its corsair pirates almost dominated the Mediterranean and simultaneously arrived at the gates of Vienna.

Now we can draw several conclusions of the battle. First, the powerful Turkish empire received a blow that no one expected and Sultan Selim II had to abandon his desire to conquer Europe. Another consequence is that Spain, which had been the most important part of the Christian coalition, clearly manifested its hegemony over other European powers, especially towards France and England. Finally, and perhaps most decisively, in my opinion, Christianity managed to stop the danger of Islam in one of the most dangerous moments of Christian Europe. The battle precisely meant that Europe, despite its divisions and internal disputes, could defend itself against the Ottoman Empire.

As a curiosity I would like to point out Don Miguel de Cervantes, the famous Spanish writer who had fought in the battle and lost his arm there. After the battle he coined a famous phrase to refer to the victory: "the great occasion that saw the centuries".


Procházky barokním Pelhřimovem

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. připravilo procházky po pelhřimovském barokním umění, které naleznete v centru města. Procházka je složena z aktivit nejen pro ty nejmenší, propojuje místa, která reprezentují barokní památky ve staré části města.

Vychází se od muzea a dále se pokračuje do kostela sv. Bartoloměje, kde jsme se soustředili především na krásný oltář s typickými barvami a tvary pro ranně barokní umění. Další zastávkou bylo průčelí fary, kde děti měly za úkol najít sluneční hodiny. Během procházky jsme měli možnost se zastavit také u sochy ukřižovaného Ježíše Krista u Jihlavské brány, která připomíná lidem Kristovu oběť na kříži a jejich spasení. Následně jsme pokračovali na náměstí ke kašně se sochou sv. Jakuba. Procházka byla zakončena v muzeu ve vězeňské kapli a freskovém sále, kde nalezneme nádhernou barokní freskovou výzdobou, na které jsou vyobrazeny alegorie ctností, které měly děti za úkol rozpoznat.

Děti během procházky plní různé důmyslné úkoly, které si zaznamenávají do pracovního listu. Tímto způsobem získávají znalosti, které mohou využít v praxi, rozvíjejí svou kreativitu a samozřejmě se tím také učí.

V prázdninovém čase Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. připravilo dvě prohlídky barokním městem pro děti (25. 7. a 8. 8. od 14:00) a dvě pro dospělé (18. 7. a 1. 8. od 14:00).

Baroque activities: Guided City Tour
Walk baroque city


From the Muzeum Vysočiny Pelhřimov we have started to make a short tour of Baroque art in the center of the town. This activity is aimed for the smallest and connects the most representative parts of this artistic style in the area of the old town. The point of departure for the visit is the museum, from which we go to the church of Sainnt Barthlemy, to observe in it the beautiful baroque altarpiece, where the explanation was centered. The main altar of the church is a perfect example of the early baroque with typical shapes and colours. After the church the next stop was the front of the vicarage and sundial painted on the wall of the building. We could see also sculptures as the Crucifixion of Christ in the gate of the tower, put there to remind the people the price of their salvation. The next stop was the square where we saw the statue of St. Jacob in the fountain, in the middle of the square. After finishing the tour of the historic center, the small jail chapel in the museum and the fresco hall of the old castle with its incredible baroque frescos and his allegories we dismissed the activity. This activity, far from being a simple route through the city, is a practical activity for children as they go through the artistic resources, completing the booklet that has been given them previously. In this way, in addition to acquiring knowledge, they can put it into practice as the activity is carried out. Something certainly helps them to learn.

This This activity to discover the baroque remains of the city is also aimed at adults, the schedules are as follows: adults - 18.7. and 1.8.at 14:00; children – 25.7. and 8. 8. at 14:00.

ŠATLAVA
Do autentických prostor se vrátil duch šatlavy, expozici vězeňství si mohou návštěvníci prohlédnout již několik let. Přijďte se podívat, jak vypadalo vězeňství před staletími. Ve spodní budově Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o. se nacházejí místnosti, které byly v minulosti využívány jako cely městského vězení. Stejně jako jiné budovy, i šatlava prošla změnami a přestavbami. Počátky vězení se datují od výstavby zámku v 16. století. Pro potřeby Městské rady bylo později vybudováno vězení, přistavěné k spodní části zámku, v roce 1766 po ničivém požáru muselo být vezení znovu postaveno a bylo rozšířeno do dnešní podoby. V období let 1787 do 1850 po reformě císaře Josefa II. byla budova hojně využívána, jelikož Pelhřimov soudně zastřešoval východní část Táborského kraje. Mezi léty 1850 až 1907 byla budova zámku a také městského vězení využívána pro potřeby radnice a okresního soudu. Po roce 1907 budovu zámku využívalo městské muzeum, v budově bývalého vězení byly zřízeny byty. Až po roce 1970 obě dvě budovy (zámek a šatlava) začaly plně sloužit potřebám muzea. Pro dětské návštěvníky jsem vymyslel aktivity, které je jistě budou bavit. Pokud máte zájem si šatlavu prohlédnout interaktivně, kontaktujte nás.

OLD PRISON
In the lower part of the Museum Vysočiny Pelhrimov there is a building that in the past were used as a municipal jail. Like the entire building, the rooms of the Old Prison have undergone changes and transformations since its construction. The beginnings of the prison go back to the construction of the old castle in the sixteenth century, and to the later need of the Municipal Council to create a prison. For this purpose, the lower part of the castle was chosen, where the first building dedicated to imprisonment arose around 1600. In 1766 it was destroyed along with the whole building and had to be rebuilt. It is after this reconstruction when the lower part of the jail expands and acquires its present state with seven cells and two rooms housing. After the judicial reform of Emperor Josef II in 1787 to 1850, the prison was widely used due to the conversion of Pelhrimov into a seat of the criminal court for the eastern part of the Tabor region, ceasing its activity in 1850. Between 1850 and 1907 the district civil judiciary housed in the building, and after 1907 some rooms of the previous jail began to be used like archive and museum. Nevertheless, in 1950 the building was closed. The reopening of the old castle, after some years of reconstruction including the part of the old prison, was done in 1970, convertion all of its space in a museum. At present it is very important to teach the little ones of our past, that includes the old castle and the old prison in its lower part. That is why the Muzeum Vysočiny Pelhřimov has designed an activity to put in value and show the little ones the old prison, through a guided tour and a later activity.
program:
Erasmus +, Evropská dobrovolná služba Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. - hostitelská organizace Hodina H, o. s. – koordinující organizace