MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

VIZE

Kraj Vysočina


VIZE

MUZEA VYSOČINY PELHŘIMOV, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACEChceme být profesionální, dynamickou, odbornou sbírkotvornou institucí, která bude svou edukační činností oslovovat jednotlivé cílové skupiny, bude dodržovat morální hodnoty profesního etického kodexu a plnit standardy vyplývající z platné legislativy. Svou činností chceme naplňovat požadavky kladené na moderní paměťovou instituci 21. století.