MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

VÝZVA

Vážení přátelé historie a vlastivědy Pelhřimovska,

dovolujeme si Vás informovat o obnovení vydávání Vlastivědného sborníku Pelhřimovska, který bude nadále vycházet ve spolupráci Moravského zemského archivu Brno – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace.

pod tento odkaz vložte text: Časopis se zaměří na publikování původních autorských textů z oboru historie a příbuzných disciplin a přírodních věd věnovaných regionu Pelhřimovska, Humpolecka, Pacovska, Kamenicka a Počátecka, a to v rubrikách Studie a články, Materiály, Drobné články, Zprávy o literatuře, Kronika.

Na příští číslo Vlastivědného sborníku Pelhřimovska se můžete těšit před koncem tohoto roku.

Zároveň si dovolujeme oslovit případné autory, aby zasílali své příspěvky či náměty na e-mailovou adresu redakce: m.skorepova@muzeumpe.cz. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je 31. ledna 2017.

Pokyny pro autory zde