MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítejte na nových webových stránkách Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o..


 MUZEJNÍ ÚTERKY 

/PĚVECKÝ A KLAVÍRNÍ/ KONCERT

11. 3. 2017 od 18:00
zámek pánů z Říčan, freskový sál


vystoupí:
BcA. Jana Vondrů, DiS. - zpěv
BcA. Tereza Plešáková, DiS. - klavír


Program: L. Janáček, B. Britten, D. Argento,
J. Massenet, a jiní. Na koncertě zazní skladby, které Jana Vondrů nastudovala v rámci diplomového koncertu na VŠMU. Rozsáhlou část repertoáru tvoří skladby B. Brittena. Dále zazní árie
J. Masseneta z opery Manon, písně D. Argenta inspirované Alžbětínským obdobím a další.

Sopranistka Jana Vondrů se narodila v roce 1991 v Pelhřimově, kde navštěvovala zpěv na ZUŠ u Mgr. Dany Bezstarostové. Absolvovala brněnskou konzervatoř a ve svých studiích pokračovala na JAMU v Brně. V současné době studuje magisterské studium na VŠMU
v Bratislavě pod vedením Mgr. art. Dagmar Podkamenské Bezačinské, ArtD.

Tereza Plešáková se narodila 1992 v Děčíně. Obor klavír vystudovala na teplické konzervatoři, kde ukončila studium absolventským koncertem se Severočeskou filharmonií pod vedením Charlese Oliviera-Munroe. Od roku 2013 studuje na JAMU u doc. Daniely Velebové a odb. as. Mgr. Igora Ardaševa. V současnosti pobývá na zahraniční stáži
v Katovicích u adt. dr Huberta Salwarowského.


Dehonestace rudého karafiátu
aneb
Proč slavíme MDŽ?


7. 3. 2017 od 17:00
zámek pánů z Říčan, freskový sál
přednášející: PhDr. Miroslava Kvášová


V rozporu s všeobecným míněním Mezinárodní den žen není svátek vymyšlený komunistickým režimem. Jeho historie je spojena s bojem žen o volební právo a rovnoprávné postavení ve společnosti. Odkdy se svátek slaví, proč byl vlastně ustanoven, oč původně šlo a kam jsme se dostali nyní, jsou otázky, na které se přednáška pokusí odpovědět.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m.kvasova@muzeumpe.cz
VSTUP ZDARMA


 AKTUÁLNÍ VÝSTAVY 

Kramářské písně na Pelhřimovsku

1. 12. 2016 – 26. 2. 2017

Kramářské písně představují zvláštní a dosud plně nedoceněnou kapitolu v dějinách české knižní tvorby, zároveň jsou jedním ze specifických prvků lidové či pololidové kultury. Byly určeny nejširší vrstvě čtenářů, přizpůsobovaly se jejich vkusu a zároveň jej zpětně odrážely. V jejich obsahu se střídala různorodá témata. Nejčastěji se jednalo o náboženské písně a modlitby, rozšířené byly skladby s milostnou tematikou, velké popularitě se těšila zpracování událostí, které ve své době rozbouřily ve¬řejné mínění. Písně se prodávaly na jarmarcích a poutích, kde pro¬dejci lákali kupující přednesem nabízené písně za doprovodu hudebního nástroje nebo využí¬vali malované tabule. Noví majitelé si písničky buď ukládali volně, nebo je postupně sešívali do svazečků, pro které se vžilo označení špalíčky. Výstava představí především písně a špalíčky dochované v pelhřimovském, pacovském a humpoleckém muzeu. V jejím průběhu bude vydán katalog, jehož vydání stejně jako realizaci výstavy podpořil program Podpora tradiční lidové kultury v roce 2016 Ministerstva kultury České republiky.

VELKÁ VÁLKA rok 1916

Třetí díl dlouhodobé výstavy ke stému výročí vypuknutí 1. světové války v tomto roce reflektuje válečné dění v roce 1916.
 VÝZVA 

Vážení přátelé historie a vlastivědy Pelhřimovska,

dovolujeme si Vás informovat o obnovení vydávání Vlastivědného sborníku Pelhřimovska, který bude nadále vycházet ve spolupráci Moravského zemského archivu Brno – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 NOVÁ PUBLIKACE Umění KÝČE

Tato internetová publikace přináší čtenáři souhrnný pohled na projekt Umění KÝČE, který proběhl v roce 2016. První část navazuje přímo na stejnojmennou výstavu, v druhé části naleznete odborné příspěvky z pestré škály humanitních oborů, které zazněly na kolokviu Dětství, dětinskost a kýč. Ke vzniku této publikace finančně přispěl Státní fond kultury ČR.
Publikace je volně ke stažení ZDE.
Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov

Markéta Skořepová Publikace Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov přináší katalog 300 jarmarečních písní uchovávaných v pelhřimovském muzeu. Mezi těmito tisky převážně z konce 18. a první poloviny 19. století lze najít senzačních vyprávění o mordech a zázracích, modlitby, písně zbožných poutníků životopisy svatých, lyrické verše o lásce i obhroublou satiru. Každá píseň je v katalogu představena pomocí reprodukce a krátkého popisu, jež zahrnuje i obsah tisku. Publikace i stejnojmenná výstava, jež probíhá v zámku pánů z Říčan, byly realizovány díky programu Podpora tradiční lidové kultury v roce 2016 Ministerstva kultury České republiky.

Knihu si můžete koupit v pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov, případně objednat na telefonním čísle 565 323 184 nebo e-mailem na adrese: d.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: 149,- Kč + poštovné
VLASTIVEDNÝ SBORNÍK PELHŘIMOVSKA 22/2010

Dvaadvacáté číslo Vlastivědného sborníku Pelhřimovska vychází po vynucené pauze díky spolupráci Moravského zemského archivu v Brně – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace. Zahrnuje šest delších článků věnovaných dějinám Pelhřimovska a jeho osobností, tři kratší příspěvky a bibliografii regionální vlastivědné literatury za roky 2010-2015. Doufáme, že obnovený sborník znovu najde své čtenáře i autory.

Publikaci si můžete objednat na telefonním čísle 565 323 184
nebo na e-mailud.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: 129,- Kč + poštovné


 VIZE MVP 


 PROJEKTY 

Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!


NOVÝ PROJEKT

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ STLUŽBA European Voluntary Service - EVS


 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.