MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítejte na nových webových stránkách Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o..


 AKTUALITY 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY

Bratři Foersterovi
umělci tónu, slova i palety


13. března 2018 od 17:00
výstavní síň zámku pánů z Říčan


přednášející:
PhDr. Miroslava Kvášová, Mgr. Zuzana Trnková


Výstava, věnovaná bratrům Foersterovým, se snaží návštěvníkovi přiblížit jejich životy i dílo. Známějšího Josefa Bohuslava představuje nejen jako hudebního skladatele, dlouholetého hudebního kritika a novináře, ale jako člověka Múzami všestranně obdařeného, a to jak po stránce hudební, tak výtvarné i literární.

Múzami se nechal inspirovat i mladší z bratrů, Viktor, malíř a významný mozaikář, jehož práce nacházíme na tak exponovaných místech, jako je Svatý Hostýn, kostel Panny Marie Sněžné v Praze, na Vyšehradě nebo Emauzích. Pro návštěvníky budou nejzajímavější díla, která pro Pelhřimov vytvořil ve spolupráci se sochařem Františkem Bílkem. Jedná se o mozaiku Kristovy hlavy v Děkanské zahradě, mozaiky pro bránu nového hřbitova, cyklus Křížové cesty pro kostel sv. Bartoloměje či terakotové reliéfy Křížové cesty pro poutní místo Křemešník.

kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Trnková; z.trnkova@muzeumpe.cz


PŘEDNÁŠKA

STRATEGIE PŘEŽITÍ ROSTLIN V ZIMĚ

20. března 2018 v 17:00
Zámek pánů z Říčan,
freskový sál

přednášející:
Ing. Zlata Vobinušková


vstup zdarma

Zimní období je pro živé organismy v přírodě velice náročné. Řada živočichů i rostlin proto uplatňuje různé strategie pro přežití v této nepříznivé době. Před dvěma měsíci proběhla přednáška zaměřená na strategii přežití zvířat. Nyní se přiblížíme, jak přežívají zimní období rostliny. Napadlo vás někdy, jak přezimuje třeba taková sedmikráska? Je výhodnější mít jehličí nebo opadavé listí? Přednáška posluchačům přiblíží, jak se před chladem a mrazem chrání rostliny, a jak jim tuto nesnadnou úlohu můžeme mnohdy ulehčit my lidé.

kontaktní osoba: Ing. Zlata Vobinušková, z.vobinuskova@muzeumpe.cz


19. září 2017 spouštíme
INTERAKTIVNÍ ON-LINE MAPU
Příběhy Pelhřimova.


Do mapy lze vstoupit ZDE
Komentáře či dotazy uvítáme na muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz VÝSTAVY 

Bratři Foersterovi
umělci tónu, slova i palety

6. března – 6. května 2018
výstavní síň zámku pánů z Říčan


Výstava, věnovaná bratrům Foersterovým, přibližuje nejen jejich životy a dílo. Známějšího Josefa Bohuslava představuje nejen jako hudebního skladatele a dlouholetého hudebního kritika a novináře, ale jako člověka vskutku múzického v širším smyslu slova. Byl totiž přesvědčen, že všechna umění navzájem úzce souvisí, a že jejich estetika je jen jedna a táž. Múzami se nechal inspirovat mladší z bratrů, Viktor, malíř a významný mozaikář, jehož práce nacházíme na tak exponovaných místech, jako je Svatý Hostýn, kostel Panny Marie Sněžné v Praze, na Vyšehradě nebo Emauzích. Pro Pelhřimov vytvořil ve spolupráci se sochařem Františkem Bílkem mozaiku Kristovy hlavy v Děkanské zahradě, mozaiky pro bránu nového hřbitova, cyklus Křížové cesty pro kostel sv. Bartoloměje či terakotové reliéfy Křížové cesty pro poutní místo Křemešník.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov tedy touto výstavou, jejímž tvůrcem je pan Zdeněk Geist, představuje dvě velmi svébytné hudební a umělecké osobnosti tvořící v období přelomu 19. a 20. století, z nichž Viktor Foerster má k městu Pelhřimov velmi silnou vazbou také díky přátelství s děkanem Františkem Bernardem Vaňkem.


VELKÁ VÁLKA rok 1917

květen 2017 – květen 2018
(dlouhodobá výstava)

vestibul, zámek pánů z Říčan

Rok 1917 přinesl další statisíce mrtvých na bojištích a utrpení lidí v ekonomicky vyčerpaných zemích. Nedostatek potravin a stále silnější odpor k válce vyvrcholily v Rusku dvěma revolucemi, které svrhly carský režim a nastolily bolševický teror, který zemi zdecimoval ještě více než samotná 1. světová válka. Stupňující se agrese Němců v ponorkové válce přiměla ke vstupu do bojů Spojené státy americké, které do té doby vyznávaly politiku izolacionismu. Nejen o těchto událostech vypráví další díl výstavy Velká válka – rok 1917.

kurátor: PhDr. Miroslava Kvášová, m.kvasova@muzeumpe.cz


 VÝZVA 

Vážení přátelé historie a vlastivědy Pelhřimovska,

dovolujeme si Vás informovat o obnovení vydávání Vlastivědného sborníku Pelhřimovska, který bude nadále vycházet ve spolupráci Moravského zemského archivu Brno – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 NOVÁ PUBLIKACE VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK PELHŘIMOVSKA 23/2017

OBSAH:

Jakub Těsnohlídek – Petr Duffek – Šimon Kochan – Petr Hrubý – Martina Maršíčková
Detektorový průzkum zázemí tvrze v Ústrašíně (okres Pelhřimov)

Pavel Holub
„Seznam starožitností v muzeu kláštera Želiva shořelých v požáru 12. srpna 1907 i s museem.“ Příspěvek k vývoji regionální historické identity

Olga Lhotská
130 let trati Horní Cerekev – Tábor a hláska v Pavlově

Irena Krčilová
Pelhřimov na přelomu tisíciletí (1992–2003)

Hana Zrno Vondrů
František Pořický

Daniel Kovář
Střípek k nejstarším dějinám pivovaru v Žirovnici

Anna Hamrlová
Ikonografie malířské výzdoby kaplí při kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově

Zdeněk Martínek
Jan Antonín Venuto a jeho kresby míst na Pelhři¬movsku z počátku 19. století

a jiné

Publikaci si můžete objednat na telefonním čísle 565 323 184
nebo na e-mailu d.kurkova@muzeumpe.cz

Prodejní cena:
133,- Kč + poštovné
Umění KÝČE

Tato internetová publikace přináší čtenáři souhrnný pohled na projekt Umění KÝČE, který proběhl v roce 2016. První část navazuje přímo na stejnojmennou výstavu, v druhé části naleznete odborné příspěvky z pestré škály humanitních oborů, které zazněly na kolokviu Dětství, dětinskost a kýč. Ke vzniku této publikace finančně přispěl Státní fond kultury ČR.
Publikace je volně ke stažení ZDE.


 VIZE MVP 


 PROJEKTY 

Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!


NOVÝ PROJEKT

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ STLUŽBA European Voluntary Service - EVS


Museum in volunteer's viewfinder

Muzeum v hledáčku dobrovolníka


 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.