MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítejte na nových webových stránkách Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o..


 AKTUALITY 

PŘEDNÁŠKA a WORKSHOP

Velikonoce

11. 4. 2017 15:00 workshop, 17:00 přednáška
Zámek pánů z Říčan, tvůrčí dílna, freskový sál

lektor, přednášející: Mgr. Zuzana Trnková, PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.


Workshop pro děti i dospělé na téma Velikonoční origami nabídne kultivovanou zábavu pro ruce i hlavu. Vytvoříme několik jednodušších skládaček s velikonoční tematikou. Přicházet je možné průběžně, vstupné 20 Kč zahrnuje materiál a odborné vedení.

Naváže přednáška o křesťanských i nekřesťanských zdrojích velikonočních tradic a zvyků. Součástí přednášky bude drobná výstavka velikonočních kraslic ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o.

workshop: 20,- Kč
přednáška VSTUP ZDARMA


BESEDA S PAMĚTNÍKY
„Pomalu začalo být zase dobře…“
Pamětníci vyprávějí svůj příběh


5. 4. 2017 od 17:00
zámek pánů z Říčan, freskový sál


hosté: Sascha Windholz a pamětníci

Když je roku 1945 vyhnali z Československa, byli ještě děti. Téměř po 70 letech se ohlížejí zpátky a vyprávějí… Na základě vzpomínek těchto pamětníků byla vytvořena výstava Pomalu začalo být zase dobře. Nyní vybraní pamětníci navštíví Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. a podělí se o své vzpomínky. V následující besedě bude možné s pamětníky diskutovat o konkrétních problémech.


kontaktní osoba:
Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová, g.krejcova@muzeumpe.cz


 VÝSTAVY 

Pomalu začalo být zase dobře
Vyhnanci vypráví o nuceném odchodu, příchodu a životě v nové domovině


17. března – 23. dubna 2017

Tato dvojjazyčná putovní výstava byla připravena ve spolupráci Centra pro výzkum migrace (Zentrumfür Migrationsforschung, ZMF - http://www.migrationsforschung.at), Dolnorakouského zemského archivu (Niederösterreichisches Landesarchiv) a Ústavu pro dějiny venkova (Institut für Geschichte des ländlichen Raumes, IGLR). Těžiště výstavy tvoří životní osud třiceti pamětníků.

Když je roku 1945 vyhnali z Československa, byli ještě děti. Téměř po 70 letech se ohlížejí zpátky. Vyprávějí o příchodu do Rakouska. O tom, jak prosili a žebrali o jídlo. Jak hledali střechu nad hlavou. Vyprávějí o strachu z dalšího odsunu. O pomalém a bolestném sžívání rodičů s novým prostředím. O prvních dnech v cizí škole. Vyprávějí o pomoci i odmítání v zemi, která se pro mnohé nikdy nestala tak úplně novým domovem. O stesku a bolesti, o světě „za hranicí“, o dnešních návštěvách a kontaktech.

VELKÁ VÁLKA rok 1916

Třetí díl dlouhodobé výstavy ke stému výročí vypuknutí 1. světové války v tomto roce reflektuje válečné dění v roce 1916.
 VÝZVA 

Vážení přátelé historie a vlastivědy Pelhřimovska,

dovolujeme si Vás informovat o obnovení vydávání Vlastivědného sborníku Pelhřimovska, který bude nadále vycházet ve spolupráci Moravského zemského archivu Brno – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 NOVÁ PUBLIKACE Umění KÝČE

Tato internetová publikace přináší čtenáři souhrnný pohled na projekt Umění KÝČE, který proběhl v roce 2016. První část navazuje přímo na stejnojmennou výstavu, v druhé části naleznete odborné příspěvky z pestré škály humanitních oborů, které zazněly na kolokviu Dětství, dětinskost a kýč. Ke vzniku této publikace finančně přispěl Státní fond kultury ČR.
Publikace je volně ke stažení ZDE.
Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov

Markéta Skořepová Publikace Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov přináší katalog 300 jarmarečních písní uchovávaných v pelhřimovském muzeu. Mezi těmito tisky převážně z konce 18. a první poloviny 19. století lze najít senzačních vyprávění o mordech a zázracích, modlitby, písně zbožných poutníků životopisy svatých, lyrické verše o lásce i obhroublou satiru. Každá píseň je v katalogu představena pomocí reprodukce a krátkého popisu, jež zahrnuje i obsah tisku. Publikace i stejnojmenná výstava, jež probíhá v zámku pánů z Říčan, byly realizovány díky programu Podpora tradiční lidové kultury v roce 2016 Ministerstva kultury České republiky.

Knihu si můžete koupit v pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov, případně objednat na telefonním čísle 565 323 184 nebo e-mailem na adrese: d.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: 149,- Kč + poštovné
VLASTIVEDNÝ SBORNÍK PELHŘIMOVSKA 22/2010

Dvaadvacáté číslo Vlastivědného sborníku Pelhřimovska vychází po vynucené pauze díky spolupráci Moravského zemského archivu v Brně – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace. Zahrnuje šest delších článků věnovaných dějinám Pelhřimovska a jeho osobností, tři kratší příspěvky a bibliografii regionální vlastivědné literatury za roky 2010-2015. Doufáme, že obnovený sborník znovu najde své čtenáře i autory.

Publikaci si můžete objednat na telefonním čísle 565 323 184
nebo na e-mailud.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: 129,- Kč + poštovné


 VIZE MVP 


 PROJEKTY 

Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!


NOVÝ PROJEKT

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ STLUŽBA European Voluntary Service - EVS


 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.