MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítejte na nových webových stránkách Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o..


 AKTUALITY 

Představení knihy

Pelhřimovsko v lidové písni

26. 2. 2019 v 17:00

vstup ZDARMA
Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: doc. Lubomír Tyllner


Nově vydaný zpěvník lidových písniček z našeho regionu Pelhřimovsko v lidové písni představí jeho autor a přední odborník na problematiku (jiho)české lidové písně doc. Lubomír Tyllner. Vyprávění o tradiční hudbě Pelhřimovska, Humpolecka, Kamenicka, Pacovska a Počátecka doplní vystoupení souboru mladých hudebníků Géčka pod vedením Mgr. Dagmar Makovcové. Zpěvník je k dostání v pokladně muzea.


kontaktní osoba: PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D., m.skorepova@muzeumpe.cz


DĚTSKÁ ANIMOVANÁ PROHLÍDKA

S Fabiánem do zámku
Interaktivní prohlídka stálé expozice Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o. pro děti od 6 do 12 let

12. března 2019 od 15 hodin
vstupné: 20 Kč, 60 min, originální pracovní listy

Zámek pánů z Říčan, stálá expozice v 1. patře

lektorky: Mgr. Zuzana Trnková, Mgr. Hana Zrno Vondrů

Milé děti! Jmenuji se Fabián z Marcipánu a bydlím na prastarém dortu, vystaveném v pelhřimovském muzeu. Mohu vás seznámit se vzácnými a starodávnými předměty, které mě tady v zámku pánů z Říčan obklopují. Chcete vědět, jak se vyráběla středověká socha? Kdo používal obrovskou knihu se záhadným názvem graduál? Zajímalo by vás, jaké dobrodružné příběhy se skrývají na malbách ve Freskovém sále a jak vypadá nejstarší mapa Pelhřimova? To všechno spolu můžeme podrobně prozkoumat, když nahlédnete do našich záhadných krabic, které skrývají mnohé otázky a pomůcky pro jejich rozluštění!

Zvu vás na návštěvu!
Váš Fabián z Marcipánu

kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Trnková, z.trnkova@muzeumpe.cz


PŘEDNÁŠKA

Naši čápi – brodiví krasavci

19. 3. 2019 v 17:00
vstup zdarma
Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: Ing. Zlata Vobinušková


V našich zeměpisných podmínkách se můžeme setkat se dvěma zástupci čeledi čápovitých. Kromě hojnějšího čápa bílého je to čáp černý, který hnízdí spíše skrytě v korunách stromů. Na celém světě pak existuje devatenáct druhů čápů. Z čápa bílého se postupem času stal jeden z nejoblíbeněj-ších ptačích druhů u nás. Že čápi odlétají na zimu do teplých krajin, ví snad každé dítě už ve školce. Ale kam doopravdy létají? A skutečně odlétají všichni? Kdy a kudy se k nám vracejí? K příletům čápů se váže i jedna stará pranostika: „Na svatého Řehoře čáp letí přes moře.“ Je pravdivá? A jak je to s čapím hnízdem? Odpovědi nejen na tyto otázky posluchači zjistí na přednášce o našich černobílých krasavcích.

kontaktní osoba: Ing. Zlata Vobinušková, z.vobinuskova@muzeumpe.cz


 VÝSTAVY 

Je to v nás vol. II
(Hledáme krásu všude kolem nás)

22. ledna - 17. března 2019

22. ledna od 17:00 VERNISÁŽ výstavní síň, Zámek pánů z Říčan


kurátorka: Mgr. Martina Malá (vyučující výtvarné a estetické výchovy na ZŠ Komenského)

Výstava výtvarných prací žáků druhého stupně ZŠ Komenského v Pelhřimově s názvem „Je to v nás vol. II“ a podtitulem „Hledáme krásu všude kolem nás“ navazuje na první ročník výstavy pořádaný školou, kterou mohli návštěvníci shlédnout v prostorách oddělení beletrie v Městské knihovně v Pelhřimově.

Také výtvarná díla na letošní výstavě v Muzeu Vysočiny Pelhřimov jsou určitým průřezem celoroční práce starších žáků. Na výstavě naleznete pestrou škálu výtvarných technik. Žáci rovněž během výuky svým osobitým způsobem zpracovávají různorodá témata. Výstava návštěvníkovi nabídne příjemný zážitek z prohlídky žákovských výtvarných prací, ale je rovněž motivací pro samotné žáky. O tom více Martina Malá: „Pokaždé, když instaluji jejich obrázky (aj.) na nástěnky chodeb školy, je mi líto, že tyto výtvory nemají více diváků také mimo školu. Myslím si, že je důležité, i přestože nejsme škola s uměleckým zaměřením, ukázat je veřejnosti a pochlubit se šikovností, kreativitou a výtvarným umem dětí. Výstava ve veřejné instituci v rodném městě, kam mohou zavítat nejen sami tvůrci a jejich příbuzní, ale spousta dalších lidí, bývá pro děti velkou motivací a možná u některých i posouvá náhled na to, proč je právě v dnešní době výtvarná (a vůbec nějakým způsobem tvořivá) výchova tak důležitá. Jako učitelce výtvarné a estetické výchovy mi pokaždé přináší radost, když mohu i v dětech, které si v tomto předmětu příliš nevěří, objevovat výtvarné nadání a pomoci jim rozvinout jejich schopnosti. Pokud později samy přicházejí s novými nápady nebo mi přinesou ukázat své „domácí“ kresby a malby a já vidím jejich výtvarný posun, cítím, že ačkoli na děti možná kladu vyšší nároky a trvám na dokončení jejich prací, není má úloha ve školství zbytečná. Těší mne, když je mohu chválit, byť i jen za snahu, soustředění, tvořivost či dotažení svého „díla“ do konce, protože věřím, že „filosofie“, které se držím a vštěpuji dětem, dalece přesahuje předmět výtvarná výchova jako takový, ale jsou to zároveň základy pro jejich další (jakoukoli) práci v životě.“

Mgr. Martina Malá a žáci

kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz


dlouhodobá výstava

VELKÁ VÁLKA rok 1918


květen 2018 – květen 2019
chodba zámku pánů z Říčan
kurátor: PhDr. Miroslava Kvášová


Závěrečný díl dlouhodobé výstavy Velká válka – rok 1918 přináší výběr událostí posledního válečného roku. Německé ofenzívy na západní frontě a urputné boje na frontě italské přidaly další desetitisíce mrtvých a zmrzačených, přesto nebyly co do smrtonosnosti ani zdaleka tak účinné, jako nastupující nejhorší epidemie v historii lidstva – španělská chřipka. V kontextu rozkladu Rakouska-Uherska jsou připomenuty bojové zásluhy československých legionářů a válečné vzpoury, které nemalou měrou přispěly k definitivnímu konci císařství a konečné prohře Německa. Z hladu a zmaru se zrodila nová Evropa, která však vzápětí vykročila k dalšímu světovému konfliktu.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m. kvasova@muzeumpe.czPROHLÍDKA PRO DĚTI

S Mandelinou do šatlavy

S Fabiánem do zámku


NA OBJEDNÁVKU

Zámek pánů z Říčan
expozice vězeňství


Naše ubohá Mandelina je žena jednoho z vězňů. Je velmi nešťastná, jelikož neví, proč je její muž uvězněn. Vydá se na vlastní pěst do šatlavy, aby se dozvěděla podrobnosti o jeho zatčení a také o tom, jak se mu ve vězení daří. Pomozte Mandelině vypátrat, co se stalo! Hlavně žádný strach a hlavu vzhůru. Dohromady se nám to určitě podaří!

Fabián z Marcipánu je opravdu z marcipánu, přitom je mu už téměř 150 let. Jak je to možné? Expozice v zámku skrývá mnohé zajímavosti a tajemství, které s Fabiánem můžete odhalit.

vstup: 20 Kč
časová dotace: 45 minut
lektorky: Mgr. Zuzana Trnková, Mgr. Hana Zrno Vondrů

Prohlídku je také možné si objednat pro skupinu od 6 dětí na telefonu 565 323 184 nebo prostřednictvím emailu muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz.

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR.


WEBOVÁ INTERAKTIVITA ZDE

INTERAKTIVNÍ ON-LINE MAPA
Příběhy Pelhřimova.


Do mapy lze vstoupit ZDE
Komentáře či dotazy uvítáme na muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz VÝZVA 

Vážení přátelé historie a vlastivědy Pelhřimovska,

dovolujeme si Vás informovat o obnovení vydávání Vlastivědného sborníku Pelhřimovska, který bude nadále vycházet ve spolupráci Moravského zemského archivu Brno – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 NOVÁ PUBLIKACE 

Pelhřimovsko v lidové písni

Pelhřimovsko v lidové písni představuje svým obsahem i rozsahem unikátní zpěvník lidových písní z našeho regionu. Jeho autorem je doc. Lubomír Tyllner, přední odborník na problematiku (jiho)české lidové hudby. Poslední, mnohem skromnější výbor byl vydán v 80. letech, aktuální zpěvník obsahuje i řadu dosud nepublikovaných písní. Všechny písně doplňují notové záznamy a odkazy na zdroje, které je zachytily. Publikaci zdobí fotografií míst, kde byly jednotlivé písničky zaznamenány. Knížka vyšla péčí Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o.

Knihu si můžete zakoupit v pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov (Masarykovo nám. 12, Pelhřimov), případně objednat na telefonním čísle 565 323 184 nebo
e-mailem na adrese: d.kurkova@muzeumpe.cz

Prodejní cena: 149,- Kč + poštovné


Aktuální číslo Vlastivědného sborníku Pelhřimovska 24/2018 právě vyšlo!

Sborník vydávaný ve spolupráci Muzea Vysočiny Pelhřimov a Státního okresního archivu Pelhřimov obsahuje příspěvky, které zazněly na konferenci Mnohotvárnost. Pelhřimovské baroko 2017, ale i další články o historii a osobnostech regionu Pelhřimovska.

Publikaci si můžete objednat na telefonním čísle 565 323 184
nebo na e-mailu d.kurkova@muzeumpe.cz

Prodejní cena: 133,- Kč + poštovné
Umění KÝČE

Tato internetová publikace přináší čtenáři souhrnný pohled na projekt Umění KÝČE, který proběhl v roce 2016. První část navazuje přímo na stejnojmennou výstavu, v druhé části naleznete odborné příspěvky z pestré škály humanitních oborů, které zazněly na kolokviu Dětství, dětinskost a kýč. Ke vzniku této publikace finančně přispěl Státní fond kultury ČR.
Publikace je volně ke stažení ZDE.


 VIZE MVP 


 PROJEKTY 

Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!


NOVÝ PROJEKT

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ STLUŽBA European Voluntary Service - EVS


Museum in volunteer's viewfinder

Muzeum v hledáčku dobrovolníka


 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.