MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítejte na nových webových stránkách Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o..


 AKTUALITY 

PŘEDNÁŠKA

Nové ve starém. Moderní architektura v historickém městě

15. 10. 2019 v 17:00
vstup ZDARMA
Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: Ing. arch. Zdeňka Vydrová


Architektka Zdeňka Vydrová absolvovala Fakultu architektury na VUT v Brně. Po působení v brněnském ateliéru architekta Viktora Rudiše založila v roce 1991 ateliér a o rok později začala pracovat ve funkci městské architektky Litomyšle.

Za svoji práci v tomto historickém městě, jež se jejím přičiněním stalo Mekkou moderní architektury v ČR, dostala v roce 2016 Cenu ministra kultury za architekturu a ocenění Architekt obce 2016. V přednášce a následné diskusi se bude paní architektka věnovat možnostem propojení historické tváře města s novými potřebami moderní doby. Toto téma je pro Pelhřimov velmi aktuální i z toho důvodu, že v současné době finišuje výběrové řízení na pozici městského architekta.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m.kvasova@muzeumpe.cz


DISKUSNÍ ODPOLEDNE

Setkání s historikem
Michalem Macháčkem


26. 10. 2019 v 15:00
vstup ZDARMA
Zámek pánů z Říčan, freskový sál


Historik Mgr. Michal Macháček, Ph.D. bude hostem PhDr. Karola Lovaše, Ph.D. ve freskovém sále Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o. budou společně hovořit nejen o historii. Michal Macháček je autorem první ucelené biografie posledního československého komunistického prezidenta Gustáva Husáka. Za toto dílo obdržel cenu Česko-slovenské komise historiků a prestižní cenu Josefa Hlávky. V rámci své vědecké činnosti se Macháček zabývá problematikou česko-slovenských, česko-slovensko-sovětských vztahů a komunistického hnutí ve 20. století, přičemž se zaměřuje na jeho politické elity, zejména na osobnost Gustáva Husáka.

kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz


PŘEDNÁŠKA

Největší mimopražská tiskárna 19. století aneb co jste možná o tisku a knihách 19. století nevěděli

12. 11. 2019 v 17:00
vstup ZDARMA
Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: PhDr. Štěpánka Běhalová, Muzeum Jindřichohradecka

Přednáška je věnována Landfrasově tiskárně, která působila v Jindřichově Hradci od roku 1797 až do znárodnění. Přiblíží posluchačům dějiny knihtisku, jehož počátky sahají v Jindřichově Hradci až k roku 1713.

Speciální pozornost bude věnována produkci Landfrasovy tiskárny v 19. století a jejímu významu v oblasti literatury pro široké lidové vrstvy. Kromě toho budou připomenuty také osudy této významné jindřichohradecké rodiny, v jejíchž rukou tiskárna zůstala až do znárodnění.

kontaktní osoba: PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D., m.skorepova@muzeumpe.cz


 VÝSTAVY 

VÝSTAVA

Půl století od vyhlášení městské památkové rezervace Pelhřimov

8. 10. – 10. 11. 2019

výstavní síň zámku pánů z Říčan

kurátor: PhDr. Miroslava Kvášová

V letošním roce uplyne 50 let od vyhlášení městské památkové rezervace Pelhřimov. Tomuto kroku předcházelo několik desetiletí vytváření zákonů na ochranu památek, jejichž prosazení nebylo právě jednoduché a ne vždy se setkávalo s všeobecnou podporou. Právě snaha o ochranu pelhřimovských architektonických skvostů bude ústředním tématem výstavy, která bude těžit zejména z bohatých fotografických fondů muzea. Fotografie připomenou, o které památky jsme se v uplynulém století lehkomyslně připravili a které se naopak zachránit podařilo. Stručně bude také připomenuta historie Klubu za starou Prahu a dalších organizací a jedinců, kteří se o prohlášení centra města za památkovou rezervaci nejvíce zasloužili.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m.kvasova@muzeumpe.czPROHLÍDKA PRO DĚTI

S Mandelinou do šatlavy

S Fabiánem do zámku


NA OBJEDNÁVKU

Zámek pánů z Říčan
expozice vězeňství


Naše ubohá Mandelina je žena jednoho z vězňů. Je velmi nešťastná, jelikož neví, proč je její muž uvězněn. Vydá se na vlastní pěst do šatlavy, aby se dozvěděla podrobnosti o jeho zatčení a také o tom, jak se mu ve vězení daří. Pomozte Mandelině vypátrat, co se stalo! Hlavně žádný strach a hlavu vzhůru. Dohromady se nám to určitě podaří!

Fabián z Marcipánu je opravdu z marcipánu, přitom je mu už téměř 150 let. Jak je to možné? Expozice v zámku skrývá mnohé zajímavosti a tajemství, které s Fabiánem můžete odhalit.

vstup: 20 Kč
časová dotace: 45 minut
lektorky: Mgr. Zuzana Trnková, Mgr. Hana Zrno Vondrů

Prohlídku je také možné si objednat pro skupinu od 6 dětí na telefonu 565 323 184 nebo prostřednictvím emailu muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz.

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR.


WEBOVÁ INTERAKTIVITA ZDE

INTERAKTIVNÍ ON-LINE MAPA
Příběhy Pelhřimova.


Do mapy lze vstoupit ZDE
Komentáře či dotazy uvítáme na muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz
Více informací ZDE.
 VÝZVA 

Vážení přátelé historie a vlastivědy Pelhřimovska,

dovolujeme si Vás informovat o obnovení vydávání Vlastivědného sborníku Pelhřimovska, který bude nadále vycházet ve spolupráci Moravského zemského archivu Brno – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 NOVÁ PUBLIKACE 

Pelhřimovsko v lidové písni

Pelhřimovsko v lidové písni představuje svým obsahem i rozsahem unikátní zpěvník lidových písní z našeho regionu. Jeho autorem je doc. Lubomír Tyllner, přední odborník na problematiku (jiho)české lidové hudby. Poslední, mnohem skromnější výbor byl vydán v 80. letech, aktuální zpěvník obsahuje i řadu dosud nepublikovaných písní. Všechny písně doplňují notové záznamy a odkazy na zdroje, které je zachytily. Publikaci zdobí fotografií míst, kde byly jednotlivé písničky zaznamenány. Knížka vyšla péčí Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o.

Knihu si můžete zakoupit v pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov (Masarykovo nám. 12, Pelhřimov), případně objednat na telefonním čísle 565 323 184 nebo
e-mailem na adrese: d.kurkova@muzeumpe.cz

Prodejní cena: 149,- Kč + poštovné


Aktuální číslo Vlastivědného sborníku Pelhřimovska 24/2018 právě vyšlo!

Sborník vydávaný ve spolupráci Muzea Vysočiny Pelhřimov a Státního okresního archivu Pelhřimov obsahuje příspěvky, které zazněly na konferenci Mnohotvárnost. Pelhřimovské baroko 2017, ale i další články o historii a osobnostech regionu Pelhřimovska.

Publikaci si můžete objednat na telefonním čísle 565 323 184
nebo na e-mailu d.kurkova@muzeumpe.cz

Prodejní cena: 133,- Kč + poštovné
Umění KÝČE

Tato internetová publikace přináší čtenáři souhrnný pohled na projekt Umění KÝČE, který proběhl v roce 2016. První část navazuje přímo na stejnojmennou výstavu, v druhé části naleznete odborné příspěvky z pestré škály humanitních oborů, které zazněly na kolokviu Dětství, dětinskost a kýč. Ke vzniku této publikace finančně přispěl Státní fond kultury ČR.
Publikace je volně ke stažení ZDE.


 VIZE MVP 


 PROJEKTY 

Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg (KPF-02-101)
Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!


NOVÝ PROJEKT

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ STLUŽBA European Voluntary Service - EVS


Museum in volunteer's viewfinder

Muzeum v hledáčku dobrovolníka


 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.