MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítejte na nových webových stránkách Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o..


 AKTUALITY 

PŘEDNÁŠKA

Církevní změny po roce 1918

11. 12. 2018 v 17:00
Zámek pánů z Říčan, freskový sál
vstup ZDARMA


přednášející:
Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová

Vznik samostatného Československa přinesl možnost plnohodnotné realizace nejen v politické oblasti, ale i v rovině společenské a náboženské. Možnost jiného, něž římskokatolického vyznání sice existovala již za Rakouska-Uherska a do stavu bez vyznání bylo možné vstoupit dokonce již v 70. letech 19. století, přesto těchto variant nebylo příliš využíváno, což ukázal právě až rozpad monarchie. Nové ovzduší vyvolalo velké přesuny věřících, a to nejen v rámci stávajících církevních společenstvích, ale pro tehdejší společnost nepředstavovalo problém zakládat nové církve či je dle aktuálních potřeb přejmenovávat. Byla takto vzniklá situace dokladem požadavku na přesné splnění náboženských představ a tedy horlivosti věřících, nebo je to počátek církevní a náboženské roztříštěnosti, která je zřetelně patrná dodnes?

kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová, g.krejcova@muzeumpe.cz


VÁNOCE V MUZEU

16. PROSINCE 2018
VÁNOČNÍ KONCERT

„A capella pocta lidovým písním
z celého světa“ francouzské pěvecké duo Peljim – Elise a Marianne Humbert


20. 12. 2018 v 17:00
Zámek pánů z Říčan, freskový sál


Elise a Marianne Humbert tvoří sesterské duo Peljim. Jejich vášní je objevovat bohatství a hloubku tradičních lidových písní z mnohých koutů světa. Pro publikum přinášejí známé i neznámé písně a vnášejí do nich cit a emoce. Těšit se můžete na anglické, francouzské, bulharské, ale také české lidové písně.
Jméno, které francouzské duo Peljim nese, není vybráno náhodně, odkazuje na Pelhřimov. Marianne strávila téměř rok svého života v Pelhřimově, a toto město jí přirostlo k srdci.

kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz


 VÝSTAVY 

VÝSTAVA

MLADÍ a NEKLIDNÍ
práce studentů ateliéru Design
a vizuální komunikace SUPŠ Helenín


12. listopad od 17:00 VERNISÁŽ
13. listopad 2018 – 13. leden 2019

Kurátor: MgA. Martin Šmíd, Mgr. Hana Zrno Vondrů


Ateliér Design a vizuální komunikace na Střední umělecko-průmyslové škole Jihlava-Helenín existuje teprve pět let. Naši studenti realizují své nápady od vedením MgA. Martina Šmída, MgA. Zuzany Bartošové a Mgr. Pavlíny Zárodňanské.

Výstava MLADÍ a NEKLIDNÍ ve výstavních prostorách Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o., je především věnována designu a prostorovým objektům. Cílem výstavy je ukázat široké spektrum možností studia, které nabízíme. Jsme ateliérem, který klade důraz především na invenci, kreativitu a schopnost zaujmout netradičním přístupem. Design ve vizuální komunikaci je místem hravosti, nadhledu, humoru a odvahy, která je pro dnešní mladou generaci velmi důležitá. Další prioritou naší tvorby je čistota a opodstatněnost tvaru bez zbytečné a kolem nás všudypřítomné dekorativnosti. Kromě samotného designu mají studenti možnost pracovat na „artových projektech“ zadávaných na aktuální témata, jako například instalace a objekty cílené do konkrétních prostor centra Jihlavy.

V ateliéru mají studenti možnost rozšířeného výběru témat i technologií. Během studia mohou tvořit z nejrůznějších materiálů a naučí se pracovat nejen v grafických, ale i v 3D programech. Ve třetím a čtvrtém ročníku si vybírají, čemu by se chtěli věnovat důsledněji. Témata jsou vždy volitelná. Studenti se profilují podle toho, v jakém oboru by chtěli pokračovat na vysoké škole.

Za krátký čas existence ateliéru Design a vizuální komunikace máme za sebou již několik velkých i menších výstav a mnoho realizací především v oblasti vizuálního stylu.

Ateliér úspěšně spolupracuje i se soukromými firmami. Asi nejzajímavější spolupráce vznikla s výrobcem osvětlovacího skla, s firmou Brokis s.r.o, kde studenti navrhují a realizují své nápady vedle špičkových designérů, mezi něž patří mimo jiné Olgoj chorchoj, Veronika Koldova, Boris Klimek, Dan Yeffet a další.

MgA. Martin Šmíd vedoucí ateliéru Design a vizuální komunikace SUPŠ-Helenín

kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz


dlouhodobá výstava

VELKÁ VÁLKA rok 1918


květen 2018 – květen 2019
chodba zámku pánů z Říčan
kurátor: PhDr. Miroslava Kvášová


Závěrečný díl dlouhodobé výstavy Velká válka – rok 1918 přináší výběr událostí posledního válečného roku. Německé ofenzívy na západní frontě a urputné boje na frontě italské přidaly další desetitisíce mrtvých a zmrzačených, přesto nebyly co do smrtonosnosti ani zdaleka tak účinné, jako nastupující nejhorší epidemie v historii lidstva – španělská chřipka. V kontextu rozkladu Rakouska-Uherska jsou připomenuty bojové zásluhy československých legionářů a válečné vzpoury, které nemalou měrou přispěly k definitivnímu konci císařství a konečné prohře Německa. Z hladu a zmaru se zrodila nová Evropa, která však vzápětí vykročila k dalšímu světovému konfliktu.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m. kvasova@muzeumpe.czPROHLÍDKA PRO DĚTI

S Mandelinou do šatlavy

S Fabiánem do zámku


NA OBJEDNÁVKU

Zámek pánů z Říčan
expozice vězeňství


Naše ubohá Mandelina je žena jednoho z vězňů. Je velmi nešťastná, jelikož neví, proč je její muž uvězněn. Vydá se na vlastní pěst do šatlavy, aby se dozvěděla podrobnosti o jeho zatčení a také o tom, jak se mu ve vězení daří. Pomozte Mandelině vypátrat, co se stalo! Hlavně žádný strach a hlavu vzhůru. Dohromady se nám to určitě podaří!

Fabián z Marcipánu je opravdu z marcipánu, přitom je mu už téměř 150 let. Jak je to možné? Expozice v zámku skrývá mnohé zajímavosti a tajemství, které s Fabiánem můžete odhalit.

vstup: 20 Kč
časová dotace: 45 minut
lektorky: Mgr. Zuzana Trnková, Mgr. Hana Zrno Vondrů

Prohlídku je také možné si objednat pro skupinu od 6 dětí na telefonu 565 323 184 nebo prostřednictvím emailu muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz.

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR.


WEBOVÁ INTERAKTIVITA ZDE

INTERAKTIVNÍ ON-LINE MAPA
Příběhy Pelhřimova.


Do mapy lze vstoupit ZDE
Komentáře či dotazy uvítáme na muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz VÝZVA 

Vážení přátelé historie a vlastivědy Pelhřimovska,

dovolujeme si Vás informovat o obnovení vydávání Vlastivědného sborníku Pelhřimovska, který bude nadále vycházet ve spolupráci Moravského zemského archivu Brno – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 NOVÁ PUBLIKACE 

Aktuální číslo Vlastivědného sborníku Pelhřimovska 24/2018 právě vyšlo!

Sborník vydávaný ve spolupráci Muzea Vysočiny Pelhřimov a Státního okresního archivu Pelhřimov obsahuje příspěvky, které zazněly na konferenci Mnohotvárnost. Pelhřimovské baroko 2017, ale i další články o historii a osobnostech regionu Pelhřimovska.

Publikaci si můžete objednat na telefonním čísle 565 323 184
nebo na e-mailu d.kurkova@muzeumpe.cz

Prodejní cena: 133,- Kč + poštovné
Umění KÝČE

Tato internetová publikace přináší čtenáři souhrnný pohled na projekt Umění KÝČE, který proběhl v roce 2016. První část navazuje přímo na stejnojmennou výstavu, v druhé části naleznete odborné příspěvky z pestré škály humanitních oborů, které zazněly na kolokviu Dětství, dětinskost a kýč. Ke vzniku této publikace finančně přispěl Státní fond kultury ČR.
Publikace je volně ke stažení ZDE.


 VIZE MVP 


 PROJEKTY 

Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!


NOVÝ PROJEKT

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ STLUŽBA European Voluntary Service - EVS


Museum in volunteer's viewfinder

Muzeum v hledáčku dobrovolníka


 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.