MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítejte na nových webových stránkách Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o..


 AKTUALITY 
  Přijďte navštívit
  MĚSTSKOU ŠATLAVU
  v novém hávu!V Muzeum Vysočiny Pelhřimov,
p. o. pracuje dobrovolnice z Francie


NOVÝ ČLÁNEK naleznete ZDE MUZEJNÍ ÚTERKY 

SUCHO - HROZBA BUDOUCNOSTI?!

1. 11. 2016 - 17:00
Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: Ing. Zlata Vobinušková


Častější vlny veder, dlouhotrvající sucha, mírné zimy, méně sněhových srážek… to je realita posledních let. Na ekonomiku nejen naší republiky budou mít změny klimatu vážné následky. Vedro a sucho výrazně ovlivní produktivitu práce, spotřebu pitné vody, zemědělskou produkci i zdraví lidí. Lze se na tyto změny připravit? Jak proti suchu účinně bojovat? Jak s vodou lépe hospodařit? A budou se problémy se suchem prohlubovat i v příštích desetiletích? Nebo máme čekat opět povodně? Odpovědi na tyto a další otázky se pokusí najít přednáška na téma Sucho - hrozba budoucnosti?!


 AKTUÁLNÍ VÝSTAVY 

Pelhřimovské stopy Pavla Janáka
6. 9. – 20. 11.


Konec 19. a začátek 20. století přinesl zvýšený zájem o architektonické kulturní dědictví, které v tomto období ve velkém padalo za oběť „nové době“. Pelhřimov nebyl výjimkou, také zde se na počátku 20. století vytvořila skupina lidí horlivě hájící historicky malebný vzhled města proti bezhlavé „modernizaci“. Tyto snahy, které stály na počátku dlouhé cesty k prohlášení centra města za památkovou rezervaci, přerostly svůj původní rámec a jejich překvapivým výsledkem byl vznik na provinční město počátku 20. století velmi avantgardních staveb. Jejich autorem byl přední představitel české architektury Pavel Janák, který od odborných stanovisek, jimiž podpořil boj pelhřimovských proti nekoncepčnímu a nefunkčnímu regulačnímu plánu, přes návrhy přestaveb historických objektů dospěl až k realizaci svých kubistických projektů novostavby Drechselovy vily a adaptace Fárova domu. Výstava zachycuje genezi těchto aktivit a návštěvníkům je přibližuje spolu s dalšími Janákovými projekty v oblasti užitého umění.

Keramické soubory zapůjčila firma Modernista, výrobce a prodejce dobou prověřených předmětů z 20. století i z designové současnosti. Firma nabízí rozsáhlou kolekci zboží od kubistické keramiky přes funkcionalistický nábytek, svítidla a hračky až po nejnovější tvorbu z oblasti autorského skla, šperku a porcelánu.

VELKÁ VÁLKA rok 1916

Třetí díl dlouhodobé výstavy ke stému výročí vypuknutí 1. světové války v tomto roce reflektuje válečné dění v roce 1916.
 VÝZVA 

Vážení přátelé historie a vlastivědy Pelhřimovska,

dovolujeme si Vás informovat o obnovení vydávání Vlastivědného sborníku Pelhřimovska, který bude nadále vycházet ve spolupráci Moravského zemského archivu Brno – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 NOVÁ PUBLIKACE Pacovský velkostatek za Weissů z Tessbachu
Jan Tomášek

Publikace vznikla s cílem poprvé souhrnně, na základě studia archivních materiálů, podat přehled o fungování pacovského velkostatku v období od konce 70. let 19. století do roku 1945. V tomto období byl pacovský velkostatek ve vlastnictví rodiny vídeňských advokátů Weissů z Tessbachu. Kniha sleduje vzájemné vztahy rodiny vlastníků velkostatku s představiteli obce a podíl rodiny na rozvoji hospodářského a kulturního života města.

Text knihy dokumentuje období, které svým historickým odkazem stále ovlivňuje kulturní a sociální otázky současnosti. Text reflektuje mimo jiné vztahy šlechtické vídeňské rodiny s pacovskými obyvateli, průběh pozemkové reformy v tomto regionu, novější dějiny Pacova, zdejší kulturní a společenský život a především kontroverzní vyvrcholení událostí z konce druhé světové války.

Knihu si můžete koupit v pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov, případně objednat na telefonním čísle 565 323 184 nebo e-mailem na adrese: d.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: VYPRODÁNO!
Msgre František Bernard Vaněk a Dr. Jan Fried
DVA PELHŘIMOVSKÉ OSUDY

Vydání knihy Dva pelhřimovské osudy navazuje na dva přednáškové večery uspořádané v Pelhřimově u příležitosti životních výročí osobností, které ve své době výrazně ovlivňovaly kulturní tvář města.

První setkání uspořádané Muzeem Vysočiny Pelhřimov, p.o. a Farností Pelhřimov dne 21. září 2013 v kostele sv. Bartoloměje připomnělo uplynutí sedmdesáti let od úmrtí Msgre Františka Bernarda Vaňka, zdejšího kněze, spisovatele, mecenáše a filantropa.

Druhé, které proběhlo ve freskovém sále zámku pánů z Říčan 29. dubna 2015, se uskutečnilo na počest RNDr. Jana Frieda, středoškolského profesora, muzejníka, archiváře a historika svého rodného města.

Bodem, v němž se zájmy obou osobností stýkaly, byla široce pojatá památková péče a ochrana kulturního dědictví Pelhřimovska, o kterou se oba zasazovali i v časech, které kultuře a historii nijak nepřály.

Příspěvky shromážděné v této publikaci, která vychází díky spolupráci Moravského zemského archivu v Brně – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o., jsou výsledkem mnohaletého badatelského zájmu svých autorů. Doufáme, že Vás kniha osloví a stane se důstojnou připomínkou mužů, z jejichž bohatého odkazu Pelhřimov dodnes čerpá.

Knihu si můžete koupit v pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov, případně objednat na telefonním čísle 565 323 184 nebo e-mailem na adrese: d.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: 157,- Kč + poštovné


 VIZE MVP 


 PROJEKTY 

Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!


NOVÝ PROJEKT

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ STLUŽBA European Voluntary Service - EVS


 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.