MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítejte na nových webových stránkách Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o..


 AKTUALITY 

PŘEDNÁŠKA

Armáda a vojenství
první republiky 1918–1938


23. 10. 2018 v 17:00
vstup ZDARMA
Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející:
PhDr. et PaeDr. Jiří Dvořák, Ph. D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


Armáda samostatného československého státu se zrodila na bojištích první světové války, když se dobrovolníci z řad rakousko-uherské armády zformovali v legie bojující za svobodu svého národa. Po návratu do vlasti se legionáři i nově utvářené vojenské útvary soustředili na obranu hranic mladé republiky, avšak po mnichovském diktátu jim bylo znemožněno za ni bojovat. Prvorepublikovou armádu představí dr. Jiří Dvořák, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá a řadu let o ní přednášel studentům Jihočeské univerzity.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m.kvasova@muzeumpe.cz


 VÝSTAVY 

Výstava

„Vyhnaní – Profughi, Flüchtlinge, Uprchlíci“


9. října – 4. listopadu 2018
vernisáž 8. října od 17:00 hodin
vstup zdarma
výstavní sál zámku pánů z Říčan
kurátor: PhDr. Miroslava Kvášová


Výstava pod názvem „Vyhnaní – Profughi, Flüchtlinge, Uprchlíci“ představuje nepříliš známou kapitolu Velké Války, která se dotkla i historie rodin a obcí v Čechách a na Moravě. Dne 24. května 1915 Itálie vypověděla válku Rakousku-Uhersku a do zázemí mocnářství, tedy do českých, moravských a rakouských obcí a barákových kolonií bylo evakuováno více než 70 tisíc obyvatel Trentina, tehdejší rakouské provincie. Jihotyrolští uprchlíci zůstali v exilu ve velké většině až do konce světového konfliktu a zážitky a vzpomínky na tuto dramatickou epizodu svého života si od té doby předávají z generace na generaci.

Pelhřimov se stal během 1. světové války útočištěm polských uprchlíků, okolní obce poskytly stejný azyl Italům. Výstava je proto doplněna reáliemi z Pelhřimovska a úryvky z deníků PhDr. Karla Polesného, který sloužil na italské frontě a během své služby kromě zápisků pořizoval také fotografie.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m.kvasova@muzeumpe.cz


VÝSTAVA

Akademik Josef Dobiáš (1888–1972)

Historik, klasický filolog a pelhřimovský rodák se vrací domů.

Výstava 5. října – 31. října 2018
expozice zámku pánů z Říčan
kurátor: PhDr. Miroslava Kvášová


Při příležitosti 130. výročí narození pelhřimovského rodáka, historika a klasického filologa Josefa Dobiáše pořádá Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, p. o. v Divadle Lubomíra Lipského v Pelhřimově slavnostní večer spojený s vernisáží výstavy Akademik Josef Dobiáš (1888–1972). Historik, klasický filolog a pelhřimovský rodák se vrací domů. Josef Dobiáš, univerzitní profesor a řádný člen Československé akademie věd, je v rodném Pelhřimově známý díky Dějinám královského města Pelhřimova a jeho okolí (monumentálnímu šestisvazkovému dílu, čítajícímu dohromady přes 4600 stran textu a vycházejícímu v letech 1927–1970), jež napsal z lásky k rodnému kraji. Regionální historie ale nebyla nejvýznamnější náplní jeho vědecké práce, zejména ve svém hlavním oboru – starověkých dějinách – dosáhl mezinárodního uznání. Komplexnější pohled na jeho dílo a život nabídne zájemcům diskusní pořad, jehož účastníky budou kromě autorek výstavy Hany Kábové a Ivany Koucké také Bohumil Jiroušek, Miroslava Kvášová, Zdeněk Martínek, Lenka Martínková a Jiří Militký.

Výstava nabízí pohled do historikova rodinného prostředí v Pelhřimově. Charakterizuje jeho studia, pedagogické působení a manželství. Podstatný prostor věnuje jak Dobiášově tvůrčí vědecké práci, tak jeho soukromému životu a zálibám, zejména cestování (Afrika, Asie) a sběratelství mincí. Instalována bude v prvním patře zámku pánů z Říčan. Projekt Josef Dobiáš (1888–1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin byl v rámci programu Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR v roce 2018 podpořen Akademií věd ČR a Krajem Vysočina.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m.kvasova@muzeumpe.czdlouhodobá výstava

VELKÁ VÁLKA rok 1918


květen 2018 – květen 2019
chodba zámku pánů z Říčan
kurátor: PhDr. Miroslava Kvášová


Závěrečný díl dlouhodobé výstavy Velká válka – rok 1918 přináší výběr událostí posledního válečného roku. Německé ofenzívy na západní frontě a urputné boje na frontě italské přidaly další desetitisíce mrtvých a zmrzačených, přesto nebyly co do smrtonosnosti ani zdaleka tak účinné, jako nastupující nejhorší epidemie v historii lidstva – španělská chřipka. V kontextu rozkladu Rakouska-Uherska jsou připomenuty bojové zásluhy československých legionářů a válečné vzpoury, které nemalou měrou přispěly k definitivnímu konci císařství a konečné prohře Německa. Z hladu a zmaru se zrodila nová Evropa, která však vzápětí vykročila k dalšímu světovému konfliktu.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m. kvasova@muzeumpe.cz


PROHLÍDKA PRO DĚTI

S Mandelinou do šatlavy

S Fabiánem do zámku


NA OBJEDNÁVKU

Zámek pánů z Říčan
expozice vězeňství


Naše ubohá Mandelina je žena jednoho z vězňů. Je velmi nešťastná, jelikož neví, proč je její muž uvězněn. Vydá se na vlastní pěst do šatlavy, aby se dozvěděla podrobnosti o jeho zatčení a také o tom, jak se mu ve vězení daří. Pomozte Mandelině vypátrat, co se stalo! Hlavně žádný strach a hlavu vzhůru. Dohromady se nám to určitě podaří!

Fabián z Marcipánu je opravdu z marcipánu, přitom je mu už téměř 150 let. Jak je to možné? Expozice v zámku skrývá mnohé zajímavosti a tajemství, které s Fabiánem můžete odhalit.

vstup: 20 Kč
časová dotace: 45 minut
lektorky: Mgr. Zuzana Trnková, Mgr. Hana Zrno Vondrů

Prohlídku je také možné si objednat pro skupinu od 6 dětí na telefonu 565 323 184 nebo prostřednictvím emailu muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz.

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR.


WEBOVÁ INTERAKTIVITA ZDE

INTERAKTIVNÍ ON-LINE MAPA
Příběhy Pelhřimova.


Do mapy lze vstoupit ZDE
Komentáře či dotazy uvítáme na muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz
 VÝZVA 

Vážení přátelé historie a vlastivědy Pelhřimovska,

dovolujeme si Vás informovat o obnovení vydávání Vlastivědného sborníku Pelhřimovska, který bude nadále vycházet ve spolupráci Moravského zemského archivu Brno – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 NOVÁ PUBLIKACE VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK PELHŘIMOVSKA 23/2017

OBSAH:

Jakub Těsnohlídek – Petr Duffek – Šimon Kochan – Petr Hrubý – Martina Maršíčková
Detektorový průzkum zázemí tvrze v Ústrašíně (okres Pelhřimov)

Pavel Holub
„Seznam starožitností v muzeu kláštera Želiva shořelých v požáru 12. srpna 1907 i s museem.“ Příspěvek k vývoji regionální historické identity

Olga Lhotská
130 let trati Horní Cerekev – Tábor a hláska v Pavlově

Irena Krčilová
Pelhřimov na přelomu tisíciletí (1992–2003)

Hana Zrno Vondrů
František Pořický

Daniel Kovář
Střípek k nejstarším dějinám pivovaru v Žirovnici

Anna Hamrlová
Ikonografie malířské výzdoby kaplí při kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově

Zdeněk Martínek
Jan Antonín Venuto a jeho kresby míst na Pelhři¬movsku z počátku 19. století

a jiné

Publikaci si můžete objednat na telefonním čísle 565 323 184
nebo na e-mailu d.kurkova@muzeumpe.cz

Prodejní cena:
133,- Kč + poštovné
Umění KÝČE

Tato internetová publikace přináší čtenáři souhrnný pohled na projekt Umění KÝČE, který proběhl v roce 2016. První část navazuje přímo na stejnojmennou výstavu, v druhé části naleznete odborné příspěvky z pestré škály humanitních oborů, které zazněly na kolokviu Dětství, dětinskost a kýč. Ke vzniku této publikace finančně přispěl Státní fond kultury ČR.
Publikace je volně ke stažení ZDE.


 VIZE MVP 


 PROJEKTY 

Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!


NOVÝ PROJEKT

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ STLUŽBA European Voluntary Service - EVS


Museum in volunteer's viewfinder

Muzeum v hledáčku dobrovolníka


 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.