MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítejte na nových webových stránkách Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o..

OTEVÍRACÍ DOBA - VELIKONOCE

19. 4. 13 - 15 h
20. 4. 10 - 12 h
21. 4. 13 - 15 h
22. 4. 13 - 15 h AKTUALITY 

PŘEDNÁŠKA

Kde domov můj…
aneb
české komunity ve východní Evropě


23. 4. 2019 v 17:00

vstup ZDARMA
Zámek pánů z Říčan, freskový sál
přednášející:
Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová

Obyvatelé české kotliny v dějinách ze svého domovského území odcházeli v několika vlnách a z různých důvodů. Občas docházelo k jejich pozdějšímu návratu do vlasti, ale většinou se v nových oblastech usadili napořád. Imigrantské komunity si díky vzájemné soudržnosti dokážou uchovat specifika své původní kultury.
Co zůstalo z „češství“ potomků Čechů ve východní Evropě a jak dlouho je možné si tuto imigrantskou odlišnost v nové domovině předávat? Na příkladu několika dodnes existujících českých komunit ve východní Evropě bude představeno, co pro krajany v zahraničí znamená „češství“ a co mají tyto skupiny společného.

kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová, g.krejcova@muzeumpe.cz


EDUMÁNIE - FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI, RODIČE A PEDAGOGY
Den plný trendů a zajímavostí ve vzdělávání.

27. 4. 2019, 9:00 – 17:00
Střední škola hotelová Pelhřimov,
Slovanského bratrství 1664, Pelhřimov

EDUMÁNII pořádá Hodina H, která pracuje s rozmanitou cílovou skupinou od 2 do 90+ let a pestrou škálou témat. Neformálnímu vzdělávání dětí, mládeže i dospělých a distribuci informací v tomto oboru se věnuje již 17 let. Letos Hodina H pořádá FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ. Spojením dvou slov education (vzdělání, vzdělávání, učení) a mánie (mnoho energie, zaujetí až posedlost) vznikl název EDUMÁNIE - festival vzdělávání pro děti, rodiče, pedagogy a všechny, které baví vzdělávání a učení.

Do EDUMÁNIE se zapojí rovněž Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. se svými novými edukačními programy, které bude prezentovat jak na vlastním informačním stánku, tak také během workshopu.
Zde více informací:

WORKSHOP    13:00 – 14:00
POKLADY Z PELHŘIMOVSKÉHO ZÁMKU
Milé děti! Jmenuji se Fabián z Marcipánu a bydlím na prastarém dortu, vystaveném v pelhřimovském muzeu. Mohu vás seznámit s některými vzácnými a starodávnými předměty, které mě na zámku pánů z Říčan obklopují. Víte, proč má středověká Madona z Červené Řečice plochá záda, a co nosila na hlavě? Zajímalo by vás, jaké dobrodružné příběhy se skrývají na malbách stropu Freskového sálu, a jak vypadá nejstarší mapa Pelhřimova? Chtěli byste poznat mé kamarády z dortu a zjistit, proč ho dodnes nikdo nesnědl? Dovolte mi, abych vás seznámil s Poklady z pelhřimovského zámku!

Lektory: Mgr. Zuzana Trnková, Mgr. Hana Zrno Vondrů

INFORMAČNÍ STÁNEK   9:00 – 17:00
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. je vědecká a kulturní instituce, která se zaměřuje jak na badatelskou a výstavní činnost, tak také na edukaci. Ke stánku muzea si můžete zajít pro zajímavé informace o nových edukačních programech. Programy jsou koncipovány tak, aby dětskému návštěvníkovi představily jak nejvzácnější a nejzajímavější předměty z našich sbírek, tak historické prostory stálých expozic muzea. Některé edukační pomůcky si můžete přímo na místě vyzkoušet a domů si odnesete originální pracovní list.


 VÝSTAVY 

VÝSTAVA

Látky s vůní kadidla.

Církevní textil ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov

26. března – 5. května 2019
zahájení s komentovanou prohlídkou
26. března 2019 v 17:00
vstup ZDARMA
výstavní síň zámku pánů z Říčan


kurátor: PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.,
Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová

Obřadní roucha a další textilie patří k církevním obřadům stejně neodmyslitelně jako hudba a vůně kadidla. Vedle svého liturgického významu tyto předměty vynikají také krásou a zdobností, která se odvíjí od drahocenných materiálů, které na ně byly použity.

Výstava představí soubor církevního textilu, který se nachází ve sbírce Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o., jehož nejvýznamnější část přibyla do našich depozitářů teprve nedávno a návštěvníci ji ještě neměli možnost vidět.

Jedná se o ornáty, štoly i další součásti bohoslužebného náčiní vyrobené z hedvábí a brokátu, zdobené dracouny a výšivkami. Obdobné materiály bývaly ve své době užívány i na světské oděvy, které se ale do současnosti dochovaly podstatně méně často.

Vzhledem ke křehkosti použitých látek není možné tyto exponáty vystavovat trvale či dlouhodobě, přijďte tedy využít poměrně ojedinělou možnost prohlédnout si ukázky textilního uměleckého řemesla od baroka po 19. století.

kontaktní osoba: PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D., m.skorepova@muzeumpe.cz


dlouhodobá výstava

VELKÁ VÁLKA rok 1918


květen 2018 – květen 2019
chodba zámku pánů z Říčan
kurátor: PhDr. Miroslava Kvášová


Závěrečný díl dlouhodobé výstavy Velká válka – rok 1918 přináší výběr událostí posledního válečného roku. Německé ofenzívy na západní frontě a urputné boje na frontě italské přidaly další desetitisíce mrtvých a zmrzačených, přesto nebyly co do smrtonosnosti ani zdaleka tak účinné, jako nastupující nejhorší epidemie v historii lidstva – španělská chřipka. V kontextu rozkladu Rakouska-Uherska jsou připomenuty bojové zásluhy československých legionářů a válečné vzpoury, které nemalou měrou přispěly k definitivnímu konci císařství a konečné prohře Německa. Z hladu a zmaru se zrodila nová Evropa, která však vzápětí vykročila k dalšímu světovému konfliktu.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m. kvasova@muzeumpe.cz


Art & craft mozaika z. s.
& Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
pořádá interdisciplinární konferenci na téma

Mozaika - svoboda & řád


datum konání:
12. srpna 2019


místo konání:
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. zámek pánů z Říčan, Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov


Konference Mozaika - svoboda & řád uzavře výstavu Současná česká mozaika, která bude v České republice naposledy k vidění v Muzeu Vysočiny Pelhřimov. Konference si klade za cíl poskytnout prostor ke sdílení pohledů na mozaiku jako umělecké dílo a historický dokument.

Je určena pro odbornou veřejnost, studenty, tvůrce mozaiky i zainteresované laiky.

Na konferenci vítáme příspěvky zaměřené především na tato témata:
• Dějiny mozaiky v českých zemích
• Mozaika jako kulturní a sociální fenomén
• Estetické aspekty mozaiky
• Mozaika z pohledu tvůrců

deadline pro zaslání přihlášky: 15. června 2019
rozhodnutí o přijetí příspěvku: 30. června 2019
zveřejnění programu konference: 15. července 2019
Přihlášky zasílejte na h.vondru@muzeumpe.cz.

Parametry příspěvku: český, anglický jazyk; 20 min; možnost využít techniku (PC, dataprojektor, video, zvuk).

Konferenční poplatek přednášející nehradí. Zajištěn bude vstup na výstavu Současná česká mozaika, program konference, tištěné materiály, občerstvení. Ostatní výlohy spojené s konferencí hradí přednášející sám či jeho vysílající organizace.

Organizační tým: Hana Zrno Vondrů & Zuzana Trnková Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. tel. 565 323 184, www.muzeumpe.cz

Přihláška ke stažení ZDE /doc 34 kB/


PROHLÍDKA PRO DĚTI

S Mandelinou do šatlavy

S Fabiánem do zámku


NA OBJEDNÁVKU

Zámek pánů z Říčan
expozice vězeňství


Naše ubohá Mandelina je žena jednoho z vězňů. Je velmi nešťastná, jelikož neví, proč je její muž uvězněn. Vydá se na vlastní pěst do šatlavy, aby se dozvěděla podrobnosti o jeho zatčení a také o tom, jak se mu ve vězení daří. Pomozte Mandelině vypátrat, co se stalo! Hlavně žádný strach a hlavu vzhůru. Dohromady se nám to určitě podaří!

Fabián z Marcipánu je opravdu z marcipánu, přitom je mu už téměř 150 let. Jak je to možné? Expozice v zámku skrývá mnohé zajímavosti a tajemství, které s Fabiánem můžete odhalit.

vstup: 20 Kč
časová dotace: 45 minut
lektorky: Mgr. Zuzana Trnková, Mgr. Hana Zrno Vondrů

Prohlídku je také možné si objednat pro skupinu od 6 dětí na telefonu 565 323 184 nebo prostřednictvím emailu muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz.

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR.


WEBOVÁ INTERAKTIVITA ZDE

INTERAKTIVNÍ ON-LINE MAPA
Příběhy Pelhřimova.


Do mapy lze vstoupit ZDE
Komentáře či dotazy uvítáme na muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz
Více informací ZDE.
 VÝZVA 

Vážení přátelé historie a vlastivědy Pelhřimovska,

dovolujeme si Vás informovat o obnovení vydávání Vlastivědného sborníku Pelhřimovska, který bude nadále vycházet ve spolupráci Moravského zemského archivu Brno – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 NOVÁ PUBLIKACE 

Pelhřimovsko v lidové písni

Pelhřimovsko v lidové písni představuje svým obsahem i rozsahem unikátní zpěvník lidových písní z našeho regionu. Jeho autorem je doc. Lubomír Tyllner, přední odborník na problematiku (jiho)české lidové hudby. Poslední, mnohem skromnější výbor byl vydán v 80. letech, aktuální zpěvník obsahuje i řadu dosud nepublikovaných písní. Všechny písně doplňují notové záznamy a odkazy na zdroje, které je zachytily. Publikaci zdobí fotografií míst, kde byly jednotlivé písničky zaznamenány. Knížka vyšla péčí Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o.

Knihu si můžete zakoupit v pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov (Masarykovo nám. 12, Pelhřimov), případně objednat na telefonním čísle 565 323 184 nebo
e-mailem na adrese: d.kurkova@muzeumpe.cz

Prodejní cena: 149,- Kč + poštovné


Aktuální číslo Vlastivědného sborníku Pelhřimovska 24/2018 právě vyšlo!

Sborník vydávaný ve spolupráci Muzea Vysočiny Pelhřimov a Státního okresního archivu Pelhřimov obsahuje příspěvky, které zazněly na konferenci Mnohotvárnost. Pelhřimovské baroko 2017, ale i další články o historii a osobnostech regionu Pelhřimovska.

Publikaci si můžete objednat na telefonním čísle 565 323 184
nebo na e-mailu d.kurkova@muzeumpe.cz

Prodejní cena: 133,- Kč + poštovné
Umění KÝČE

Tato internetová publikace přináší čtenáři souhrnný pohled na projekt Umění KÝČE, který proběhl v roce 2016. První část navazuje přímo na stejnojmennou výstavu, v druhé části naleznete odborné příspěvky z pestré škály humanitních oborů, které zazněly na kolokviu Dětství, dětinskost a kýč. Ke vzniku této publikace finančně přispěl Státní fond kultury ČR.
Publikace je volně ke stažení ZDE.


 VIZE MVP 


 PROJEKTY 

Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!


NOVÝ PROJEKT

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ STLUŽBA European Voluntary Service - EVS


Museum in volunteer's viewfinder

Muzeum v hledáčku dobrovolníka


 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.