MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítejte na nových webových stránkách Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o..


 AKTUALITY 

 POZVÁNKA NA VERNISÁŽ 


VÝSTAVA

Umění knihvazačů:
Krása historické a současné knižní vazby vernisáž s komentovanou prohlídkou 28. ledna od 17:00 (výstavou vás provede PhDr. Vlastimil Kolda)

• workshop „Jak vzniká knižní vazba?“ 25. února 2020 od 15:00
• termín výstavy: 28. ledna – 22. března 2020 zámek pánů z Říčan, výstavní sál
• vstupné – plné: 20 Kč, snížené: 10 Kč
• kurátor: Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová, Ph.D.


Výstava je společným projektem Muzea Vysočiny Pelhřimov, Státního oblastního archivu v Třeboni a Státního okresního archivu Jihlava. Veřejnosti jsou na ní představeny více než tři desítky knih, vzniklých v průběhu několika staletí. V první části expozice jsou vystaveny historické knižní vazby dokládající řemeslné dovednosti knihvazačů 16. až 18. století a také šikovnost současných studentek restaurátorství, které je v rámci svých závěrečných prací na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice zrestaurovaly.

Druhou část výstavy tvoří početnější soubor uměleckých knižních vazeb od našich současných předních knihařů a knihařek, jež byly na výstavu zapůjčeny třeboňským archivem. Tyto knižní vazby vznikaly v rozmezí let 2007 až 2015 v rámci čtyř knihvazačských soutěžních přehlídek, pořádaných archivem. Expozice je doplněna textovými a obrazovými materiály, obsahujícími základní informace o podobě gotických, renesančních a barokních knižních vazeb.

kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová, Ph.D, g.krejcova@muzeumpe.cz


PŘEDNÁŠKA

Ptáci našich zahrad

11. 2. 2020 v 17:00
vstup zdarma
Zámek pánů z Říčan, freskový sál
přednášející: Ing. Zlata Vobinušková


Ptáci nás lidi od nepaměti fascinovali a zajímali. Okouzluje nás jejich pestrobarevné peří, rozmanitý zpěv i letecké umění. Pozorovat ptáky navíc není složité a právě na naší zahradě k tomu máme nejlepší příležitost. Pokud chceme zahradu plnou života a ptačího zpěvu, pouze trávník však nestačí. Je třeba ji vhodně upravit a zajistit tím pestrou nabídku mnoha druhům. Odměnou nám bude možnost sledovat tyto zajímavé živočichy z bezprostřední blízkosti, poslouchat jejich čiřikání, pozorovat je při krmení, stavbě hnízda či vyvádění mláďat. Kteří ptáci se však na našich zahradách zdržují nejčastěji? Čím a jak ptactvo v zimě přikrmovat? Jaký ptačí druh snáší vajíčka třeba i do květináče? Bolí strakapouda při bubnování do kmenů hlava? Odpovědi na tyto a další otázky se posluchači dozvědí na přednášce o opeřených návštěvnících a obyvatelích našich zahrad.

kontaktní osoba: Ing. Zlata Vobinušková, z.vobinuskova@muzeumpe.cz


NOVÁ KNIHA

Kramářské písně z Pelhřimovska

autorka: Markéta Skořepová


cena 149 Kč

Nábožné i světské písničky se po staletí vydávaly v malých sešitcích, které byly za pár krejcarů k dostání na poutích a trzích. Některé přinášely zprávy o dějinných událostech, zločinech a kuriozitách, jiné obsahovaly romantické příběhy, další měly duchovní obsah a sloužily jako suvenýr z návštěvy poutního místa.

Výběr kramářských písní z Pelhřimovska, Humpolecka, Kamenicka, Pacovska a Počátecka přináší 69 textů, které doplňují noty, obrázky a vysvětlující komentáře. Přednostně byly do výběru zařazeny písně, které se svým obsahem vztahují k regionu.

Knihu si můžete zakoupit v pokladně muzea (Masarykovo nám. 12, zámek pánů z Říčan) nebo zaslat objednávku na email d.kurkova@muzeumpe.cz.


NOVÁ KNIHA

Nový Vlastivědný sborník Pelhřimovska 25/2019 je již v prodeji!

cena 104 Kč

V nejnovějším čísle sborníku si můžete přečíst článek Jakuba a Jana Vazačových o zaniklém sídlišti Pohoří, Zdeňka Škrabánka o humpoleckém Zichpili, práci Ireny Krčilové o příjmech far na Pelhřimovsku na přelomu 17. a 18. století, studii Gabriely Krejčové Zavadilové o kmotrovství v evangelické Moravči. Osobnosti letos zastupují jeden z majitelů hradu Kámen Jan Breüer, kterému se věnoval Lukáš Provaz, a umělci z rodu Korpalů, jimiž se zabývala Elżbita Lang. Vlastimil Kolda připravil především fotografický materiál k opravám památkových objektů na Pelhřimovsku, které schraňuje třeboňský archiv.

Studie a články
Jakub a Jan Vazačovi, Zaniklé sídliště Pohoří u Humpolce
Zdeněk Škrabánek, Podoby, proměny a vlastníci stavení na zichpilské „vsi“
Irena Krčilová, Hmotné zajištění far na Pelhřimovsku v letech 1676 až 1713
Gabriela Krejčová Zavadilová, Kmotrovství evangelického sboru h. v. v Moravči v 19. století (sonda)

Osobnosti
Lukáš Provaz, Jan Breüer (1832–1893), starosta Kutné Hory a majitel velkostatku Kámen
Elżbita Lang Umělci z rodu Korpalů. Mezi Krakovem a Pelhřimovem

Drobné články
Vlastimil Kolda, Nově zpřístupněné dokumenty k rekonstrukcím a opravám památkových objektů na Pelhřimovsku v Státním oblastním archivu v Třeboni

Zakoupit si jej můžete na pokladně muzea (Masarykovo náměstí 12, zámek pánů z Říčan, Pelhřimov) nebo si jej objednat emailem na d.kurkova@muzeumpe.cz.

Vydalo Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o. a Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Pelhřimov.


 VÝSTAVY 

VÝSTAVA

ZUŠka v muzeu vol. 2.

26. listopadu 2019 – 19. ledna 2020


vernisáž 26. listopadu od 17:00
program:
hudba v podání hudebního tělesa Čtyřfuk z HO ZUŠ, umělecký přednes Karolíny Knězů z LDO ZUŠ a módní přehlídka žáků VO ZUŠ

výstavní síň zámku pánů z Říčan
kurátorky: Mgr. Hana Kašparová, Mgr. Kateřina Kučerová, Bc. Linda Reisová


V letošním roce slaví ZUŠ Pelhřimov 80 let od svého založení, což by zástupci výtvarného oboru rádi oslavili touto výstavou, která následuje za řadou slavnostních koncertů hudebního oboru. Výstava výtvarné tvorby žáků a studentů VO ZUŠ Pelhřimov bude prezentovat práce absolventů oboru i mladších žáků. Výuka výtvarného oboru probíhá v tematických celcích, nebo v krátkodobých projektech, které zde budou zastoupeny vybranými ukázkami. Po několika letech tedy opět představíme v široké škále výběr toho, co se na "výtvarce" v ZUŠ tvoří a na čem žáci pracují.

Speciálně na tuto výstavu ve spolupráci s módní návrhářkou Catarinou Noronha, která v rámci programu Erasmus+ působí jako dobrovolnice v muzeu, vzniklo v ateliéru výtvarného oboru několik kolekcí módních doplňků, které budou prezentovány na vernisáži výstavy. Dochází tak opět ke vzájemnému obohacení při spolupráci Základní umělecké školy v Pelhřimově a Muzea Vysočiny Pelhřimov, za které tímto děkujeme.

kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů – h.vondru@muzeumpe.czPROHLÍDKA PRO DĚTI

S Mandelinou do šatlavy

S Fabiánem do zámku


NA OBJEDNÁVKU

Zámek pánů z Říčan
expozice vězeňství


Naše ubohá Mandelina je žena jednoho z vězňů. Je velmi nešťastná, jelikož neví, proč je její muž uvězněn. Vydá se na vlastní pěst do šatlavy, aby se dozvěděla podrobnosti o jeho zatčení a také o tom, jak se mu ve vězení daří. Pomozte Mandelině vypátrat, co se stalo! Hlavně žádný strach a hlavu vzhůru. Dohromady se nám to určitě podaří!

Fabián z Marcipánu je opravdu z marcipánu, přitom je mu už téměř 150 let. Jak je to možné? Expozice v zámku skrývá mnohé zajímavosti a tajemství, které s Fabiánem můžete odhalit.

vstup: 20 Kč
časová dotace: 45 minut
lektorky: Mgr. Zuzana Trnková, Mgr. Hana Zrno Vondrů

Prohlídku je také možné si objednat pro skupinu od 6 dětí na telefonu 565 323 184 nebo prostřednictvím emailu muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz.

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR.


WEBOVÁ INTERAKTIVITA ZDE

INTERAKTIVNÍ ON-LINE MAPA
Příběhy Pelhřimova.


Do mapy lze vstoupit ZDE
Komentáře či dotazy uvítáme na muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz
Více informací ZDE.
 VÝZVA 

Vážení přátelé historie a vlastivědy Pelhřimovska,

dovolujeme si Vás informovat o obnovení vydávání Vlastivědného sborníku Pelhřimovska, který bude nadále vycházet ve spolupráci Moravského zemského archivu Brno – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 NOVÁ PUBLIKACE 

Pelhřimovsko v lidové písni

Pelhřimovsko v lidové písni představuje svým obsahem i rozsahem unikátní zpěvník lidových písní z našeho regionu. Jeho autorem je doc. Lubomír Tyllner, přední odborník na problematiku (jiho)české lidové hudby. Poslední, mnohem skromnější výbor byl vydán v 80. letech, aktuální zpěvník obsahuje i řadu dosud nepublikovaných písní. Všechny písně doplňují notové záznamy a odkazy na zdroje, které je zachytily. Publikaci zdobí fotografií míst, kde byly jednotlivé písničky zaznamenány. Knížka vyšla péčí Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o.

Knihu si můžete zakoupit v pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov (Masarykovo nám. 12, Pelhřimov), případně objednat na telefonním čísle 565 323 184 nebo
e-mailem na adrese: d.kurkova@muzeumpe.cz

Prodejní cena: 149,- Kč + poštovné


Aktuální číslo Vlastivědného sborníku Pelhřimovska 24/2018 právě vyšlo!

Sborník vydávaný ve spolupráci Muzea Vysočiny Pelhřimov a Státního okresního archivu Pelhřimov obsahuje příspěvky, které zazněly na konferenci Mnohotvárnost. Pelhřimovské baroko 2017, ale i další články o historii a osobnostech regionu Pelhřimovska.

Publikaci si můžete objednat na telefonním čísle 565 323 184
nebo na e-mailu d.kurkova@muzeumpe.cz

Prodejní cena: 133,- Kč + poštovné
Umění KÝČE

Tato internetová publikace přináší čtenáři souhrnný pohled na projekt Umění KÝČE, který proběhl v roce 2016. První část navazuje přímo na stejnojmennou výstavu, v druhé části naleznete odborné příspěvky z pestré škály humanitních oborů, které zazněly na kolokviu Dětství, dětinskost a kýč. Ke vzniku této publikace finančně přispěl Státní fond kultury ČR.
Publikace je volně ke stažení ZDE.


 VIZE MVP 


 PROJEKTY 

Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg (KPF-02-101)
Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!

NOVÝ PROJEKT

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ STLUŽBA European Voluntary Service - EVS


Museum in volunteer's viewfinder

Muzeum v hledáčku dobrovolníka


 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.