MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

ÚVODNÍ STRÁNKA

Do odvolání jsou pro veřejnost uzavřeny výstavní prostory a expozice Muzea Vysočiny Pelhřimov.


NOVÁ KNIHA

V upomínku padlému synu:
Historie hřbitova v Nové Cerekvi


autorky:
Gabriela Krejčová Zavadilová,
Zuzana Trnková


Knihu si můžete zakoupit na pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov (Masarykovo nám. 12, zámek pánů z Říčan) nebo zaslat objednávku na email muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz.

Prodejní cena: cena 156 Kč + poštovné

Římskokatolický hřbitov v Nové Cerekvi se již mnoho let nevyužívá a v dohledné budoucnosti se bude jednat o jeho definitivním zrušení. Toto místo svému účelu sloužilo více jak dvě stě let, a to nejen pro obyvatele Nové Cerekve, ale pro všechny osoby katolického vyznání okolních vesnic, které náleží do novocerekvické farnosti. Vedle obyčejných rodinných hrobů se zde nachází i hroby významných osobností regionu. Hřbitov také zachycuje vývoj funerálního umění od počátku 19. století do současnosti. Publikace „V upomínku padlému synu“ přibližuje historii a vývoj tohoto místa společně s konkrétními příběhy významných rodin a osobností, vzpomínaných vojáků z první světové války a nejasných rodinných vztahů. Cílem práce je dokumentace současného stavu tohoto hřbitova, evidence a popis dochovaných hrobů. (autorka G. Krejčová Zavadilová)

Kniha vznikla za finanční podpory Státního fondu kultury ČR a ve spolupráci s Městysem Nová Cerekev.


 VÝSTAVY 

Vladimír Franz - Krajina dotýkaná
malby, akvarely

8. září – 22. listopadu 2020
zámek pánů z Říčan, výstavní síň kurátorka: Mgr. Hana Zrno Vondrů


Výstava je složena z desítek autorových akvarelů a velkoformátových obrazů z cyklu Šumava, jejichž autorem je prof. Vladimír Franz. Rovněž na výstavě naleznete autorovi originály partitur, které jsou výsledkem jeho tvůrčí činnosti v oblasti hudební.

Prof. Dr. Vladimír Franz (*1959) – český hudební skladatel a výtvarník, autor scénické hudby a od počátku devadesátých let vůdčí osobnost českého postmoderního divadla.

Ve svých scénických skladbách uplatňuje princip vlastní teoretické koncepce autonomní role hudby jakožto jedné z určujících složek dramatu. Vedle scénické hudby se věnuje intenzivně i volné tvorbě. Je autorem monumentálních i komorních hudebních děl, jež zahrnují několik oper, scénických oratorií, symfonických básní, kantát či písňových cyklů.

Základními tématy výtvarného díla Vladimíra Franze jsou jednak ambivalence vztahu člověka k přírodě, pomíjivost lidských zásahů do krajiny a postupné mizení jeho stop v kontextu elementární přírodní energie, a také reflexe modelů dnešního sociálního chování a jejich usvědčení ze směšnosti a pokrytectví.

Od roku 1991 je profesor Franz pedagogem Divadelní fakulty AMU, kde již mnoho let vyučuje hudebně-dramatickou a hudebně-výtvarnou interakci. Od roku 2016 působí rovněž na katedře výtvarné kultury Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Je šestinásobným držitelem Ceny A. Radoka, rovněž obdržel Cenu divadelních novin a Cenu OSA. Od poloviny 70. let vystavuje svá díla, počet výstav se v současnosti blíží k sté hranici.

kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz


INTERAKTIVNÍ ON-LINE MAPA
Příběhy Pelhřimova.


Do mapy lze vstoupit ZDE
Komentáře či dotazy uvítáme na muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz
 Nový YouTube kanál!  

Mozaikový panel od Viktora Foerstera
se v současnosti nachází v expozici Muzea Vysočiny Pelhřimov. Nyní máme zavřeno, tak jsem pro vás připravili video právě o tomto zajímavém exponátu!

Pojďte nahlédnout do dějů na počátku dvacátého století v Pelhřimově! Seznámit se s uměleckou osobností s Viktorem Foersterem a podívat se zblízka na tuto pozoruhodnou mozaiku! Mozaika byla umístěna na vstupní bráně do hřbitova v Pelhřimově. Proč byla sejmuta a co zobrazuje?
To vše se dozvíte ve videu.

YOUTUBE kanál Muzea Vysočiny Pelhřimov ZDE. PUBLIKACE V PRODEJI 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov je v současné době uzavřené pro veřejnost, i přesto toto omezení si může objednat publikace, které v minulých letech vydalo.

Objednávky zasílejte na mail d.kurkova@muzeumpe.cz - knihy vám zašleme poštou!


Kramářské písně z Pelhřimovska
Markéta Skořepová

Nábožné i světské písničky se po staletí vydávaly v malých sešitcích, které byly za pár krejcarů k dostání na poutích a trzích. Některé přinášely zprávy o dějinných událostech, zločinech a kuriozitách, jiné obsahovaly ro-mantické příběhy, další měly duchovní obsah a sloužily jako suvenýr z návštěvy poutního místa. Výběr kramář-ských písní z Pelhřimovska, Humpolecka, Kamenicka, Pacovska a Počátecka přináší 69 textů, které doplňují noty, obrázky a vysvětlující komentáře. Před-nostně byly do výběru zařazeny písně, které se svým obsahem vztahují k regionu.

Pelhřimovsko v lidové písni
Lubomír Tyllner

Pelhřimovsko v lidové písni představuje svým obsahem i rozsahem unikátní zpěvník lidových písní z našeho regionu. Jeho autorem je doc. Lubomír Tyllner, přední odborník na problematiku (jiho)české lidové hudby. Poslední, mnohem skromnější výbor byl vydán v 80. letech, aktuální zpěvník obsahuje i řadu dosud nepubli-kovaných písní. Všechny písně doplňují notové záznamy a odkazy na zdroje, které je zachytily. Publikaci zdobí fotografií míst, kde byly jednotlivé písničky zaznamenány. Knížka vyšla péčí Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o.

Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny
Markéta Skořepová

Publikace Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov přináší katalog 300 jarmarečních písní uchovávaných v pelhřimovském muzeu. Mezi těmito tisky převážně z konce 18. a první poloviny 19. století lze najít senzačních vyprávění o mordech a zázracích, modlitby, písně zbožných poutníků životopisy svatých, lyrické verše o lásce i obhroublou satiru. Každá píseň je v katalogu představena pomocí reprodukce a krátkého popisu, jež zahrnuje i obsah tisku. Publikace i stejnojmenná výstava, jež probíhá v zámku pánů z Říčan, byly realizovány díky programu Podpora tradiční lidové kultury v roce 2016 Ministerstva kultury České republiky.

Msgre František Bernard Vaněk a Dr. Jan Fried
DVA PELHŘIMOVSKÉ OSUDY

Vydání knihy Dva pelhřimovské osudy navazuje na dva přednáškové večery uspořádané v Pelhřimově u příležitosti životních výročí osobností, které ve své době výrazně ovlivňovaly kulturní tvář města.
Více informací o obsahu jednotlivých Vlastivědných sborníků Pelhřimovska naleznete ZDE


 VIZE MVP 


 PROJEKTY 

Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg (KPF-02-101)
Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!

NOVÝ PROJEKT

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ STLUŽBA European Voluntary Service - EVS


Museum in volunteer's viewfinder

Muzeum v hledáčku dobrovolníka


 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.