MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítejte na nových webových stránkách Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o..


 AKTUALITY 


Muzejní noc

17. května 2019
od 17:00 – 22:30
Prostranství před zámkem, výstavní síň a freskový sál zámku pánů z Říčan


Jako již tradičně pro vás Muzeum Vysočiny Pelhřimov připravilo bohatý program, který bude letos zpestřen několika vystoupeními studentů ZUŠ Pelhřimov. Návštěvníci nebudou ochuzeni ani o vystoupení ochotnického spolku divadelníků Rieger, které trošku oklikou připomene letošní významné pelhřimovské výročí – 50. let od vyhlášení městské památkové rezervace Pelhřimov. V duchu předchozích ročníků bude rovněž zahájena nová výstava Současná česká mozaika. Na výstavě budou prezentovaná díla tří desítek umělců, která ukážou krásu, barevnost, světelnost a možnosti mozaiky. Návštěvníkům bude během celé Muzejní noci k dispozici také interaktivní sekce výstavy. Muzejní noc uzavře ohňová show skupiny Spiritus Dracus.

Přijměte srdečné pozvání nejen do Muzea Vysočiny, ale také do ostatních turistických cílů, abychom společně zahájili turistickou sezónu v Pelhřimově.

Program muzejní noci:

17:00 - 18:00 koncert Dechového orchestru ZUŠ
18:00 - vystoupení ochotnického spolku Rieger
18:15 - zahájení výstavy Současná česká mozaika
18:30 - Komorní smyčcový soubor ZUŠ ve freskovém sále
19:00 - vystoupení ochotnického spolku Rieger
19:15 - komorní soubor Trio Con Brio ZUŠ ve freskovém sále
19:45 - komorní soubor Čtyřfuk ZUŠ ve freskovém sále
20:00 - vystoupení ochotnického spolku Rieger
21:00 - vystoupení ochotnického spolku Rieger
22:00 - ohňová show Spiritus Dracus

Program vystoupení komorních souborů:

Komorní smyčcový soubor:

W. A. Mozart – Malá noční hudba
Hrají: Anna Straková, Markéta Makovičková, Alžběta Kupcová, Jaroslav Hanzal, klavír- Anna Procházková.

Trio Con Brio:

Joseph Haydn – Londýnské trio 1 a 3 věta
Ondřej Válek: Z hlubin
Hrají: Klára Makovičková, Markéta Kupcová, Alžběta Kupcová

Čtyřfuk:

Laszló Zempléni: 2 Maďarské písně
Claude Debussy- Cakewalk
Hrají: Markéta Kupcová, Eliška Heřmánková, Dominika Vanková, Klára Makovičková


Muzeum Vysočiny Pelhřimov
připravuje výstavu v RAKOUSKU!


V roce 2015 Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. zakoupilo sbírku historických kočárků a kolébek z let 1880-1980. Část této sbírky je trvale vystavena v interiérech hradu Kámen, ale od 17. 5. 2019 do konce prázdnin bude zapůjčena v Nostalgiewelt v rakouském městě Eggenburg.

Pelhřimovské muzeum a Nostalgiewelt v rámci evropského programu Interreg navázalo spolupráci, která spočívá ve společné přípravě výstavy z této sbírky, její zapůjčení do zahraničí a zpřístupnění v partnerské organizaci. K výstavě bude vydán také odborný katalog v českém a německém jazyce.

Program Interreg podporuje přeshraniční spolupráci sousedních regionů situovaných v odlišných státech Evropské unie. Podporované oblasti spolupráce jsou různé.

Pokud se během Vašich výletů či dovolené dostanete do blízkosti města Eggenburg, navštivte naši společnou výstavu a vychutnejte si návrat do dětství!

Kurátor: Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová, g.krejcova@muzeumpe.czPŘEDNÁŠKA

Vetřelci a volavky Pelhřimova.
Veřejné umění 2. poloviny 20. století


28. 5. 2019 v 17:00
vstup ZDARMA
Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: Mgr. Zuzana Trnková


V době totality byla na uměleckou složku veřejných staveb povinně vynakládána část celkového stavebního rozpočtu. Díky takzvanému čtyřprocentnímu zákonu vznikala řada uměleckých objektů ve veřejném prostoru měst i interiérech veřejných budov. Vedle průměrných najdeme mezi nimi i řadu vynikajících děl, která obstála ve zkoušce času. Představitelé režimu zároveň dbali na ideologickou výbavu veřejného prostoru, a tak apolitické „vetřelce a volavky“ doprovázely sochy a objekty s politickou náplní. Ty po roce 1989 až na výjimky čekalo odstranění.

Jak v tomto ohledu vypadal ve druhé polovině 20. století Pelhřimov? Jakou hodnotu má veřejné umění z tohoto období a co pro nás může znamenat dnes? Cílem přednášky je představit existující i zaniklé objekty v dobovém kontextu a navrhnout odpověď na otázku po jejich etické i estetické přijatelnosti.

kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Trnková, z.trnkova@muzeumpe.cz


 VÝSTAVY 

VÝSTAVA

SOUČASNÁ ČESKÁ MOZAIKA


18. května – 11. srpna 2019

zahájení 17. května na MUZEJNÍ NOC

komentovaná prohlídka 25. června

výstavní síň zámku pánů z Říčan


autorka: MgA. Magdalena Kracík Štorkánová, Ph.D.

kurátorky:
Mgr. Zuzana Trnková, Mgr. Hana Zrno Vondrů

První výstava české současné mozaiky vznikla, aby ukázala krásu, barevnost, světelnost a možnosti mozaiky, významné součásti vizuální kultury a životního prostředí, které obýváme. Umožňuje divákům získat náhled na mozaiku oproštěný od komunistické ideologie, vyslyšet její řeč, která má mnoho hlasů a může být prezentována a vnímána všemi smysly.

Jedním z cílů výstavy je kriticky nazírat a zpracovávat fenomén současné české mozaiky krystalizující od 80. let 20. století, tedy v problematické éře socialistického zřízení. V té době vznikala mozaika na půdě legislativně opatřené, díky podílovým investicím do umění, o to složitěji se v současnosti k tomuto odkazu a dědictví hledá cesta.

Po roce 1989 zanikl dotační systém pro podporu veřejného výtvarného umění a s ním také monumentální státní zakázky. Ukončení činnosti Ústředí uměleckých řemesel, které povinně sdružovalo mimo jiné i tvůrce mozaiky, znamenalo i konec systematické podpory tvorby a restaurování mozaik.

V roce 2012 vznikla na základě setkání lidí, kterým osud mozaik nebyl lhostejný, platforma Art a Craft MOZAIKA, která usiluje o docenění muzívního umění a porozumění specifické technice. Předsedkyně spolku Magdalena Kracík Štorkánová je autorkou této výstavy.

Prezentovaná díla tří desítek umělců zahrnují objekty volného umění, předměty z oboru užitého umění s mozaikovým pláštěm, a také reprodukce uměleckých děl ve veřejném prostoru. Výstava má nést naději, že se do budoucna najde chuť, vůle a snad i systémové nástroje k zachování a vzniku nových děl této specifické součásti národní kultury.

Výstavu ukončí odborná konference zaměřená na mozaikářskou problematiku, která se uskuteční v Muzeu Vysočiny Pelhřimov v pondělí 12. srpna 2019.

kontaktní osoby: Mgr. Zuzana Trnková – z.trnkova@muzeumpe.cz, Mgr. Hana Zrno Vondrů – h.vondru@muzeumpe.cz


dlouhodobá výstava

VELKÁ VÁLKA rok 1918


květen 2018 – květen 2019
chodba zámku pánů z Říčan
kurátor: PhDr. Miroslava Kvášová


Závěrečný díl dlouhodobé výstavy Velká válka – rok 1918 přináší výběr událostí posledního válečného roku. Německé ofenzívy na západní frontě a urputné boje na frontě italské přidaly další desetitisíce mrtvých a zmrzačených, přesto nebyly co do smrtonosnosti ani zdaleka tak účinné, jako nastupující nejhorší epidemie v historii lidstva – španělská chřipka. V kontextu rozkladu Rakouska-Uherska jsou připomenuty bojové zásluhy československých legionářů a válečné vzpoury, které nemalou měrou přispěly k definitivnímu konci císařství a konečné prohře Německa. Z hladu a zmaru se zrodila nová Evropa, která však vzápětí vykročila k dalšímu světovému konfliktu.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m. kvasova@muzeumpe.cz


 VÝZVA 

Art & craft mozaika z. s.
& Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
pořádá interdisciplinární konferenci na téma

Mozaika - svoboda & řád


datum konání:
12. srpna 2019


místo konání:
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. zámek pánů z Říčan, Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov


Konference Mozaika - svoboda & řád uzavře výstavu Současná česká mozaika, která bude v České republice naposledy k vidění v Muzeu Vysočiny Pelhřimov. Konference si klade za cíl poskytnout prostor ke sdílení pohledů na mozaiku jako umělecké dílo a historický dokument.

Je určena pro odbornou veřejnost, studenty, tvůrce mozaiky i zainteresované laiky.

Na konferenci vítáme příspěvky zaměřené především na tato témata:
• Dějiny mozaiky v českých zemích
• Mozaika jako kulturní a sociální fenomén
• Estetické aspekty mozaiky
• Mozaika z pohledu tvůrců

deadline pro zaslání přihlášky: 15. června 2019
rozhodnutí o přijetí příspěvku: 30. června 2019
zveřejnění programu konference: 15. července 2019
Přihlášky zasílejte na h.vondru@muzeumpe.cz.

Parametry příspěvku: český, anglický jazyk; 20 min; možnost využít techniku (PC, dataprojektor, video, zvuk).

Konferenční poplatek přednášející nehradí. Zajištěn bude vstup na výstavu Současná česká mozaika, program konference, tištěné materiály, občerstvení. Ostatní výlohy spojené s konferencí hradí přednášející sám či jeho vysílající organizace.

Organizační tým: Hana Zrno Vondrů & Zuzana Trnková Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. tel. 565 323 184, www.muzeumpe.cz

Přihláška ke stažení ZDE /doc 34 kB/


PROHLÍDKA PRO DĚTI

S Mandelinou do šatlavy

S Fabiánem do zámku


NA OBJEDNÁVKU

Zámek pánů z Říčan
expozice vězeňství


Naše ubohá Mandelina je žena jednoho z vězňů. Je velmi nešťastná, jelikož neví, proč je její muž uvězněn. Vydá se na vlastní pěst do šatlavy, aby se dozvěděla podrobnosti o jeho zatčení a také o tom, jak se mu ve vězení daří. Pomozte Mandelině vypátrat, co se stalo! Hlavně žádný strach a hlavu vzhůru. Dohromady se nám to určitě podaří!

Fabián z Marcipánu je opravdu z marcipánu, přitom je mu už téměř 150 let. Jak je to možné? Expozice v zámku skrývá mnohé zajímavosti a tajemství, které s Fabiánem můžete odhalit.

vstup: 20 Kč
časová dotace: 45 minut
lektorky: Mgr. Zuzana Trnková, Mgr. Hana Zrno Vondrů

Prohlídku je také možné si objednat pro skupinu od 6 dětí na telefonu 565 323 184 nebo prostřednictvím emailu muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz.

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR.


WEBOVÁ INTERAKTIVITA ZDE

INTERAKTIVNÍ ON-LINE MAPA
Příběhy Pelhřimova.


Do mapy lze vstoupit ZDE
Komentáře či dotazy uvítáme na muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz
Více informací ZDE.
 VÝZVA 

Vážení přátelé historie a vlastivědy Pelhřimovska,

dovolujeme si Vás informovat o obnovení vydávání Vlastivědného sborníku Pelhřimovska, který bude nadále vycházet ve spolupráci Moravského zemského archivu Brno – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 NOVÁ PUBLIKACE 

Pelhřimovsko v lidové písni

Pelhřimovsko v lidové písni představuje svým obsahem i rozsahem unikátní zpěvník lidových písní z našeho regionu. Jeho autorem je doc. Lubomír Tyllner, přední odborník na problematiku (jiho)české lidové hudby. Poslední, mnohem skromnější výbor byl vydán v 80. letech, aktuální zpěvník obsahuje i řadu dosud nepublikovaných písní. Všechny písně doplňují notové záznamy a odkazy na zdroje, které je zachytily. Publikaci zdobí fotografií míst, kde byly jednotlivé písničky zaznamenány. Knížka vyšla péčí Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o.

Knihu si můžete zakoupit v pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov (Masarykovo nám. 12, Pelhřimov), případně objednat na telefonním čísle 565 323 184 nebo
e-mailem na adrese: d.kurkova@muzeumpe.cz

Prodejní cena: 149,- Kč + poštovné


Aktuální číslo Vlastivědného sborníku Pelhřimovska 24/2018 právě vyšlo!

Sborník vydávaný ve spolupráci Muzea Vysočiny Pelhřimov a Státního okresního archivu Pelhřimov obsahuje příspěvky, které zazněly na konferenci Mnohotvárnost. Pelhřimovské baroko 2017, ale i další články o historii a osobnostech regionu Pelhřimovska.

Publikaci si můžete objednat na telefonním čísle 565 323 184
nebo na e-mailu d.kurkova@muzeumpe.cz

Prodejní cena: 133,- Kč + poštovné
Umění KÝČE

Tato internetová publikace přináší čtenáři souhrnný pohled na projekt Umění KÝČE, který proběhl v roce 2016. První část navazuje přímo na stejnojmennou výstavu, v druhé části naleznete odborné příspěvky z pestré škály humanitních oborů, které zazněly na kolokviu Dětství, dětinskost a kýč. Ke vzniku této publikace finančně přispěl Státní fond kultury ČR.
Publikace je volně ke stažení ZDE.


 VIZE MVP 


 PROJEKTY 

Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!


NOVÝ PROJEKT

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ STLUŽBA European Voluntary Service - EVS


Museum in volunteer's viewfinder

Muzeum v hledáčku dobrovolníka


 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.