MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítejte na nových webových stránkách Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o..


 AKTUALITY 

PŘEDNÁŠKA

Komično v umění

29. 5. 2018 od 17:00
vstup ZDARMA
Zámek pánů z Říčan, freskový sál


přednášející: Mgr. Hana Zrno Vondrů a host

Komično jako takové má mnoho podob. Prostupuje naším životem, stejně jako tragika či vážnost. Nejinak je tomu v případě umění. V něm nacházíme protikladné principy a jejich cyklické střídání. Proti sobě můžeme postavit umění bouřlivé, které záměrně provokuje, dráždí či ironizuje a umění vznešené, jež je postaveno na pravidlech a společenských zásadách. Samotné komično není jen nástroj pro naše pobavení, ale je to také prostředek, kterým umělci poukazují na tíživé problémy. Během přednášky se zaměříme především na kořeny grotesky, satiry a ironie. Tyto komické formy umění často reagují na aktuální témata – společenské hrozby či kulturní defekty.

V úzké návaznosti se následně budeme ptát, co je vlastně smích, který je od komična neodlučitelný. Ten má závažnou společenskou roli, jelikož jím reflektujeme život ve společnosti. Smíchem reagujeme na to, co je pro nás strnulé, mechanické a co je považováno za „normální”. To, co dříve vzbuzovalo úctu, může později vyvolávat úsměv. Společenská funkce smíchu není sama čímsi komickým, má také svou vážnost. Právě v současné rychlé době je smích obranou proti ideologickým nátlakům, konzumu a v neposlední řadě proti mainstreamu. Jelikož nás osvobozuje a my se můžeme smát nárokům a tlakům, které na nás kladou druzí v touze nás ovládnout či zotročit.

kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz


 VÝSTAVY 

Žít (s) fotografií!

18. května 2018 - 12. srpna 2018

výstavní síň zámku pánů z Říčan

kurátor: Mgr. Lubomír Anděl


Výstava seznamuje návštěvníka s historickým vývojem fotografické techniky, se vznikem černobílého i barevného obrazu, s hlavními částmi fotografických přístrojů a představí cca. 50 autentických exponátů. Výstava umožňuje poznat funkci hlavních částí fotografických přístrojů a fotografické techniky za posledních 150 let. Většina vystavených exponátů má svůj osobitý a zajímavý příběh a některé z nich jsou vystaveny úplně poprvé. Prezentovaný sbírkový fond je zapůjčený z Technického muzea v Brně.

Součástí výstavy je i prezentace dobových fotografií z Pelhřimova a okolí. Fotografie doplňují výstavu a představují zajímavý pohled na spojení techniky, používané k vytvoření fotografie a vlastním výstupem z těchto přístrojů. Zároveň vystavené fotografie dokládají dobovou poetiku a umělecké cítění pelhřimovských fotografů.

kontaktní osoba: Mgr. Lubomír Anděl, l.andel@muzeumpe.cz

dlouhodobá výstava

VELKÁ VÁLKA rok 1918


květen 2018 – květen 2019
chodba zámku pánů z Říčan
kurátor: PhDr. Miroslava Kvášová


Závěrečný díl dlouhodobé výstavy Velká válka – rok 1918 přináší výběr událostí posledního válečného roku. Německé ofenzívy na západní frontě a urputné boje na frontě italské přidaly další desetitisíce mrtvých a zmrzačených, přesto nebyly co do smrtonosnosti ani zdaleka tak účinné, jako nastupující nejhorší epidemie v historii lidstva – španělská chřipka. V kontextu rozkladu Rakouska-Uherska jsou připomenuty bojové zásluhy československých legionářů a válečné vzpoury, které nemalou měrou přispěly k definitivnímu konci císařství a konečné prohře Německa. Z hladu a zmaru se zrodila nová Evropa, která však vzápětí vykročila k dalšímu světovému konfliktu.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m. kvasova@muzeumpe.cz


INTERAKTIVNÍ ON-LINE MAPA
Příběhy Pelhřimova.


Do mapy lze vstoupit ZDE
Komentáře či dotazy uvítáme na muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz
 VÝZVA 

Vážení přátelé historie a vlastivědy Pelhřimovska,

dovolujeme si Vás informovat o obnovení vydávání Vlastivědného sborníku Pelhřimovska, který bude nadále vycházet ve spolupráci Moravského zemského archivu Brno – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 NOVÁ PUBLIKACE VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK PELHŘIMOVSKA 23/2017

OBSAH:

Jakub Těsnohlídek – Petr Duffek – Šimon Kochan – Petr Hrubý – Martina Maršíčková
Detektorový průzkum zázemí tvrze v Ústrašíně (okres Pelhřimov)

Pavel Holub
„Seznam starožitností v muzeu kláštera Želiva shořelých v požáru 12. srpna 1907 i s museem.“ Příspěvek k vývoji regionální historické identity

Olga Lhotská
130 let trati Horní Cerekev – Tábor a hláska v Pavlově

Irena Krčilová
Pelhřimov na přelomu tisíciletí (1992–2003)

Hana Zrno Vondrů
František Pořický

Daniel Kovář
Střípek k nejstarším dějinám pivovaru v Žirovnici

Anna Hamrlová
Ikonografie malířské výzdoby kaplí při kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově

Zdeněk Martínek
Jan Antonín Venuto a jeho kresby míst na Pelhři¬movsku z počátku 19. století

a jiné

Publikaci si můžete objednat na telefonním čísle 565 323 184
nebo na e-mailu d.kurkova@muzeumpe.cz

Prodejní cena:
133,- Kč + poštovné
Umění KÝČE

Tato internetová publikace přináší čtenáři souhrnný pohled na projekt Umění KÝČE, který proběhl v roce 2016. První část navazuje přímo na stejnojmennou výstavu, v druhé části naleznete odborné příspěvky z pestré škály humanitních oborů, které zazněly na kolokviu Dětství, dětinskost a kýč. Ke vzniku této publikace finančně přispěl Státní fond kultury ČR.
Publikace je volně ke stažení ZDE.


 VIZE MVP 


 PROJEKTY 

Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!


NOVÝ PROJEKT

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ STLUŽBA European Voluntary Service - EVS


Museum in volunteer's viewfinder

Muzeum v hledáčku dobrovolníka


 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.