MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítejte na nových webových stránkách Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o..


 AKTUALITY 
  Přijďte navštívit
  MĚSTSKOU ŠATLAVU
  v novém hávu!V Muzeum Vysočiny Pelhřimov,
p. o. pracuje dobrovolnice z Francie


NOVÝ ČLÁNEK naleznete ZDEObnova kaple Kalvárie v Pelhřimově
Podíl paměťové instituce na revitalizaci památky

27. září 2016 v 16:30
Kostel Nalezení sv. Kříže – Kalvárie Pelhřimov


V loňském roce byl po několikaleté celkové revitalizaci znovuotevřen neogotický kostel Nalezení sv. Kříže, nazývaný také kaple Kalvárie. Pohnutá historie této stavby a především mimořádný rozsah rekonstrukčních prací byl inspirací k uspořádání pořadu, který by připomenul nejen neblahý osud kaple, ale také mnohaleté plány na její rekonstrukci, částečné úspěchy, velké prohry a konečně její záchranu. Příspěvky přednášejících přiblíží historii Božích hrobů v Čechách a na Moravě a historii kaple samotné, prezentovány budou také její plány a fotografie ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov, účastníci budou moci na revitalizaci kaple nahlédnout očima městského památkáře. Srdečně zveme všechny zájemce.


 MUZEJNÍ ÚTERKY 

JAK SE ZACHRAŇUJE SOCHA?

20. 9. 2016 - 17:00

Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: Hana Vítová, akad. mal.


V roce 2015 byla restaurována dvojice pozdně barokních soch františkánských světců ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, v letošním roce jsou sochy spolu s dalšími restaurovanými sbírkovými předměty prezentovány ve výstavě „Jak se zachraňuje socha - Jak se zachraňuje kniha“. Beseda s provádějící restaurátorkou, akademickou malířkou Hanou Vítovou, která výstavu zakončí, je příležitostí nahlédnout do světa uměleckého oboru restaurování: Hana Vítová představí průběh obnovy vystavených soch, zároveň ale i povolání restaurátora jako takové.


Ovdovění a osiření
ve venkovské společnosti


4. 10. 2016 – 17:00
Zámek pánů z Říčan, freskový sál


přednášející: PhDr. Markéta Skořepová

Přednáška představí výsledky výzkumu problematiky neúplných rodin na venkově 18. a 19. století, který se zaměřil na oblast panství Nový Rychnov na Pelhřimovsku.

Přednáška naváže na stejnojmennou knihu, která právě vychází.

 AKTUÁLNÍ VÝSTAVY 

Pelhřimovské stopy Pavla Janáka
6. 9. – 20. 11.


Konec 19. a začátek 20. století přinesl zvýšený zájem o architektonické kulturní dědictví, které v tomto období ve velkém padalo za oběť „nové době“. Pelhřimov nebyl výjimkou, také zde se na počátku 20. století vytvořila skupina lidí horlivě hájící historicky malebný vzhled města proti bezhlavé „modernizaci“. Tyto snahy, které stály na počátku dlouhé cesty k prohlášení centra města za památkovou rezervaci, přerostly svůj původní rámec a jejich překvapivým výsledkem byl vznik na provinční město počátku 20. století velmi avantgardních staveb. Jejich autorem byl přední představitel české architektury Pavel Janák, který od odborných stanovisek, jimiž podpořil boj pelhřimovských proti nekoncepčnímu a nefunkčnímu regulačnímu plánu, přes návrhy přestaveb historických objektů dospěl až k realizaci svých kubistických projektů novostavby Drechselovy vily a adaptace Fárova domu. Výstava zachycuje genezi těchto aktivit a návštěvníkům je přibližuje spolu s dalšími Janákovými projekty v oblasti užitého umění.

Keramické soubory zapůjčila firma Modernista, výrobce a prodejce dobou prověřených předmětů z 20. století i z designové současnosti. Firma nabízí rozsáhlou kolekci zboží od kubistické keramiky přes funkcionalistický nábytek, svítidla a hračky až po nejnovější tvorbu z oblasti autorského skla, šperku a porcelánu.


Jak se zachraňuje SOCHA/KNIHA - 14. 5. – 25. 9.

Výstava představí předměty ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov, restaurované během roku 2015 – dvojici pozdně barokních soch františkánských světců a čtyři knihy ze 16. století.

VELKÁ VÁLKA rok 1916

Třetí díl dlouhodobé výstavy ke stému výročí vypuknutí 1. světové války v tomto roce reflektuje válečné dění v roce 1916.
 VÝZVA 

Vážení přátelé historie a vlastivědy Pelhřimovska,

dovolujeme si Vás informovat o obnovení vydávání Vlastivědného sborníku Pelhřimovska, který bude nadále vycházet ve spolupráci Moravského zemského archivu Brno – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 NOVÁ PUBLIKACE Pacovský velkostatek za Weissů z Tessbachu
Jan Tomášek

Publikace vznikla s cílem poprvé souhrnně, na základě studia archivních materiálů, podat přehled o fungování pacovského velkostatku v období od konce 70. let 19. století do roku 1945. V tomto období byl pacovský velkostatek ve vlastnictví rodiny vídeňských advokátů Weissů z Tessbachu. Kniha sleduje vzájemné vztahy rodiny vlastníků velkostatku s představiteli obce a podíl rodiny na rozvoji hospodářského a kulturního života města.

Text knihy dokumentuje období, které svým historickým odkazem stále ovlivňuje kulturní a sociální otázky současnosti. Text reflektuje mimo jiné vztahy šlechtické vídeňské rodiny s pacovskými obyvateli, průběh pozemkové reformy v tomto regionu, novější dějiny Pacova, zdejší kulturní a společenský život a především kontroverzní vyvrcholení událostí z konce druhé světové války.

Knihu si můžete koupit v pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov, případně objednat na telefonním čísle 565 323 184 nebo e-mailem na adrese: d.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: VYPRODÁNO!
Msgre František Bernard Vaněk a Dr. Jan Fried
DVA PELHŘIMOVSKÉ OSUDY

Vydání knihy Dva pelhřimovské osudy navazuje na dva přednáškové večery uspořádané v Pelhřimově u příležitosti životních výročí osobností, které ve své době výrazně ovlivňovaly kulturní tvář města.

První setkání uspořádané Muzeem Vysočiny Pelhřimov, p.o. a Farností Pelhřimov dne 21. září 2013 v kostele sv. Bartoloměje připomnělo uplynutí sedmdesáti let od úmrtí Msgre Františka Bernarda Vaňka, zdejšího kněze, spisovatele, mecenáše a filantropa.

Druhé, které proběhlo ve freskovém sále zámku pánů z Říčan 29. dubna 2015, se uskutečnilo na počest RNDr. Jana Frieda, středoškolského profesora, muzejníka, archiváře a historika svého rodného města.

Bodem, v němž se zájmy obou osobností stýkaly, byla široce pojatá památková péče a ochrana kulturního dědictví Pelhřimovska, o kterou se oba zasazovali i v časech, které kultuře a historii nijak nepřály.

Příspěvky shromážděné v této publikaci, která vychází díky spolupráci Moravského zemského archivu v Brně – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o., jsou výsledkem mnohaletého badatelského zájmu svých autorů. Doufáme, že Vás kniha osloví a stane se důstojnou připomínkou mužů, z jejichž bohatého odkazu Pelhřimov dodnes čerpá.

Knihu si můžete koupit v pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov, případně objednat na telefonním čísle 565 323 184 nebo e-mailem na adrese: d.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: 157,- Kč + poštovné


 VIZE MVP 


 PROJEKTY 

Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!


NOVÝ PROJEKT

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ STLUŽBA European Voluntary Service - EVS


 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.