MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

ÚVODNÍ STRÁNKA

Zvýhodněné vstupné od 1. 7. do 30. 9. 2020

EXPOZICE MUZEA, VÝSTAVA, ŠATLAVA
DOSPĚLÍ: 20,-- Kč
SENIOŘI, STUDENTI, DĚTI OD 6 LET: 0,-- Kč

VÝSTAVA + ŠATLAVA

DOSPĚLÍ: 20,-- Kč
SENIOŘI, STUDENTI, DĚTI OD 6 LET: 0,-- Kč
 VÝSTAVY 

O Krávě

22. května – 30. srpna 2020

zámek pánů z Říčan, výstavní síň

kurátorky: PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D., MgA. Tereza Říčanová, Ph.D.


Výstava přibližuje chov hovězího dobytka jako dříve neodmyslitelnou součást každodennosti. Chce připomenout význam a roli krávy v životě obyčejného člověka a také stopy, které zanechala v kultuře a folklóru. Výstavou provázejí autorské kresby ilustrátorky Terezy Říčanové. Návštěvníci se mohou zapojit do výzvy Zašli krávu: uvítáme veškeré fotografie, vzpomínky, obrázky i předměty spojené s chovem krav v minulosti i současnosti. Na facebooku muzea běží kvíz Co je to za kravinu?

kontaktní osoba: Markéta Skořepová, m.skorepova@muzeumpe.cz


O Sýrech
+ komentovaná prohlídka výstavy O Krávě

11. 8. 2020
od 17:00
vstup ZDARMA
zámek pánů z Říčan, freskový sál
trvání cca 2 hodiny

Přednáška o výrobě sýrů v podání Petra Rysa, pořadatele sýrařských kurzů a prodejce sýrařského vybavení na Pacovsku. Petr Rys vysvětlí praktické postupy při výrobě různých typů sýrů a předvede potřebné vybavení užívané v minulosti i v současnosti v různých částech Evropy. Prozradí i triky k výrobě sýrů použitelné v domácím prostředí. Po přednášce bude možné zúčastnit se komentované prohlídky výstavy O Krávě! Přijďte si pro inspiraci!

kontaktní osoba: PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D., m.skorepova@muzeumpe.cz


TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ
Kozí kraviny – polní verze


18. 8. 2020 od 15:00
představení pro děti od 5 let a jejich rodiče trvání cca 1 hodina
vstup ZDARMA


Jak tančí kráva? Inspirací inscenace je Terezina skutečná kráva Malina a touha Báry ocitnout se v jedné z Tereziných knížek.

Kráva je obrovské zvíře, funící teplé tělo, kamarádka. Každodenní život s krávou se stal pro Terezu natolik silným zážitkem, že jí už přestal štěteček a papír stačit a postupně začaly s Bárou tančit divadlo o krávě a pro krávu. Vznikl tak duet autorek, dialog mezi krávou a člověkem, performerkami a publikem, výtvarnicí a tanečnicí.

Adaptace původního představení uváděného v divadle PONEC.

Tvorba a interpretace: Tereza Říčanová, Barbora Látalová

Vizuální koncept: Tereza Říčanová
Light design: Pavel Havrda
Zvuková režie: Tomáš Vtípil
Dramaturgie: Eva Rosemarijn
Produkce: Lucia Račková
Producent: OSTRUŽINA z.s.
Koproducent: TANEC PRAHA festival / PONEC – divadlo pro tanec
Za podpory: MKČR, MHMP
Poděkování: Malina, Jakoubek, Hana Vondrů, Catarina Noronha, Kati Linek, Anežka Konečná, Dalton Stansbury & Tony Rose & Lazy Pigs, Adam Jerman See Less

kontaktní osoba za MVP: PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D., m.skorepova@muzeumpe.cz


INTERAKTIVNÍ ON-LINE MAPA
Příběhy Pelhřimova.


Do mapy lze vstoupit ZDE
Komentáře či dotazy uvítáme na muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz
 Nový YouTube kanál!  

Ručně kreslený a kolorovaný plán části města Pelhřimova. Plán byl vytvořen pravděpodobně pro soukromé účely a přehled-ně ilustruje území pod kaplí Sv. Kříže, také nazývané jako Kalvárie. Mapa je datována na polovinu 19. století a je ve sbírkách Muzea Vysočiny Pelhřimov.
Masivní železné pokladnice skrývají nejedno tajemství. Ještě na počátku minulého století stávaly v kanceláři městského úřadu, byly prakticky nedobytné. Mohly by pocházet už z konce 17. století z dílny mistr Lacka. Opraveny a zdokonaleny byly na konci 18. věku. Skutečně mistrovské dílo se ukrývá uvnitř – jsou to dokonale promyšlené zámky na spodních stranách vík. VÝZVA 

„ZAŠLI KRÁVU“
Právě v muzeu připravuje výstavu
"O Krávě", ve které chceme připomenout význam hovězího dobytka pro lidstvo. Naším cílem je ukázat život krav, býků, volů a telat v minulosti i současnosti. Pokud máte nějakou osobní vzpomínku, fotografii či zážitek, podělte se o něj!

Vzpomínáte si na jméno kravky, kterou chovali vaši rodiče nebo prarodiče? Tušíte, jak se dojilo nebo dojí mléko? Víte o někom, kdo krávy zapřahal do tahu? Znáte nějaké zajímavé přísloví, poře-kadlo, citát? Nebo nějakou zajímavou pověru? Volejte na 565 323 184 či pište na m.skorepova@muzeumpe.cz.

PS: Myslíme to vážně a chceme vést seriózní diskuzi o skotu. Tak nám prosím nepište bejkárny: debatu o sousedských vztazích, šikanách na pracovišti a přísluš-nících určitých profesí necháváme na jindy…


 PUBLIKACE V PRODEJI 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov je v současné době uzavřené pro veřejnost, i přesto toto omezení si může objednat publikace, které v minulých letech vydalo.

Objednávky zasílejte na mail d.kurkova@muzeumpe.cz - knihy vám zašleme poštou!


Kramářské písně z Pelhřimovska
Markéta Skořepová

Nábožné i světské písničky se po staletí vydávaly v malých sešitcích, které byly za pár krejcarů k dostání na poutích a trzích. Některé přinášely zprávy o dějinných událostech, zločinech a kuriozitách, jiné obsahovaly ro-mantické příběhy, další měly duchovní obsah a sloužily jako suvenýr z návštěvy poutního místa. Výběr kramář-ských písní z Pelhřimovska, Humpolecka, Kamenicka, Pacovska a Počátecka přináší 69 textů, které doplňují noty, obrázky a vysvětlující komentáře. Před-nostně byly do výběru zařazeny písně, které se svým obsahem vztahují k regionu.

Pelhřimovsko v lidové písni
Lubomír Tyllner

Pelhřimovsko v lidové písni představuje svým obsahem i rozsahem unikátní zpěvník lidových písní z našeho regionu. Jeho autorem je doc. Lubomír Tyllner, přední odborník na problematiku (jiho)české lidové hudby. Poslední, mnohem skromnější výbor byl vydán v 80. letech, aktuální zpěvník obsahuje i řadu dosud nepubli-kovaných písní. Všechny písně doplňují notové záznamy a odkazy na zdroje, které je zachytily. Publikaci zdobí fotografií míst, kde byly jednotlivé písničky zaznamenány. Knížka vyšla péčí Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o.

Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny
Markéta Skořepová

Publikace Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov přináší katalog 300 jarmarečních písní uchovávaných v pelhřimovském muzeu. Mezi těmito tisky převážně z konce 18. a první poloviny 19. století lze najít senzačních vyprávění o mordech a zázracích, modlitby, písně zbožných poutníků životopisy svatých, lyrické verše o lásce i obhroublou satiru. Každá píseň je v katalogu představena pomocí reprodukce a krátkého popisu, jež zahrnuje i obsah tisku. Publikace i stejnojmenná výstava, jež probíhá v zámku pánů z Říčan, byly realizovány díky programu Podpora tradiční lidové kultury v roce 2016 Ministerstva kultury České republiky.

Msgre František Bernard Vaněk a Dr. Jan Fried
DVA PELHŘIMOVSKÉ OSUDY

Vydání knihy Dva pelhřimovské osudy navazuje na dva přednáškové večery uspořádané v Pelhřimově u příležitosti životních výročí osobností, které ve své době výrazně ovlivňovaly kulturní tvář města.
Více informací o obsahu jednotlivých Vlastivědných sborníků Pelhřimovska naleznete ZDE


 VIZE MVP 


 PROJEKTY 

Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg (KPF-02-101)
Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!

NOVÝ PROJEKT

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ STLUŽBA European Voluntary Service - EVS


Museum in volunteer's viewfinder

Muzeum v hledáčku dobrovolníka


 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.