MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítejte na nových webových stránkách Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o..


 AKTUALITY POZVÁNKA NA VERNISÁŽ

Výstava vinných etiket ze sbírky Rudolfa Fojtíka

20. srpna – 29. září 2019
vernisáž 20. srpna od 17:00 – ochutnávka vín firmy Znovín

výstavní síň zámku pánů z Říčan
kurátor: Rudolf Fojtík


Více než 400 vinných etiket převážně firmy Znovín bude od 20. srpna k vidění v Muzeu Vysočiny Pelhřimov. Tuto úctyhodnou sbírku shromáždil a roky o ni pečoval Rudolf Fojtík, rodák z Moravy a sběratel. Vášeň pro sběratelství Rudolfa Fojtíka provázela již od dětství, v současnosti sbírá známky, etikety, pivní tácky, numismatiku, notafilie firemních odznaků a jiné.

Sběratelství je fenomén, který vzešel jak z nadšení, tak také z potřeby pečlivě a systematicky zachovat předměty z dob minulých, předměty, které mají historickou či společenskou hodnotu. Sbírky jsou „pamětníky“ vývoje a lidského úsilí minulosti.

Sbírka vinných etiket je zajímavá tím, že během její prohlídky může návštěvník sledovat nuance mnohých druhů vín či specifika vín v jednotlivých letech. Rovněž přináší návštěvníkovi možnost prohlédnout si vývoj designu vinných etiket jednoho z českých tradičních vinařství. A v neposlední řadě láká na prosluněnou atmosféru, která je vždy součástí vín jižní Moravy.

kontaktní osoby: Mgr. Hana Zrno Vondrů – h.vondru@muzeumpe.cz


PŘEDNÁŠKA

Půlstoletí od vyhlášení městské památkové rezervace Pelhřimov

10. 9. 2019 v 17:00
vstup ZDARMA
Zámek pánů z Říčan, freskový sál

přednášející: PhDr. Miroslava Kvášová


Právě 10. září 2019 uplyne 50 let od vyhlášení městské památkové rezervace Pelhřimov. Tomuto kroku předcházelo několik desetiletí vytváření zákonů na ochranu památek, jejichž prosazení nebylo právě jednoduché a ne vždy se setkávalo s všeobecnou podporou.
Významnou roli ve vytváření podmínek pro vznik památkové rezervace sehrál první venkovský odbor Klubu za starou Prahu a zejména prof. Josef Dobiáš a dr. Jan Fried, kteří neúnavně poukazovali na hodnotu pelhřimovské historické zástavby. Nakolik byla jejich snaha úspěšná a které památky se podařilo zachránit, je tématem přednášky připomínající toto významné výročí.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m.kvasova@muzeumpe.cz


Letní přeshraniční muzejní tábor

Muzeum Vysočiny Pelhřimov ve spolupráci s partnerským dolnorakouským muzeem Nostalgiewelt Eggenburg připravilo letní přeshraniční muzejní tábor, který se uskuteční v termínu 22. – 26. července 2019 v příhraničních oblastech Dolního Rakouska. Muzejní tábor Dolní Rakousko 2019 je určen pro jednoho doprovázejícího rodiče a nejvýše 3 děti do věku 15 let s trvalým pobytem na Vysočině. V průběhu tábora účastníci navštíví řadu muzeí a památek a seznámí se s životem a historií sousední země.

V plánovaném programu jsou muzea ve Waidhofenu an der Thaya, Hornu, zřícenina hradu Kolmitz v blízkosti Raabsu an der Thaya. A neopomineme ani partnerské muzeum Nostalgiewelt v Eggenburgu, kde krom jeho stále expozice navštívíme i společnou výstavu Historické kočárky a kolíbky ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov, která byla otevřena v květnu 2019 a potrvá v Eggenburgu do konce letošních prázdnin.

Tábor je koncipován jako putovní, v průběhu tábora se jeho účastníci budou pohybovat pěšky nebo využívat veřejnou linkovou dopravu. Základnu pro náš tábor jsme získali v mládežnické ubytovně v Raabsu an der Thaya, odkud budeme podnikat společné výlety po muzeích a památkách v blízkém okolí.

Registrace účastníků probíhá do 30. 6. 2019. Účastnický poplatek činí 250 Kč na osobu.

Přihláška, která obsahuje i další organizační informace, je ke stažení ZDE.
Kontaktní osoba: Vladimír Šprincl, v.sprincl@muzeumtr.cz

Více o příhraničním projektu se dozvíte ZDE.


 VÝSTAVY 

VÝSTAVA

Výstava vinných etiket
ze sbírky Rudolfa Fojtíka


20. srpna – 29. září 2019

vernisáž 20. srpna
od 17:00 – ochutnávka vín firmy Znovín
výstavní síň zámku pánů z Říčan
kurátor: Rudolf Fojtík


Více než 400 vinných etiket převážně firmy Znovín bude od 20. srpna k vidění v Muzeu Vysočiny Pelhřimov. Tuto úctyhodnou sbírku shromáždil a roky o ni pečoval Rudolf Fojtík, rodák z Moravy a sběratel. Vášeň pro sběratelství Rudolfa Fojtíka provázela již od dětství, v současnosti sbírá známky, etikety, pivní tácky, numismatiku, notafilie firemních odznaků a jiné.

Sběratelství je fenomén, který vzešel jak z nadšení, tak také z potřeby pečlivě a systematicky zachovat předměty z dob minulých, předměty, které mají historickou či společenskou hodnotu. Sbírky jsou „pamětníky“ vývoje a lidského úsilí minulosti.

Sbírka vinných etiket je zajímavá tím, že během její prohlídky může návštěvník sledovat nuance mnohých druhů vín či specifika vín v jednotlivých letech. Rovněž přináší návštěvníkovi možnost prohlédnout si vývoj designu vinných etiket jednoho z českých tradičních vinařství. A v neposlední řadě láká na prosluněnou atmosféru, která je vždy součástí vín jižní Moravy.

kontaktní osoby: Mgr. Hana Zrno Vondrů – h.vondru@muzeumpe.cz


VÝSTAVA v Rakousku
ve městě Eggenburg


Historické kočárky a kolébky
1880-1980


V pátek 17. 5. v 18.00 byla v rakouském městě Eggenburg zahájena výstava Historické kočárky a kolébky 1880-1980, která je tvořena exponáty ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o. Finanční zajištění výstavy a spolupráce s partnerskou organizací Nostalgiewelt Eggenburg je realizováno z evropského programu Interreg. Výstavu za českou stranu zahájila náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová a za Muzeum Vysočiny Pelhřimov kurátorka výstavy Gabriela Krejčová Zavadilová. Rakouskou stranu zastupovala vedoucí partnerské organizace Gertraud Kofler a starosta města Eggenburg Georg Gilli. Vzácným hostem vernisáže byl Wolfgang Brandstetter, bývalý ministr spravedlnosti a člen Ústavního soudního dvoru Rakouské republiky. Všichni zúčastnění vyjádřili radost nad navázáním přeshraniční spolupráce a potvrdili důležitost těchto vztahů jako vzájemné obohacení.

O výstavě:
V roce 2015 Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. zakoupilo sbírku historických kočárků a kolébek z let 1880-1980. Část této sbírky je trvale vystavena v interiérech hradu Kámen, ale od 17. 5. 2019 do konce prázdnin bude zapůjčena v Nostalgiewelt v rakouském městě Eggenburg. Pelhřimovské muzeum a Nostalgiewelt v rámci evropského programu Interreg navázalo spolupráci, která spočívá ve společné přípravě výstavy z této sbírky, její zapůjčení do zahraničí a zpřístupnění v partnerské organizaci. K výstavě bude vydán také odborný katalog v českém a německém jazyce. Program Interreg podporuje přeshraniční spolupráci sousedních regionů situovaných v odlišných státech Evropské unie. Podporované oblasti spolupráce jsou různé. Pokud se během Vašich výletů či dovolené dostanete do blízkosti města Eggenburg, navštivte naši společnou výstavu a vychutnejte si návrat do dětství!
Kurátor: Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová, g.krejcova@muzeumpe.cz

Více o přeshraničním projektu se dozvíte ZDE.PROHLÍDKA PRO DĚTI

S Mandelinou do šatlavy

S Fabiánem do zámku


NA OBJEDNÁVKU

Zámek pánů z Říčan
expozice vězeňství


Naše ubohá Mandelina je žena jednoho z vězňů. Je velmi nešťastná, jelikož neví, proč je její muž uvězněn. Vydá se na vlastní pěst do šatlavy, aby se dozvěděla podrobnosti o jeho zatčení a také o tom, jak se mu ve vězení daří. Pomozte Mandelině vypátrat, co se stalo! Hlavně žádný strach a hlavu vzhůru. Dohromady se nám to určitě podaří!

Fabián z Marcipánu je opravdu z marcipánu, přitom je mu už téměř 150 let. Jak je to možné? Expozice v zámku skrývá mnohé zajímavosti a tajemství, které s Fabiánem můžete odhalit.

vstup: 20 Kč
časová dotace: 45 minut
lektorky: Mgr. Zuzana Trnková, Mgr. Hana Zrno Vondrů

Prohlídku je také možné si objednat pro skupinu od 6 dětí na telefonu 565 323 184 nebo prostřednictvím emailu muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz.

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR.


WEBOVÁ INTERAKTIVITA ZDE

INTERAKTIVNÍ ON-LINE MAPA
Příběhy Pelhřimova.


Do mapy lze vstoupit ZDE
Komentáře či dotazy uvítáme na muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz
Více informací ZDE.
 VÝZVA 

Vážení přátelé historie a vlastivědy Pelhřimovska,

dovolujeme si Vás informovat o obnovení vydávání Vlastivědného sborníku Pelhřimovska, který bude nadále vycházet ve spolupráci Moravského zemského archivu Brno – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 NOVÁ PUBLIKACE 

Pelhřimovsko v lidové písni

Pelhřimovsko v lidové písni představuje svým obsahem i rozsahem unikátní zpěvník lidových písní z našeho regionu. Jeho autorem je doc. Lubomír Tyllner, přední odborník na problematiku (jiho)české lidové hudby. Poslední, mnohem skromnější výbor byl vydán v 80. letech, aktuální zpěvník obsahuje i řadu dosud nepublikovaných písní. Všechny písně doplňují notové záznamy a odkazy na zdroje, které je zachytily. Publikaci zdobí fotografií míst, kde byly jednotlivé písničky zaznamenány. Knížka vyšla péčí Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o.

Knihu si můžete zakoupit v pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov (Masarykovo nám. 12, Pelhřimov), případně objednat na telefonním čísle 565 323 184 nebo
e-mailem na adrese: d.kurkova@muzeumpe.cz

Prodejní cena: 149,- Kč + poštovné


Aktuální číslo Vlastivědného sborníku Pelhřimovska 24/2018 právě vyšlo!

Sborník vydávaný ve spolupráci Muzea Vysočiny Pelhřimov a Státního okresního archivu Pelhřimov obsahuje příspěvky, které zazněly na konferenci Mnohotvárnost. Pelhřimovské baroko 2017, ale i další články o historii a osobnostech regionu Pelhřimovska.

Publikaci si můžete objednat na telefonním čísle 565 323 184
nebo na e-mailu d.kurkova@muzeumpe.cz

Prodejní cena: 133,- Kč + poštovné
Umění KÝČE

Tato internetová publikace přináší čtenáři souhrnný pohled na projekt Umění KÝČE, který proběhl v roce 2016. První část navazuje přímo na stejnojmennou výstavu, v druhé části naleznete odborné příspěvky z pestré škály humanitních oborů, které zazněly na kolokviu Dětství, dětinskost a kýč. Ke vzniku této publikace finančně přispěl Státní fond kultury ČR.
Publikace je volně ke stažení ZDE.


 VIZE MVP 


 PROJEKTY 

Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg (KPF-02-101)
Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!


NOVÝ PROJEKT

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ STLUŽBA European Voluntary Service - EVS


Museum in volunteer's viewfinder

Muzeum v hledáčku dobrovolníka


 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.